Horoskop 2017 för kräftan

Astro / Horoskop / Horoskop 2017 / Kräftan 2017

Kräftan 2017 horoskop

Kräftan 2017: Bättre inkomster

Jupiter befinner sig i vågen, i huset för hem och familj, fram till den 10 oktober. Under årets gång kommer familjelivet och hemlivet att förbli viktigt. Du kan spendera mer tid hemma än vanligt men familjen kan också expandera på något sätt, på grund av att nya förhållanden inleds eller för att det föds nya barn i familjen. Samtidigt är det också möjligt att du får fler gäster än vanligt och att du sysselsätter dig med fler aktiviteter i hemmet. Renoveringsprojekt är inte uteslutna, men en del av er kan också vilja köpa ett större hus eller flytta till en större lägenhet. Jobbet fortsätter att förbli viktigt med Saturnus i skytten och plikterna kommer först. Icke desto mindre ser man en positiv utveckling på det ekonomiska området.

Februari 2017: Ekonomiska framsteg

Två förmörkelser äger rum under februari månad. Den första är en månförmörkelse i lejonet som får dig att känna att dina ekonomiska målsättningar håller på att bli verklighet. Detta kan bero på att du får ett nytt jobb eller att företaget äntligen går med vinst. Du kan så klart också starta eget och om du gör det indikerar denna månförmörkelse att ditt företag kommer att gå med vinst. En solförmörkelse äger rum i fiskarna den 26 februari, som är det nionde huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer. Du kan inleda en ny distansrelation, lansera en hemsida, publicera en bok eller börja en ny utbildning. En ny fas kan inledas i ditt liv kanske för att du blir medlem i en organisation. Samtidigt kan mån- och solförmörkelsen ha samband med varandra och kanske är det så att du hittar en ny inkomstkälla online eller kanske börjar du undervisa andra i något ämne. Flytt utomlands, internationellt samarbete, expansion av ett företag online eller inkludera exotiska produkter i det ditt företag handlar om, är några exempel av det som kan äga rum. Hur som helst är du mycket innovativ och målmedveten under februari i och med planeten Mars, motivationens och ambitionens planet befinner sig under februari i huset för karriär och framgång.

Venus direkt och retrograd våren 2017

Planeten Venus är kärlekens, harmonins och skönhetens planet och kommer att gå genom en retrograd rörelse under våren 2017 något som leder till att planeten spenderar en längre tid än vanligt i vädurens tecken. Under februari, mars, maj och en del av juni kommer Venus i väduren att förbättra din image. Du kommer att bry dig mer om vad du andra tycker och tänker och du vill göra ett gott intryck. Rent allmänt har du också turen med dig i yrkeslivet och du kommer bättre överens med auktoriteterna i ditt liv.

Venus är däremot retrograd mellan den 4 mars – 15 april i väduren och i fiskarna. Venus retrograd i det tionde huset kan skapa problem så klart i synnerhet vad gäller anseendet. Därför är det kanske bra att inte försöka vara andra till lags för mycket under retrograd perioden. Kanske bör du också vara lite mera försiktig med vem du anförtror dig för. Andra människor, inklusive människor som står dig nära, kan försöka ta åt sig äran för ditt arbete, dina idéer eller dina framgångar. Konkurrens på jobbet kan leda till att det uppstår intriger, folk pratas om bakom ryggen på varandra. Under april när Venus är retrograd i fiskarna är även Merkurius retrograd, något som kan skapa negativare tankar, förseningar, missförstånd, men gamla vänner kan höra av sig till dig och du kan återuppta kontakten med folk. I det stora hela handlar månaderna mars – juni att lära sig att tro på sig själv och vara vänlig mot sig själv under alla omständigheter. Inte heller bör du stressa över vad du tror andra tror. Man bör fokusera på vad man själv gör här och nu. Under maj kommer däremot livet att återgå till det normala. Venus retrograd perioden behöver inte heller vara så jobbig så länge som du är försiktig i och med aspekterna rent allmänt är rätt så harmoniska.

