Twice.se

Månadshoroskop

Fiskarna


December 2017: Fiskarna

December kan bli en månad under vilken du gör ett gott intryck. Du utvecklar också bättre relationer till chefer och överordnade. Vill du ha din vilja genom, lyckas du bäst, om du är vänlig, trevlig och förstående.

Merkurius är retrograd däremot i skytten. Därför är december inte den bästa månaden för att starta nya saker eller nya relationer. Men du kan återuppta kontakten med folk, i synnerhet de människor som du vet uppskattar och respekterar dig. Du kan också hålla dig till påbörjade och oavslutade saker. Merkurius kan trots härliga aspekter ändå ge upphov till förseningar, missförstånd och hinder. Därför är det bra om man har rent allmänt tålamod.

Efter den 9 december blir det sociala livet bli lite aktivare och du kan ta emot gäster (i vissa fall från andra länder) eller själv resa. Icke desto mindre kan du umgås mer med folk online eller delta i olika debatter. Du har en bättre förmåga att uttrycka dina åsikter, du vill prata ut och försvara dina synvinklar.

Fullmånen i tvillingarna den 3 december kan ge upphov till en känsla av maktlöshet och förvirring i synnerhet vad gäller familjerelationer. Du kan icke desto mindre inse viktiga sanningar som kan utgöra grunden till problemlösningar.

Nymånen i skytten den 18 december kan däremot skapa en känsla av positivitet. Du kan t ex återse dina föräldrar eller i någon mening klarar du av en situation på ett bra sätt eller lyckas äntligen nå en målsättning. Även oväntade pengar kan strömma in eller varför inte en bonus.

Efter den 20 december blir det sociala livet riktigt aktivt, och du umgås mer med vänner under resten av månaden.

Jultiden blir en trevlig tid, du umgås med andra eller går ut men tradition blir viktig.

Nyårsdagen handlar mer om att bli hemma eller till och med jobb.

God jul och gått nytt år!

Saturnus i stenbocken december 2017 – mars 2020

Saturnus anländer den 20 december i stenbocken. Saturnus-transiter är viktiga eftersom de formar oss som individer mer än övriga planeter och lär oss viktigare läxor i livet som vi annars inte hade lärt oss. Saturnus gör oss mognare, men skapar tyvärr också bördor, hinder och restriktioner. Ansvar, disciplin och tålamod är viktiga.

Saturnus i det elfte huset för socialt liv, grupper och vänner, kan ge upphov till restriktioner vad gäller socialt liv. Du kan försöka anpassa dig till nya grupper och normer, något som inte alltid är lätt. Grupptrycket kan dessutom öka. Det krävs mer av dig och du kan lätt hamna i problem om du avviker. Å andra sidan måste du komma underfund med vem du är i förhållande till andra. Vissa normer kan vara bra för oss, medan andra inte är det.

Separationer från vänner kan också uppstå under denna transit, kanske för att du kommer i kontakt med nya människor eller måste flytta av någon anledning, t ex på grund av jobb eller utbildning. Man börjar därmed utvecklas i en ny inriktning. Distansen till gamla vänner kan bli problematisk på grund av den förändring som alla går genom medan man inte träffar varandra som vanligt.

Under denna tid kan du som är observant lära dig mer om grupprocesser och gruppdynamik. Du kan också etablera någon form av nätverk, som skapar samarbete mellan dig och andra. Relationer som etableras nu kan också vara extra långvariga. De människor som du möter och de erfarenheter som du går genom kan forma dig under en hel livstid.Månadshoroskop december 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckohoroskopet

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna