Twice.se

Horoskop

Kräftan 2015

Årshoroskop Kräftan

MOTTO FÖR 2015: "Jag kan nå mina målsättningar, oavsett vilka de är, så länge som jag förstår disciplin."

Jobbet kan bli en börda under året men det är också dags att nå målsättningar och göra framsteg. Under första halvåret kan du tjäna ganska mycket pengar. Det är däremot en utmaning att hålla tiderna. Det området som skapar stress och utmaningar framför allt är däremot partnerskap och familjerelationer. De första tecknen ser du redan under våren. Maj är däremot en ganska jobbig månad som skapar stress och relationsproblem. Under sommaren bör du slappna av och investera i dig själv. September är förändringarnas månad. Dels börjar relationer förbättras och förändras, dels blir jobbsituationen stabilare.

Saturnus i skytten

Ansvarets och bördornas planet, den ”stora läraren”, Saturnus påverkar det sjätte huset för jobb och hälsa mellan den 23 december 2014 – 19 december 2017. Därmed ökar din arbetsbörda under året, men du blir skickligare också. Att hålla tider, ta extra ansvar, gå den extra milen blir viktigare. Stress kan däremot också uppstå och därmed bör du också vila så att du orkar med alla plikter.
Under första halvåret kommer Saturnus-Uranus-Jupiter också att skapa ekonomiska vinster. Saturnus-Neptunus kvadraturen kan ibland skapa för stora förväntningar, och det är viktigt att vara realistisk. Det är inte så säkert att du verkligen får det beröm som du förtjänar. Dessutom är det lätt hänt att du dricker för mycket eller börjar dras till mediciner som påverkar humöret eftersom du behöver slappna av eller orka med nästa dag. Därmed är det viktigt du börjar meditera eller gå långa promenader i stället.
Saturnus-Uranus trigonen kommer förmodligen att hjälpa dig att omvandla ditt jobb på ett eller annat sätt, antigen genom att komma på nya unika idéer eller genom introduktion av ny teknik.  Samma trigon tar också fram entreprenören och uppfinnaren i dig själv.

Januari-april

Ganska mycket sker under första halvåret men du bör framför allt satsa på jobbet eftersom du kan tjäna mer än vanligt. Nya möjligheter kan dyka upp fram till augusti, så länge som Jupiter fortfarande befinner sig i lejonet, andra huset för intäkter.
Merkurius är retrograd tre gånger under året, men påverkar ändå inte ditt sociala liv i något större utsträckning, därmed kommer i varje fall Merkurius inte att förvärra eventuella relationsproblem.
Den första retrograd-fasen äger rum mellan den 21 januari-11 februari. Merkurius retrograd påverkar då det åttonde huset och skapar inte några problem. Tvärtom – en bra tid för att köpa saker till reducerade priser.
Den sista kvadraturen mellan Pluto och Uranus äger rum den 17 mars. Därefter lättar den ständiga motsättningen mellan dig och en partner.
Den 20 mars äger även en solförmörkelse rum i det nionde huset för långa resor, distansrelationer och högre utbildning. En förändring i ditt sätt att tänka börjar äga rum. Det är också möjligt att du inleder en ny distansrelation som har någon form av betydelse för dig långsiktigt. Andra kräftor kan ge ut en bok, eller lansera en ny hemsida. Att börja plugga något nytt eller intressera sig för ett nytt ämne är fallet för andra.
Månförmörkelsen i vågen, det 4e huset för hem och familj är ganska intensiv. Om du flyttar kan den nya bostaden inte vara den drömbostad du föreställde dig. Problem kan också uppstå eller börja uppstå mellan dig och en annan familjemedlem.
Under april kommer det sociala livet också att förbättras.

Maj

Förmodligen är maj månad årets allra jobbigaste månad. Venus i ditt tecken opponerar Pluto i huset för relationer. Mars och Merkurius i tvillingarna bilar oppositioner till Saturnus i skytten. Kvadraturer bildas även till Uranus och Neptunus. Därmed kommer i ditt fall problem att uppstå i relationer, manipulation, maktkamp, lögner, intriger, skvaller, misstänksamhet. Varje dag kan bli en utmaning. Relationer kan avslutas under maj månad, men du kan också dras i andras problem. En del av dessa problem kan skapas av Neptunus, som skapar förvirring och misstänksamhet liksom av Merkurius som går retrograd andra gången mellan den 18 maj – 11 juni.