Juni och juli 2017: Mycket att göra, mycket stress

Under juni och juli, kommer planeten Mars att befinna sig i ditt tecken något som innebär att du har mycket att göra samtidigt som du också har massor med energi. Du är också mycket ambitiös och du får mycket gjort. Dina målsättningar är viktiga, och eventuella hinder kan inte få dig att backa. Icke desto mindre kan det också uppstå mycket stress och ibland konflikter i familjerelationer och nära relationer. Om Venus retrograd perioden inte har skapat stora problem, kommer förmodligen juni och juli att göra det på grund av det stora korset i kardinala tecken med Jupiter i vågen, Pluto i stenbocken, Uranus i väduren och Mars i kräftan. En del av er kan tänka sig att skilja sig.

Augusti 2017: Ökade intäkter

Redan under juli blir däremot din ekonomi allt bättre och du kan börja tjäna mer eller uppleva rent allmänt att du gör högre vinster. Under augusti blir ekonomin ännu viktigare. Den 7 augusti kommer du med fullmånen i vattumannen som påverkar huset för gemensamma resurser, andra människors pengar och investeringar att förmodligen leda till att du gör en viktigare investering. Du kan äntligen köpa något som du ville ha, kanske till och med ett eget hus eller en lägenhet. Du kan också göra andra investeringar som du tror kan underlätta ditt arbete. Den 21 augusti äger ytterligare en förmörkelse rum, en solförmörkelse i lejonet, i huset för intäkter som ännu en gång ger upphov till en förbättring vad gäller ekonomin. Det kan handla om en innovation, kanske till följd av en investering som äger rum på grund av månförmörkelsen i månadens inledning. Det är däremot möjligt att du också blir av med ekonomiska bekymmer under augusti eller att du får en löneförhöjning. Du kan kanske också få ett nytt jobb med högre lön.

Hösten 2017

Din ekonomi fortsätter att förbättras under september och har du mer pengar kan du också spendera mer så september kan bli en shoppingmånad. Du umgås gärna mer med vänner under september och dina relationer förbättras samtidigt som din sociala kompetens är rätt så hög.

Under slutet av september och under oktober kan däremot problem i relationer i synnerhet familjerelationer och nära relationer uppstå. Under november och december njuter du av livet i stället, du har roligt och du känner dig avslappnad. En betoning på familjerelationer, på aktiviteter som äger rum i hemmet finns däremot ända fram till slutet av året även om Jupiter lämnar vågens tecken och huset för hem och familj den 10 oktober.

Oktober 2017: Jupiter i skorpionen

Den 10 oktober lämnar alltså Jupiter vågens tecken och börjar påverka skorpionens tecken, ditt femte hus för nöjen, romantik, barn och kreativa projekt. Under cirka 13 månader är du gladare och du är optimistisk. Du har också fler beundrare, går ut mer och känner dig också mycket kreativare. Ditt sociala liv får ett uppsving. Många kräftor kommer också att börja jobba med kreativare projekt och de kommer också att inse att de är mycket kreativare än de tidigare trott.

December 2017: Saturnus i stenbocken

Saturnus, den stora läraren, ansvarets och stabilitetens planet, går in i stenbocken, huset för relationer och partnerskap, den 20 december. Detta innebär att din arbetsbörda förmodligen minskar, samtidigt som relationer börjar bli krävande. Eftersom Saturnus både omstrukturerar och stabiliserar, kommer relationer att genomgå stora förändringar fram till mars 2020. Medan en del av er skiljer sig, kommer andra att inleda mycket varaktiga relationer, fasta förhållanden eller stadga sig. Under Saturnus – influensen är det inte bra att vara otrogen, att vara opålitlig, samtidigt som man helst bör respektera och bry sig om andra. Med Jupiter i vågen och Saturnus i stenbocken kommer förmodligen singlar att hitta inleda en mycket seriös relation.

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.