Horoskop 2017 för lejonet

Astro / Horoskop / Horoskop 2017 / Lejonet 2017

Lejonet 2017 horoskop

Lejonet 2017: positiva förändringar och nya tag

2017 kommer att bli ett viktigt år för alla lejon inte minst för att två förmörkelser påverkar lejonets tecken. Augusti och september är därför månader med positiva förändringar och nya tag. Det sociala livet får ett välkommet uppsving med en betoning på kommunikation i och med Jupiter är kvar i vågen, huset för kommunikation och interaktion fram till oktober, även om jobb, karriär och plikter förblir viktiga områden. Venus kommer att vara retrograd i väduren och fiskarna under april - maj, medan allvarets, ansvarets, och strukturens planet är kvar i skytten fram till december 2017. Detta innebär att du fortfarande söker något stabilt, meningsfullt och långvarigt.

Jupiter i vågen kommer att fortsätta att förbättra din sociala kompetens fram till den 10 oktober för att därefter gå in i skorpionen. Under hela 2017 kommer interaktionen med människor i din omedelbara miljö att öka, men du kan också göra flera korta resor hit och dit. Ditt minne förbättras och kunskapsluckorna fylls på med informationen som du tidigare har missat. 2017 blir ett bra år för dig som jobbar som författare och journalist, men andra yrkesområden som kretsar runt kommunikation kan också gynnas av denna transit. Fler möten, fler förhandlingar, fler telefonsamtal, kan du också räkna med under året. Du stiftar nya bekantskaper, får kontakt med många nya människor och ditt sociala nätverk expanderar.

Februari och augusti: positiva förändringar och nya tag

Efter en tråkig januari 2017 kommer februari med en betoning på det nionde huset för resor, högre utbildning och distansrelationer att ge upphov till nya möjligheter för dig. Den 10 februari kommer månförmörkelsen i lejonet i en stor trigon till Saturnus och Uranus i andra eldtecken att hjälpa dig att komma i hamn. En fas i din personliga utveckling är helt slut och du är nöjd med dig själv på alla möjliga sätt. Man kan inte begränsa denna extra intensiva och avgörande fullmåne till ett särskilt område i ditt liv i och med spektrumet är för brett. Hur som helst är utvecklingen mycket positiv och du kan nå viktiga målsättningar och viktiga drömmar kommer i uppfyllelse. Den 26 februari påverkas fiskarnas tecken av en solförmörkelse, som i ditt fall påverkar huset för inre transformering, investeringar, skulder, skatter, andra människors tillgångar, död och återfödelse. Februari kan handla därmed om insikten att du är redo för nästa viktiga steg i livet, men månaden kan också handla om att göra viktiga investeringar, om att köpa hus eller bil, om att stadga sig, bilda familj, graviditet och förmågan att ta sig över negativare mönster i livet så att man kan starta om i någon mening. Vad som än händer, är det bara positivt. Allt som rör internationella affärer, hemsidor och internet, distansrelationer, publikationer, politiskt liv, utbildning, liksom närliggande områden, går bättre än väntat. Under februari kan du se kulminationen av resultaten eller belöningarna av alla tidigare ansträngningar.

Venus i väduren under första halvåret

Kärlekens planet Venus som också styr över harmoni, vänskap, skönhet och bekvämlighet, kommer att spendera en längre tidsperiod i väduren än vanligt på grund av en retrograd rörelse. Perioden mars – juni kommer Venus att befinna sig först i väduren, sedan i fiskarna, och tillbaka i väduren igen. Detta kan att du under första halvåret engagerar dig i internationella frågor, politiska frågor, att du studerar eller att du reser och skaffar dig vänner överallt. Du kan också skriva och publicera en bok eller olika artiklar. Du kan plugga eller undervisa. Det är mycket möjligt att du möter kärleken online eller att du ingår i en grupp på grund av utbildning eller på grund av dina politiska aspirationer eller varför inte på grund av jobbet som för din del innebär många resor eller kontakter med många människor i olika städer och i olika länder. Positivt tänkande kan också bli ett tema för dig.

Venus retrograd i väduren och fiskarna

Venus är retrograd under mars och april, först i väduren (mars) och sedan i fiskarna (april). Under denna tidsperiod ser man rent allmänt en positiv utveckling i livet på grund av många harmoniska aspekter, men Venus retrograd kan ändå ge upphov till en försämring av vissa relationer samtidigt som man också omvärderar kvaliteten av vissa relationer. Gamla vänner kan också höra av sig till dig i synnerhet under april, när även Merkurius är retrograd. Om du ingår i vissa grupper som har med utbildning, skola, föreläsningar, politik, etc. att göra kan du bedömas felaktigt av andra som mindre kunnig än du egentligen är. Detta kommer däremot att förändras under maj, efter det att Venus har gått direkt i väduren igen. Om du börjar dejta nya personer, något som inte riktigt rekommenderas, blir du inte uppfattad på ett korrekt sätt. Relationen kan avslutas tidigare snarare än senare. Intriger kan också uppstå i kärlekslivet och i det sociala livet och du inser att vissa vänner inte är lojala. Hur som helst kommer riktigt bra relationer att överleva.

