Twice.se

Tvillingarna 2016

Årshoroskop Tvillingarna

Kort horoskop för tvillingarna 2016

En solförmörkelse och en månförmörkelse i fiskarna under mars och september ger upphov till en viktig utveckling i yrkeslivet. Du satsar däremot helhjärtat på jobbet och dina målsättningar i och med motivationens planet Mars vistas i huset för jobb och hälsa under två olika perioder fram till september, och du har den energi och ambition som krävs för att göra framsteg. En sol- och månförmörkelse påverkar huset för karriär och erkännande under mars och september och indikerar därmed viktiga förändringar i yrkeslivet. Jobbet och yrkeslivet fortsätter däremot att förbli en viktig del av livet under oktober-december och mot årets slut verkar du ha helt nya mål i sikte med Mars i fiskarna från och med den 20 december.

Saturnus påverkar under hela året huset för relationer. Saturnus vill att du tar ansvar för hur du behandlar andra och att du är lojal. Relationer blir stabilare och kan förändras på djupet. Mars besöker huset för relationer under två olika perioder och därmed sker det mycket i dina relationer: både samarbete och konkurrens fram till september. September kan bli en jobbig månad däremot och en del av er kan gå genom separationer och skillsmässor. Jupiter fortsätter att ha en gynnsam inverkan på dina hem- och familjerelationer fram till den 9 september. Därefter befinner sig Jupiter i huset för romantik och nöjen och under cirka ett år. Livet börjar bli från och med oktober roligare på många sätt. Turen i kärleken ökar också för singlar och du kan räkna med fler sociala tillfällen och fler fester.

Saturnus och Mars i skytten: dynamiska relationer

Saturnus befinner sig fortfarande i skytten och påverkar dina relationer och partnerskap. Relationer och partnerskap blir viktiga fram till december 2017. Saturnus är den stora läraren, ansvarets, allvarets, restriktionernas och begränsningarnas planet. Med Saturnus i det sjunde huset för relationer kan man inleda långvariga, stabila, varaktiga relationer och många tvillingar stadgar sig. Andra kommer att skilja sig, eller står ut med relationer som inte alltid fungerar. Lojalitet är viktig. Andra människor är krävande och man ska helst visa ansvar för hur man behandlar andra. För att relationer skall fungera måste man kompromissa. Saturnus kommer att lära dig läxor om relationer och partnerskap. Man blir också tvungen att ta andras behov, önskemål, krav på allvar. Dessa blir verkliga saker som man bryr sig om. Kvalitet och mening är viktigare än kvantitet och ytlighet. Därför kan man känna sig mycket ensam om man inte kan utveckla djupa meningsfulla relationer till andra människor.

Eftersom planeten Mars är retrograd under året kommer planeten att tillbringa de första nio månaderna i skytten, huset för relationer och i skorpionen, huset för jobb och hälsa. Planeten Mars befinner sig i och påverkar skyttens tecken och relationernas hus mellan den 6 mars – 27 maj och mellan 2 augusti – 27 september. Planeten Mars styr över aktivitet, passion, motivation, ambition, konflikt och konkurrens. Under perioder med Mars i huset för relationer och partnerskap kan det uppstå dynamik, samarbete och passion i relationer, men man känner sig oftare hotad av andra. Man anstränger sig väldigt mycket för att konkurrera ut andra och för att bevara sina relationer. Man försvarar de personer som man bryr sig om. Fiendskap kan däremot också uppstå i synnerhet om man har konkurrenter och motståndare. Det sjunde huset styr nämligen även över kända fiender.

Mars i skorpionen: motivation på jobbet

Planeten Mars kommer att spendera två längre perioder i skorpionen under årets första nio månader: mellan den 3 januari och den 6 mars samt den 27 maj och den 2 augusti. Under de här perioderna har du mycket för dig. Jobbet, uppgifterna, plikterna blir en viktig prioritet. Du har också mer energi som du kan lägga ner på dagliga rutiner och allt görs och sker snabbare under en sådan transit. Det är möjligt att arbetsbördan också ökar under den här tidsperioden. Fysisk ansträngning känns bra och du motionerar gärna mer. Icke desto mindre kan du konkurrera mer med andra under den här transiten och konflikter med medarbetare kan uppstå. Hur som helst kommer den här transiten att skapa mycket goda resultat eftersom du uppnår så mycket mer och du når yrkesmässiga målsättningar. Du kan ta itu med mycket jobb under den här transiten och gör tydliga framsteg.

