Twice.se


Månadshoroskop

Kräftan


December 2016: Kräftan

Jobbet är viktigt för dig under månadens gång och du har många nya idéer och tar gärna nya initiativ men fortfarande kan arbetsbördan vara stort. Nya möjligheter kan dyka upp med, du har bra innovativa idéer fortfarande och du har rätt så mycket att göra, ibland kanske mer än du orkar tänka på.

Relationer är också rätt så viktiga under så gott som hela månaden, med flera planeter i stenbocken. Venus förbättrar däremot dina relationer framför allt under månadens första vecka. Merkurius ger upphov till många samtal och mycket umgänge. Nära relationer kan bli rätt så viktiga för dig – det är dina närmaste som du kan umgås med framför allt eller mest, ibland lite för mycket kanske. Du kan däremot också möta nya människor också.

Mycket pengar spenderas under månadens gång men du kan också göra viktigare investeringar. Du har också turen med dig om du skulle vilja ta lån, få pengar tillbaka från försäkringar, eller betala av skulder.

Nya relationer kan fördjupas under månadens gång i synnerhet efter den 7 december med Venus i vattumannen. Samtidigt blir du allt mer medveten om din egen sårbarhet, något som kan vara bra för dig som vill utvecklas som person.

Den 19 december går planeten Mars in i fiskarna medan Merkurius går retrograd. Med Mars i fiskarna har du mer att säga till andra och du kan ge uttryck för dina idéer och åsikter och du håller inte alltid tillbaka något som ibland kan ge upphov till spänningar. Du kan också räkna med lite mental stress och i och med Merkurius går retrograd kan missförstånd också uppstå lite oftare. Ändå är det mest månaspekterna som är jobbiga och inte de stora aspekterna mellan planeterna som för det mesta är harmoniska. Detta kan innebära att det visserligen uppstår känslomässiga påfrestningar men de klaras av på ett bra sätt och en positiv utveckling kan ändå äga rum.

Tiden runt julen är en positiv tid för dig. Du kan känna att du har rätt så mycket att göra runt den tiden, men samtidigt är du mycket kreativ, på gott humör och romantik kan finnas i luften.

Mot årets slut befinner sig månen dock i vattumannen och du kan känna att du spenderar lite för mycket och är inte alls på lika gott humör, men du gör nog ditt bästa.

En fullmåne i tvillingarna den 13 december påverkar det tolfte huset för insikter, hemligheter, enskildhet och skeenden bakom kulisserna. Runt denna fullmåne kan en viktig insikt visa vägen mot större trygghet och självbelåtenhet, kanske för att du förstår en situation lite bättre.

Med nymånen i stenbocken den 29 december kan en positiv utveckling äga rum vad gäller dina relationer. En relation kan förbättras, men du kan så klart också möta nya människor något som du kan tycka är trevligt. Du kan också få besök eller resa för att möta vänner. I och med Merkurius är retrograd kan du mycket väl förnya relationer eller höra av gamla vänner så kontakt med folk återupptas.Läs ett annat horoskop

Månadshoroskop december 2016

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckohoroskopet

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2016

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna