Twice.se

Fiskarna 2016

Årshoroskop Fiskarna

Kort horoskop för fiskarna 2016

2016 kan bli ett utmanande men framgångsrikt år för fiskarna med chansen att göra verkliga framsteg i synnerhet om du verkligen vet vad du vill ha. Både Saturnus och Mars har en gynnsam inverkan på din karriär. Ansvar, att gå den extra milen är viktig från Saturnus’ synvinkel. Mars ger dig energi, motivation och ambition. De viktigaste framstegen görs under årets första nio månader, men september kan bli en känslig månad då konkurrensen också ökar eller då partnerskap och allianser har slutat fungera. Du kommer nog snart på dina fötter igen.

Mars månad är intressant eftersom en solförmörkelse i ditt tecken följs av en månförmörkelse i vågen och en livsförändrande erfarenheter äger rum som leder till någon form av omstart. Med Jupiter i huset för relationer och partnerskap kommer relationer att fortsätta vara viktiga fram till den 9 september men på grund av att Merkurius är retrograd i jordtecken blir det ganska svårt för dig att inleda helt nya relationer. Du kan däremot förbättra existerande relationer och sommartiden kan erbjuda några romantiska oförglömliga stunder. September är jobbig i och med en viktig relation eller ett viktigt partnerskap kan ta slut.

Saturnus och Mars i skytten: framsteg på jobbet

Saturnus befinner sig i huset för karriär, erkännande och framgång. Saturnus, den stora läraren, vill få dig att förstå på vilka sätt du har begränsat din egen framgång hittills. Det är också dags för att bygga upp en trygg bas i ditt professionella och offentliga liv. Under den här transiten kan du få erkännande och belöningar för tidigare ansträngningar. Var du står i förhållande till andra kan bli klart och tydligt under transiten. Att ha en realistisk självuppfattning, ansvar för egna handlingar och din egen framgång, liksom det intryck som du gör, är viktigt.

Planeten Mars kommer på grund av en retrograd fas att tillbringa ett ovanligt stort antal månader i skytten, huset för framgång och erkännande under två olika tidsperioder: mellan den 6 mars – 27 maj, samt mellan den 2 augusti – 27 september, där Saturnus också befinner sig. Planeten Mars kommer att stimulera din ambition eftersom du vill bli sedd och erkänd för dina insatser och för det som du gör. Därför kommer du under årets första åtta månader att göra stora framsteg i yrkeslivet i synnerhet om du vet vad du vill ha eller vad du vill uppnå.

Mars i skorpionen: resor och mental energi

På grund av samma retrograda fas, kommer planeten Mars också att tillbringa ett ganska stort antal månader i skorpionen, det nionde huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer. Mellan den 3 januari – 6 mars samt den 27 maj – 2 augusti kan du behöva uttrycka dina idéer och prata ut om dina erfarenheter. Intressanta stimulerande debatter kan äga rum. Beroende på situation, kan man antigen gå en kurs eller själv söka information om vissa ämnen som du vill veta mer om. Du är modigare, äventyrligare och en del av er kan hamna i massmedian. Juridiska frågor och rättvisefrågor kan intressera dig mer än vanligt. Kontaktnätet kan också expandera, du kan skaffa dig nya internationella kontakter. Du kan resa långt eller få besök från utlandet. Du kan också engagera dig i politiska frågor eller komma i kontakt med internationella organisationer.

Jobb, ekonomi, karriär

Din karriär är viktig för dig liksom dina målsättningar. Med Saturnus i huset för framgång, är det dags att inse att vad du har åstadkommit hittills och vad du har uppnått kommer att granskas av Saturnus’ kritiska öga. Hur du beter dig och vilket intryck du skapar, ansvarskänslan, blir viktigare än någonsin. Har du realistiska målsättningar och är du beredd att gå den extra milen kommer 2016 att bli ett år av framgång!

Medan planeten Mars expanderar dina vyer under vissa perioder kommer samma planet att motivera dig att ta tillgängliga vägar till framgång under årets första 9 månader. Du är ambitiös och kan nå dina målsättningar.

Den 8 mars kommer ditt första hus för personlighet att påverkas av en solförmörkelse som kan betyda att viktiga förändringar börjar äga rum i ditt liv. Du kan flytta, få ett helt nytt jobb, inleda en ny långvarig relation eller gå genom något som är helt nytt. Någon form av omstart äger rum. En livsförändrande erfarenhet kan också äga rum, som omskapar dig på insidan, i och med en månförmörkelse i huset för inre förvandling äger rum den 27 mars. En del av er kan dock göra en viktig investering, till exempel köper ett eget hus.

Din ekonomi kommer att gynnas av solens, Merkurius’ och Venus’ transiter i väduren, andra huset för intäkter mellan mitten av mars – slutet av april. Nymånen i väduren den 7 april ser ganska spännande ut och kan i vissa fall betyda att du får ett nytt jobb, en ny inkomstkälla eller högre lön.