Jobb, ekonomi, karriär

Året inleds med Mars i skorpionen, i huset för jobb och hälsa under perioden 3 januari och 6 mars. Mycket blir gjort och du har många bollar i luften. Du gör framsteg på jobbet och lyckas bättre än eventuella konkurrenter.

Merkurius, din styrande planet och kommunikationens planet, är retrograd under januari, maj, september och slutet av december i jordtecken. Låt allt ta sin tid när Merkurius är retrograd och fokusera på redan påbörjade eller oavslutade saker.

Din karriär och dina målsättningar liksom framgång och erkännande blir viktiga under perioden 19 februari – 5 april. Den 8 mars kommer solförmörkelsen i fiskarna att påverka karriären. Den här solförmörkelsen kan handla om en ombyggnad av den sociala imagen kanske för att du har nya målsättningar i sikte. En månförmörkelse i vågen den 23 mars påverkar huset för kreativitet och det är möjligt att du tar också satsar på nya kreativa projekt.

Juni kan bli en besvärlig tid och i ditt fall kommer din ekonomi att påverkas och det kan hända att saker och ting kostar mer än du trodde eller att andra kräver dig på mer pengar än du väntade dig. Det är bra om du kan vänta med viktiga inköp och investeringar under juni; personliga problem kan dyka upp samtidigt på grund av missförstånd och för att ingen vill ta ansvar för eventuella misstag eller kompromissa.

Mellan den 17 juni och den 22 juli blir ekonomin viktigare för dig och du fokuserar mer på vad du tjänar och på hur mycket du tjänar. Din ekonomi kommer att förbättras och du löser eventuella problem. Dessutom kan du också spendera ganska mycket pengar på diverse saker.

September kan bli en krånglig månad med en rad privata problem, samtidigt som Merkurius är retrograd. En månförmörkelse äger dock rum i huset karriär, status och erkännande den 16 september som verkar bli konfliktfylld och det är möjligt att problem i familjen också skapar problem i karriären.

Jupiter går in i vågen den 9 september och spenderar cirka ett år i huset för kreativitet. Många tvillingar blir medvetna under den här transiten om hur kreativa de är och detta kan hjälpa dem i yrkeslivet. Kreativa projekt blir också framgångsrika. Ens optimism kan också bli en fördel eftersom motgångar inte skapar lika stor besvikelse.

27 september – 9 november är en bra tid för att göra investeringar med planeten Mars i stenbocken. Känslorna blir också en källa till motivation som leder till att man också kan göra framsteg.

Jobb och plikter blir viktiga under perioden 23 september - 21 november med flera planeter och solen i huset för jobb och hälsa och i samband med nymånen i skorpionen den 30 oktober kan du börja jobba med ett nytt projekt eller få ett nytt jobb. Under den här perioden kan en rad framsteg göras eftersom du verkligen fokuserar på ditt jobb.

Kärlek, relationer, socialt liv

Saturnus har en stor inverkan på hur du relaterar till andra i och med Saturnus skapar ansvar för hur du behandlar andra, ansvar för andras välgång, restriktioner och begränsningar, men också stabilitet. Om du fortfarande är singel kan du fram till december 2017 stadga dig eller känna att du måste eller att du bör göra det. Planeten Mars kommer också att ha en betydande påverkan eftersom planeten på grund av en retrograd rörelse spenderar flera månader under två olika perioder i skytten, huset för relationer och partnerskap. Planeten Mars skapar dynamiskt samarbete, passion, konkurrens och konflikt mellan den 6 mars och den 27 maj samt den 2 augusti och den 27 september. Mer sker i dina relationer under de här perioderna under vilka du umgås mer med vänner och partners.

Planeten Jupiter, turens och expansionens planet, fortsätter att påverka det 4e huset för hem och familj fram till den 9 september. Den här planeten kommer att förbättra familjerelationer och du upplever gemenskap med folk som tillhör familjen eller som du betraktar familj, som skapar känslor av trygghet och tillhörighet.

Mars månad är en intressant månad eftersom solförmörkelsen i fiskarna den 8 mars i det tionde huset kan skapa förändringar i äktenskapet, t ex kan en del av er gifta sig eller i alla fall flytta ihop med någon. Men det femte huset för nöjen, romantik och barn påverkas den 23 mars av en månförmörkelse, och den här månförmörkelsen kan indikera förändringar i det sociala livet och kärlekslivet. En romantisk relation kan inledas för en del av er, för andra kan en romantisk relation omvandlas till något mera seriöst. Dessa förmörkelser kan också skapa förändringar i det sociala livet och nöjeslivet i och med en relation blir mycket allvarlig och man kan kanske inte umgås med samma människor på samma sätt längre. Samma astrologiska händelser kan däremot huvudsakligen påverka karriären, yrkeslivet och kreativa projekt.

Mellan den 20 mars och den 30 april är det sociala livet i stort ganska viktigt och det sociala stödet är ganska stort. Nymånen i väduren den 7 april kan indikera en positiv förändring i det sociala livet som kan ha att göra med nytt samarbete i grupp, medlemskap i nya grupper eller byte av social miljö till följd av att man har flyttat.

Juni kan bli en tid av konflikter och missförstånd men tack vare charm och en avslappnad attityd tar du dig genom alla problem på ett bra sätt. Juli-augusti kan däremot bli angenäma månader med planeterna i lejonet i huset för kommunikation och interaktion i stora trigoner till Saturnus och Uranus i huset för relationer samt socialt liv. Därmed kommer du att njuta av en bra sommar med många sociala tillfällen och många utekvällar. Nymånen i lejonet den 2 augusti i trigon till både Mars och Saturnus i huset för relationer kan ge upphov till ett nytt samarbete eller en ny varaktig vänskap eller romans om du fortfarande är singel.

Mellan den 2 augusti och den 27 september befinner sig Mars i huset för relationer och passionen i kärleken växer. Mycket sker i relationer såsom många aktiviteter tillsammans med vänner.

Med månförmörkelsen i huset för högre utbildning, långa resor och distansrelationer den 18 augusti kan du bestämma dig för att gå en kurs, göra en resa, bli medlem i eller starta en internationell organisation (eller lansera en ny hemsida). En annan typ av förändring som har att göra med skola och utbildning, politik och filosofier, internationalism och internet, kan äga rum. Förändringen är oväntad men positiv. Kanske uppstår det helt enkelt förändringar i ditt sätt att tänka.

September kan bli en månad som blir lite jobbigare. Merkurius är retrograd så missförstånden ökar men man behöver också handskas med en solförmörkelse i jungfrun den 1 september som påverkar huset för hem och familj som är intensiv och jobbig och som kan skapa problem i nära relationer, samt en månförmörkelse i fiskarna som kan påverka äktenskapet på ett negativt sätt eller karriären den 16 september. En del av er går genom problem hemma som påverkar karriären; andra går genom kriser i familjen och problem i relation till föräldrar eller problem i äktenskapet. Det är inte omöjligt att vissa tvillingar skiljer sig eller separerar.

Det positiva är att Jupiter, turens planet och expansionens planet, den 9 september går in i vågen, det femte huset för nöjen, kreativitet, romantik och barn och en optimistisk fas som varar ett år inleds. Du har större tur i kärlekslivet och livet blir så mycket bättre med många nöjen och många sociala tillfällen.

Mot slutet av september och under oktober kommer solen, Venus och Merkurius att besöka huset för nöjen och romantik och du kommer väldigt snabbt över eventuella problem som uppstod under september. Mellan den 12 november och 2 december är relationer och partnerskap återigen mycket viktiga och de utvecklas i en positiv inriktning. Året slutar med en känsla av att allt är bra och allt går i den mest positiva möjliga inriktningen.

Läs årshoroskopet för ett annat tecken:

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Dagens horoskop uppdateras varje dag och skrivs för hand. Var dag är speciell.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Veckans horoskop uppdateras varje vecka och skrivs för hand.

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.

Horoskop, zodiak, stjäntecken, årshoroskop, daghoroskop