Twice.se

Stenbocken 2016

Årshoroskop Stenbocken

Kort horoskop för stenbocken 2016

Den personliga utvecklingen som äger rum under det här året kan hjälpa dig att komma över rädslor och inre begränsningar och du finner meningen med livet; dessutom har du helt nya målsättningar i sikte. Under januari, maj, september och slutet av december ska man inte starta nya relationer, jobb, projekt, och andra helt nya saker om man absolut inte måste göra det  i och med Merkurius är retrograd i jordtecken.

Karriären och yrkeslivet påverkas den 23 mars av en solförmörkelse i vågen i huset för framgång. Förändringen som äger rum är del av en större process som är positiv och som kan innebära nya framsteg eller en ändring av inriktning. Den 18 augusti påverkas andra huset för intäkter av en månförmörkelse i vattumannen, som kan betyda att du startar eget eller hittat en ny inkomstkälla. Efter den 9 september kommer du att göra framsteg i yrkeslivet med turens planet Jupiter i huset för karriär och framgång (vågen). Jupiter spenderar cirka ett år i vågen och kommer att skapa nya möjligheter för ekonomisk tur, målsättningarna nås, man får en bättre position på jobbet, lönsamheten ökar, företaget går med vinst.

Det sociala livet blir mycket händelserikt och Mars kommer att spendera många månader i skorpionen i huset för grupper, vänner och socialt liv fram till september och därmed uppstår det många gruppaktiviteter och mycket samarbete. Ibland uppstår det också konflikter med de som hotar gruppsammanhållningen eller gruppens identitet. En del av er kan gifta er under mars månad men andra typer av avtal och överenskommelser äger också rum. Under året uppstår det många romantiska tillfällen också, till exempel under april och juli. September kan bli en komplicerad tid med eventuella juridiska problem för en del av er och problem med studier samt internationella samarbeten. Därefter kommer det sociala livet att bli allt intressantare och allt bättre fram till årets slut.

Saturnus och Mars i skytten: insikter och personlig utveckling

Meningen med vår existens förknippas med planeten Saturnus i det tolfte huset. Man blir medveten om allt som ligger under ytan, alla obearbetade saker som stör vår utveckling och hindrar oss från att glädja oss åt livet. Rädslorna som hotar att underminera oss eller våra demoner som skapar beteendemönster som vi inte kan hjälpa, är alla saker som man reflekterar över när Saturnus befinner sig i det tolfte huset för hemligheter, enskildhet, det omedvetna. Beroende på hur mycket man har med sig i bagaget, blir det svårare eller lättare att göra rent i garderoben. Många människor konsumerar fler självhjälpsböcker eller blir intresserade av andlighet och terapi under denna transit. Processen kan bli långsam och ibland jobbig men den är värt besväret. Många av er kommer inte ens att märka att Saturnus verkligen skapar så mycket inre omedveten förändring eftersom all bearbetning som äger rum känns så naturlig. Under den här transiten, som varar fram till december 2017 förbereder du dig inför nästa 2,5 års transit för Saturnus i stenbocken som kommer att hjälpa dig att fastslå din identitet och jag-känsla.

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att tillbringa flera månader i skytten i det tolfte huset för hemligheter, enskildhet och det omedvetna. Mellan den 6 maj och den 27 maj samt den 2 augusti och 27 september hjälper dig Mars att finna den inre omedvetna motivationen som du behöver för att ta itu med många uppgifter. De här perioderna är bra tider för att också reflektera över dina målsättningar och bra tider för att kanalisera energin från Mars i praktiska saker som angår dig på privata sätt. Se efter dig själv, tänk på dig själv, och försök göra ditt liv bättre. Saturnus och Mars som befinner sig ganska tätt intill varandra under vissa perioder kan kanske hjälpas åt.

Mars i skorpionen: social aktivitet, samarbete och konflikt

Mycket kommer att ske i det sociala livet under året och du kommer förmodligen att uppleva att 2016 blir ett mycket aktivt år vad gäller socialt liv. Planeten Mars kommer att spendera på grund av den retrograda rörelsen en lång tid i skorpionen, i huset för socialt liv: mellan den 3 januari – 6 mars samt mellan 27 maj – 2 augusti. Gruppaktiviteter och samarbete är de bästa sätten att nå dina målsättningar under sådana transiter. Du vet vad du vill ha och vad du vill uppnå, och du kan få andra med dig. Gruppidentiteten kan stärkas eftersom man också har en gemensam fiende, som kan vara en annan grupp eller en annan person som ifrågasätter dig, dina vänner och den grupp du tillhör. Att försvara en grupp människor och slåss för deras rätt eller sak kan också bli viktigt. En del av er vill leda och organisera grupper, bokar möten, deltar i många gruppsammanhang.

Fram till september kommer därmed Mars transiter att leda till att man altererar mellan privatlivet och det sociala livet och även om man värnar om privatlivet ser man också till att man kan samarbeta med andra av olika orsaker.

Jobb, ekonomi, karriär

Merkurius är retrograd i jordtecken under januari, maj, september och efter den 20 december. Under de nämnda månaderna skall man inte starta nya relationer, partnerskap, skriva under kontrakt eller starta nya projekt eller helt nya saker, så länge som man inte absolut måste.

Under årets första tre månader är förmodligen de ekonomiska vinsterna inte så himla stora. Pengar är viktiga men du har en tendens att spendera mer än vanligt.

Den 23 mars har du en förmörkelse i det tionde huset för framgång som kan leda till att en del av er byter yrke eller bana i livet. Du kan göra förändringar i ditt liv för att en fas i livet är slut och du är redo för helt nya saker. Om du byter yrke eller börjar med helt nya projekt kan en rad överenskommelser och avtal också äga rum under mars månad.
Perioden 20 maj – 30 juni kan också bli viktig eftersom huset för jobb och hälsa aktiveras, men under samma period kan du lätt stressa och hamna i problem med jobbkamrater, kunder, klienter och samarbetspartners.

Mitten av juli – mitten av augusti är bra tider för att investera och för att leta efter de objekt som du vill ha såsom bil, hus, land, lägenhet, maskiner, etc.

Den 18 augusti äger rum månförmörkelse rum i vattumannen i huset för intäkter. Den här månförmörkelsen kan ha något att göra med en större investering, ett banklån, en ny inkomstkälla eller ett nytt jobb. Ett familjeföretag eller ett samarbete med vänner kan också skapa ett nytt jobb; kanske handlar månförmörkelsen om jobb hemifrån.

September kan bli en komplicerad månad, men du börjar också bryr dig mer om din egen framgång och hur du blir uppfattad av andra, och det erkännande som du får för dina insatser. En rad nya överenskommelser och förhandlingar kan också äga rum.

Den goda nyheten är att Jupiter, turens och expansionens planet, hjälper dig efter den 9 september och under cirka ett år, att göra framsteg på jobbet. Du kan expandera internationellt eller till nya marknader; du får erkännande för dina insatser. Om du är medveten om dina målsättningar kan Jupiter skapa de förutsättningar som du behöver för att nå dem. Du kan också bli befordrad eller få en annan titel under den här perioden. Din status kan också bli högre och du får ökad offentligt erkännande. Jupiter i huset för framgång är en mycket tursam transit som kan leda till större lönsamhet, uppfyllda målsättningar och karriärsframsteg.

Mellan den 27 september – 9 november befinner sig planeten Mars i ditt tecken och du har den mod, kraft och energi som du behöver för att nå alla målsättningar och ta dig över alla möjliga hinder.

Mellan den 9 oktober och den 19 december har du dessutom motivationens och ambitionens planet Mars i vattumannen i huset för intäkter och du kan öka dina intäkter och nå ekonomiska målsättningar under årets sista månader.

