Twice.se

Neurologi

Lögnare har mindre grå materia och mer vitmateria i hjärnan

(USC, 2005) - Adrian Raine och Yaling Yang har funnit att personer som ljuger ofta, har mer vit materia och mindre grå materia i hjärnan jämfört med människor som inte ljuger lika mycket. Forskningsresultaten publicerades i Brittish Journal of Psychiatry år 2005.

I forskningen ingick 108 personer som gick med på att ingå i studien. Minst en fjärdedel av de undersökta tillfälligt anställda var patologiska lögnare eller hade antisociala personligheter. Enligt forskarna har patologiska lögnare svårt att skilja sanning från lögn och det finns stora inkonsekvenser och motsägelser i deras berättelser. De är också manipulativa och erkänner att de lever på andra människor. De kan vara väldigt fräcka och oförskämda men de tycker inte att det är något fel på detta och saknar skuldkänslor.

De patologiska lögnarna hade en historia av att lura andra människor och använda falska namn. De kunde även lura myndigheter genom simulering och genom att berätta osanningar för att erhålla sjukpenning.

Magnetisk resonanstomografi (MRT) visade att lögnare hade mer vit materia och mindre grå materia i hjärnan. Kvinnor i allmänhet hade mer vit substans än män hade, något som kan betyda att kvinnor är bättre lögnare än män är. Dessutom hade lögnare mindre grå materia än ärliga människor. Den vita substansen som var 25,7 % större hos lögnare, kan ha den rollen att hjälpa människor i den komplexa konsten att lura andra, ljuga och bedra. Lögnare hade också 14,2% mindre grå substans.

Att ljuga och bedra är ansträngande, hävdar en av forskarna. Man måste först kunna förstå den andres sätt att tänka för att kunna dra fördel av detta för att sedan även kontrollera sina egna känslor. Inte vill man verka nervös. Sanningen måste också undertryckas. Ju fler nätverk det finns i pefrontala cortex, desto bättre är man på att ljuga, eftersom den verbala förmågan är högre. I normala människor har grå materia i uppgift att kontrollera så att man inte ljuger.

Ett överskott av vit materia och ett underskott av grå materia kan betyda moraliska begränsningar för människan.

Kärlek och relationer
Psykologi och samhälle
Tio saker om...
Forskning, hälsa och vetenskap
Mat och hälsa
Mat och hälsa
Mat och hälsa
Mat och hälsa