Du får mest beröm för ditt jobb under juli-augusti när planeterna i huset för jobb och hälsa bildar stora trigoner till Saturnus i huset för framgång samt Uranus i huset för intäkter.

September kan bli komplicerad med Merkurius retrograd och en jobbig solförmörkelse den 1 september i huset för partnerskap samt en månförmörkelse i fiskarna den 16 september, som kan leda till att ett partnerskap tar slut, eller att du inte får erkännandet du sökte. Någon kan också förbise dina insatser eller få hela berömmet för arbetet. Icke desto mindre är perioden 2 augusti – 27 september en period under vilken du inte lätt ger upp så du kämpar på. Den eventuella konkurrensen blir hårdare.

Oktober blir en tid för shopping och vila men från och med mitten av november och fram till årets slut är du återigen motiverad och driven och du kan fortsätta att röra dig mot allt större framgång.

Kärlek, relationer, socialt liv

Jupiter, turens och expansionens planet, fortsätter att påverka det sjunde huset för relationer och partnerskap fram till den 9 september. Jupiter ökar behovet av socialt umgänge och förbättrar din sociala kompetens. Du kommer bättre överens med andra och du är attraktivare i andras ögon. En del av er kan inleda en varaktig relation med någon eftersom man inte vill vara singel längre och att bli ihop med någon annan är det mest naturliga som finns. Ändå kommer det inte att finnas många tillfällen att inleda meningsfulla nya relationer under året, eftersom Merkurius retrograd i jordtecken kommer att slå till mot sociala hus. Januari, maj, september och slutet av december är inga bra tider för att inleda nya relationer, partnerskap, för resor, viktiga förhandlingar, möten och kontrakt.

Under perioden 3 januari  - 6 mars och 27 maj – 2 augusti, kommer planeten Mars att påverka det nionde huset för distansrelationer, högre utbildning och långa resor. Detta kan innebära att du kan möta nya människor online eller på grund av studier och att en del av er får kontakt med människor i de juridiska, journalistiska, politiska fälten. Resor kan också tilltala dig under denna transit.

En solförmörkelse i fiskarna den 8 mars och en månförmörkelse i vågen den 23 mars, kan för en del av er skapa en omstart i livet. En del av er kan inleda en ny seriös relation till någon annan eller skaffa barn.

Särskilt mycket interaktion uppstår under april och maj och en överenskommelse som är suverän kan komma till stånd runt den 6 maj i samband med nymånen i oxen. Om en ny relation skulle börja runt den tiden kommer den nog att bli problematisk eller rinna ut i sanden.

Familjerelationer och nära relationer kan tyvärr gå genom en massa problem och oenigheter under juni, men juli kan bli en romantisk månad med många nöjen. En nymåne i kräftan den 4 juli kan stimulera en positiv förändring i det sociala livet eller inledningen av en ny romans.

Under augusti kan relationer förbättras och du kommer väldigt bra överens med andra, men september är en ganska komplicerad månad som kan skapa fiendskap, konkurrens, slutet på en relation, ett samarbete eller ett partnerskap eftersom jungfruns tecken, det sjunde huset för relationer påverkas av en spänningsfylld solförmörkelse den 1 september och den 16 september är det månförmörkelse i ditt tecken, som i sin tur är spänningsfylld och jobbig. Vissa fiskar kommer att separera och gå genom skilsmässor.

Det sociala livet blir icke desto mindre mycket aktivt mellan den 27 september – 9 november med planeten Mars i huset för vänner, grupper och socialt liv. Det är inte omöjligt att du planerar helt nya möten, att du träffar fler människor, att du samarbetar med fler människor och att du sprider ett budskap. Konflikter kan givetvis också uppstå men oftast pratar man om konflikter och konkurrens mellan olika grupper. Du vill därmed försvara den egna gruppen. Fram till december kan det också uppstå då och då tillfällen då du kan bilda helt nya relationer skulle det behövas, annars är det bara att njuta av allt bättre existerande relationer.

Jupiter kommer däremot att lämna huset för relationer och partnerskap den 9 september. Jupiter i det åttonde huset, i vågens tecken, kan hjälpa dig att känna dig själv. Jupiter kan stimulera personlig utveckling och andlig medvetenhet i det åttonde huset. Dessutom kan transiten hjälpa dig att investera din tid och dina resurser i din hälsa och i ditt välbefinnande. Du kan också skaffa barn under den här transiten. Vissa relationer kommer definitivt att fördjupas. Många viktiga investeringar kan också göras. En del av er har ekonomisk tur tack vare andra. Pengar kan dyka upp genom donationer, bidrag, arv, o dylikt.

Saturnus som befinner sig i det tionde huset kan också tvinga fram ett äktenskap. Det kan vara dags för singelfiskar att stadga sig.

Läs årshoroskopet för ett annat tecken:

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Dagens horoskop uppdateras varje dag och skrivs för hand. Var dag är speciell.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Veckans horoskop uppdateras varje vecka och skrivs för hand.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.

Horoskop, zodiak, stjäntecken, årshoroskop, daghoroskop