Kärlek, relationer, socialt liv

Merkurius är som sagt retrograd i jordtecken under januari, maj, september och december. Under de här perioderna är det inte så himla bra att resa, inleda nya relationer eller nya projekt. Man bör koncentrera sig på att revidera, repetera, förklara, granska, analysera. Missförstånd och förseningar kan också skapa viss frustration. Relationer som brukar gå genom problem kan ta slut.

Under månadens första 9 månader kommer planeten Mars, motivationens, modets, ambitionens, konflikternas och konkurrensens planet, att röra sig genom två olika tecken: skorpionen, huset för grupper, vänner och socialt liv samt skytten, det tolfte huset för hemligheter och enskildhet.

Perioderna 3 januari – 6 mars samt 27 maj – 2 augusti är mycket aktiva vad gäller socialt liv med många gruppaktiviteter och många sociala händelser. Konflikter kan också uppstå eftersom man känner att man måste ta en försvarsinställning ibland och skydda sina egna eller sina intressen som kan vara förknippade med en grupp eller en arbetsorganisation.

Du är extra charmig och social kompetent under perioden 23 januari – 17 februari med Venus i stenbocken och perioden 19 februari – 5 april är en tidsperiod med många samtal, överenskommelser och interaktion, så väldigt mycket sker i det sociala livet redan under årets första månader.

En solförmörkelse äger rum i fiskarna, i huset för kommunikation och interaktion den 8 mars, som kan innebära nya kontakter och nya kontrakt och avtal. På grund av en månförmörkelse i vågen den 23 mars kan dessa avtal och överenskommelser ha med din nya karriärsutveckling att göra; en del av er kan däremot flytta ihop eller gifta er, i och med det tionde huset också styr över äktenskap. April och maj kan också bli mycket romantiska månader. Maj är däremot inte den perfekta månaden för att inleda nya relationer och nya romanser med Merkurius RX och allt.

Dina relationer förbättras under perioden 17 juni – 14 juli, en period under vilken du också kan skaffa dig nya vänner och inleda nya relationer i synnerhet med nymånen i kräftan den 4 juli.

September blir en jobbig månad för de flesta med många spänningsfyllda aspekter samt Merkurius retrograd. Solförmörkelsen den 1 september kan komplicera saker och ting. Den äger rum i det nionde huset och bildar kvadraturer till Mars och Saturnus i det tolfte huset. Du kan känna dig ganska deprimerad, osäker och det är möjligt att en del av er hoppar av en utbildning eller blir tvungna att lämna en organisation. Andra problem kan också drabba en hemsida eller ett internationellt samarbete och en del av er kämpar med en juridisk eller rättvisefråga.

Den 16 september kan en månförmörkelse i fiskarna skapa nya förhandlingar och kriser i den omedelbara miljön. För att kommunicera effektivt och hävda dig, bör du helst komma över dina rädslor och vara ärlig mot dig själv.

Relationer till andra och ditt humör blir däremot snabbt bättre. Mellan den 23 september – 18 oktober är det sociala stödet stort och du är omtyckt och du får det eventuella stödet som du behöver. Mycket sker i det sociala livet under resten av året med flera planeter i skorpionen. En positiv utveckling äger rum i det sociala livet med nymånen i skorpionen den 30 oktober. Mellan den 12 november och den 7 december kommer Venus i ditt tecken att förse din personlighet med charm och karisma, något som ökar din popularitet ytterligare. Utöver detta är du mycket energisk och stark, och vitaliteten ökar mellan den 27 september – 9 november med Mars i stenbocken och du får mycket gjort, du når dina målsättningar och får din vilja genom. De sista månaderna under året är därmed framgångsrika både socialt och yrkesmässigt.

2016 blir ett utmanande men härligt och oförglömligt år!

Läs årshoroskopet för ett annat tecken:

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Dagens horoskop uppdateras varje dag och skrivs för hand. Var dag är speciell.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Veckans horoskop uppdateras varje vecka och skrivs för hand.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.

Horoskop, zodiak, stjäntecken, årshoroskop, daghoroskop