Under samma period kan du däremot också nå viktigare målsättningar och du jobbar hårt för att kunna göra framsteg i yrkeslivet eller om du går i skolan, för att förbättra dina kunskaper och provresultat.

Juni och juli 2017: Stress under sommartiden

Under juni och juli är framstegen i yrkeslivet inte lika stora och mer stress uppstår. Man kan inte prata om riktiga bakslag däremot utan om mer utmaningar i yrkeslivet och fler hinder samtidigt som man inte har lika mycket energi. Man kan bli frustrerad oftare, jobbrelationer kan också försämras, mer stress och mer osäkerhet uppstår. Om du tittar tillbaka däremot är det ungefär samma visa kanske varje år under juni-juli på grund av alla planeter som reser genom kräftans tecken som leder till bildandet av ett stort kors i kardinala tecken. Mars, Merkurius, Venus, solen i kräftan opponerar Pluto i stenbocken och bildar kvadraturer till Uranus i väduren och nu även Jupiter i vågen. Eftersom Jupiter är en turplanet, kan man hoppas att situationen verkar allvarlig men är det inte, men tendensen att överdriva kan också ha sina negativa konsekvenser beroende på vem man har att göra med. Hur man hanterar situationen är däremot viktigt, beredskap kan också hjälpa.

Augusti 2017 – befrielse, positiva förändringar och nya tag

Augusti är återigen en förändringsmånad med förmörkelser, men förändringarna påverkar nu framför allt relationer. Månförmörkelsen den 7 augusti påverkar huset för relationer och partnerskap, och äger rum i vattumannen. Solförmörkelsen i ditt eget tecken, i lejonet, den 21 augusti bildar en trigon till Uranus i väduren. Värt att nämna är dessutom att Merkurius är retrograd i Jungfrun. Denna tid blir en bra och framgångsrik tid för dig, men det kan vara så att du slutligen kan lämna bakom dig en relation eller en situation som inte först med sig mycket bra saker. Det är också möjligt att du befriar dig från människor och partnerskap som inte fungerar, som bara skapar bekymmer. Gamla relationer kan dock förnyas, exet kan återvända, du kan också besluta att det är dags att stadga sig i en varaktig relation. Nya partnerskap kan också inledas. För dig kan augusti bli en tid av förnyelse, en ny början äger rum i ditt liv. Eftersom lejonets tecken påverkas av två olika förmörkelser, den första i februari, den andra i augusti, kan du genomgå viktigare förändringar och det som sker i februari och augusti är avgörande för nästa viktiga steget i livet. De flesta av er kommer att vara glada över händelserna som äger rum.

Under augusti och september står din ekonomi högst upp på listan. Du prioriterar pengar och intäkter och kan försöka jobba mer än du vanligtvis gör. Flera inköp kan också göras men någon stor förändring äger förmodligen inte rum. Ekonomiska målsättningar kan nås i synnerhet under september och oktober när Mars befinner sig i jungfrun, i trigon till Pluto i huset för jobb och hälsa. Samtidigt kommer du att ha mer att göra.

Oktober 2017: Jupiter i skorpionen

Slutet av september samt hela oktober är samtidigt jobbiga tider med flera spänningsfyllda aspekter. Med planeter nu i vågen i ett stort kors i kardinala tecken igen, kan många oenigheter uppstå.

Oktober är däremot viktig eftersom Jupiter går in i skorpionen och lämnar därmed vågens tecken. I skorpionen kommer Jupiter att påverka huset för hem och familj under cirka 13 månader. Under denna period kommer så klart mer att ske hemma och i grannskapet. Aktiviteten ökar i hemmet, du har fler hembaserade projekt, du får fler gäster. I och med Jupiter bildar en trigon till Neptunus i fiskarna, kan du mycket väl investera i olika projekt, du kan köpa egendom, du kan bygga ut ditt hus eller flytta till en större lägenhet. Antalet familjemedlemmar kan också öka på grund av giftermål eller på grund av födelser i familjen. Samtidigt kommer relationer med nära och kära att förbättras och vissa människor som du fick kontakt med under Jupiter i vågen blir nu goda vänner.

December 2017: Saturnus i stenbocken

Det viktigaste som äger rum därefter är att Saturnus, allvarets, strukturens, ansvarets planet, den stora läraren, lämnar skyttens tecken den 20 december för att gå in i stenbocken, där Pluto också befinner sig. Fram till mars 2020 kommer du helt enkelt att behöva ta väl hand om din hälsa, samtidigt som arbetsbördan ökar. Du kommer att kunna göra viktiga framsteg på jobbet också och du kommer vidare med dina projekt på ett sätt som du tidigare inte trodde var möjligt. Saturnus belönar disciplin och ansvar och du lyckas bäst om du är beredd att gå den extra milen.

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.