Juni – september

Juni är en mycket bra månad och du mår också bättre. De flesta problem som uppstod under maj månad är borta. Återigen kommer Jupiter och Uranus att välsigna dig med extra vinster och ekonomiska målsättningar nås. Relationer förbättras också men du bör anstränga dig, eftersom många sextiler skapar harmoniska omständigheter men du kan så klart räcka ut en hand till andra eller låta bli. Det är upp till dig.
Den 5 juni anländer planeten Venus i huset för intäkter och kommer att spendera en lång tid i detta hus – fram till den 8 oktober – på grund av en retrograd fas. Därmed kommer dina utgifter att öka, och du investerar gärna i dig själv. Däremot kan du mycket väl också investera dina pengar i vad du verkligen behöver och vill ha. Ett ekonomiskt uppsving äger också rum för många kräftor.
Saturnus återvänder i det femte huset mellan den 15 juni – 18 september, och därmed kan du finna dig i att spela en roll under samma period. Det är inte alltid roligt men du ser dig som en person som måste vara trevlig mot folk eller spela en roll.
När Venus är retrograd under augusti och första veckan i september kan intriger uppstå framför allt på grund av pengar. Det är möjligt du är personen som man vill ha med för att du kan betala eller sponsra aktiviteter, och folk uppskattar dig inte för personen som du verkligen är. Du behöver kanske sluta bidra ekonomiskt också, om någon tar fördel av dig. Ekonomiska risker som leder till förluster är också en risk.
Relationer kan omvärderas under Venus retrograd.

Jupiter i Jungfrun

Den 11 augusti anländer Jupiter, turens och expansionens planet, i det tredje huset för kommunikation och interaktion. Den här transiten kommer att skapa förmågan att utveckla sin sociala skicklighet. Dessutom kommer den här transiten att hjälpa dig att uttrycka dig bättre i både skrift och tal. En trigon till Pluto kan också förbättra relationer och du kan skapa allianser till andra människor lättare. Även sämre relationer blir bättre. Motivationsarbete kan också hjälpa andra.
En solförmörkelse äger rum i jungfrun den 12 september, som innebär att du knyter en kontakt eller inleder en ny relation eller nytt partnerskap.
Den 11 oktober kommer dessutom Jupiter att bilda en exakt trigon till Pluto, och därmed kommer september-oktober att skapa viktiga kontakter, partnerskap eller förändringar i relationer som känns betydelsefulla. Även viktiga kontrakt kan skrivas på.

September – december

Merkurius är retrograd tredje och sista gången i vågen mellan den 18 september – 8 oktober. Under september-december kommer solen, Merkurius, Venus och Mars i sina transiter via vågen att fortsätta att skapa relationsproblem med andra familjemedlemmar. Kanske finns det en koppling här också till månförmörkelsen i vågen den 4 april som var intensiv.
Samtidigt kommer däremot nya relationer och partnerskap att utvecklas i en positiv inriktning.
När Merkurius är retrograd i vågen, kommer dessutom Venus-Saturnus-Uranus att bilda samtidigt en stor trigon i eldtecken och mera framgång inom yrkeslivet görs. En del av dina familjeproblem kan därmed uppstå för att ditt jobb och din karriär eller sysselsättning är så viktiga. Den 27 september äger dessutom en månförmörkelse rum i väduren, huset för karriär och framgång rum i trigon till Saturnus och du känner att din karriär verkligen tar en ny inriktning som betyder mycket ansvar men som du också är nöjd med.
Det är möjligt att problemen i nära relationer som uppstår under hösten verkligen är jobbiga, men kanske beror en del av dessa problem på det faktum att du nu inte kan ge familjerelationer och nära relationer samma stora uppmärksamhet.

Läs årshoroskopet för ett annat tecken:

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Dagens horoskop uppdateras varje dag och skrivs för hand. Var dag är speciell.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Veckans horoskop uppdateras varje vecka och skrivs för hand.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.

Horoskop, zodiak, stjäntecken, årshoroskop, daghoroskop