AI & robotik

Telepatisk maskin rekonstruerar tal från hjärnvågor

Telepatisk maskin

Med hjälp av teknik kan man idag läsa någons inre röst. Eftersom exakt samma hjärnaktivitet äger rum när man hör eller tänker på ett visst ord, är det tekniskt möjligt att redan idag låta någon annan lyssna på människans tankar.

Forskaren Bran Parsley förklarar det på det här viset: Om en pianist skulle se på TV en annan pianist spela piano utan att denne hör själva musiken, kommer han att känna igen noterna som spelas. På samma vis används den här tekniken när den läser de tyska hjärnvågorna. Tekniken kan hjälpa rörelsehindrade eller paralyserade att återfå sin röst och den här tekniken kan användas för att läsa vanliga människors tankar också.

En sådan teknologi gör det också möjligt för forskare att undersöka sambandet exempelvis mellan människans tankar och hur tankarna påverkar beteende och/eller känslor.

Källa: NewScientist

Kärlek och relationer
Psykologi och samhälle
Tio saker om...
Forskning, hälsa och vetenskap
Mat och hälsa
Mat och hälsa
Mat och hälsa
Mat och hälsa