Horoskop 2017 för skorpionen

Astro / Horoskop / Horoskop 2017 / Skorpionen 2017

Skorpionen 2017 horoskop

Skorpionen 2017: Positiva förändringar och framsteg

Jupiter, turens och expansionens planet, befinner sig fortfarande i vågen fram till den 10 oktober något som kan innebära att du behöver utvecklas som människa samtidigt som du också kommer i kontakt med din andlighet. Det kan samtidigt vara svårt att hålla reda på allt det som äger rum bakom ryggen på dig, men du utvecklar samtidigt inre lugn och ro, inre trygghet och tillit. Den 10 oktober går Jupiter in i ditt tecken något som innebär att du under 2018 verkligen har turen med dig i det mesta och kan nå viktigare drömmar. Saturnus å andra sidan kommer att spendera så gott som hela året fortfarande i skytten, i huset för inkomster, därmed är ekonomin en jobbig och känslig fråga som du däremot lärt dig att hantera. Mycket jobb ger bra belöning och det behöver inte vara lätt. Under 2017 kommer du däremot att göra karriärsframsteg och första tecknet på det ser man redan under februari.

Februari 2017: Uppnådda målsättningar samt massor med optimism och glädje

Februari är en månad med Mars och Venus i väduren, som är ditt hus för jobb och hälsa. Du har mycket för dig, mycket att göra, men du har också massor med energi, du är målmedveten och ambitiös. En månförmörkelse i lejonet den 10 februari innebär att en fas i din karriär eller yrkesliv avslutas på ett framgångsrikt sätt. Det kan handla om ett framgångsrikt projekt, om en befordran, eller om att äntligen få drömjobbet.

Solförmörkelsen den 26 februari äger däremot rum i fiskarna, huset för kreativa projekt, barn, romantik och nöjen. Du går in i en positivare fas i ditt liv och känner dig mycket glad och optimistisk. En positiv utveckling kan också äga rum i det sociala livet rent allmänt, och det kan ha att göra med att du nu kan vistas på grund av karriärsframsteg i de cirklar som du trivs i. Med denna solförmörkelse kan du också bli förälskad i någon eller börja jobba med ett nytt kreativt projekt.  

Har du barn däremot kan du i din roll som förälder känna dig lycklig över hur det går för dina barn i stället.

Venus retrograd våren 2017

Under första halvåret blir ditt jobb viktigt för dig och du försöker göra ett bra jobb med. Venus kommer att spendera perioden mars – juni framför allt i väduren, i huset för jobb och hälsa. Undantaget är april när Venus har backat på grund av en retrograd fas in i fiskarna. Venus som är kärlekens, skönhetens, bekvämlighetens planet, kan hjälpa dig att förbättra dina relationer till medarbetare, kunder och chefer men höjer även jobbkvaliteten.

Perioden 4 mars – 15 april är däremot lite känsligare i och med Venus är retrograd, något som kan ge upphov till problem på jobbet framför allt på grund av att manipulativa tendenser samt passiv-aggressiva tendenser ökar. Under samma period kommer planeten Mars att befinna sig oxens tecken, i huset för relationer, i trigon till Pluto i huset för kommunikation. Därför kan det också uppstå konkurrens på jobbet. Problem kan också uppstå i jobbsammanhang för att man inleder en kärleksrelation till en kollega. När Venus är retrograd brukar det oftast uppstå någon form av intrig i en viktigare relation, man kan också bli besviken på vänner. Onda cirklar uppstår lätt i och med folk kan börja hämnas på varandra. I jobbsammanhang kan någon till exempel också ta sig äran för ditt jobb.

Under april kommer Venus att vara retrograd i fiskarna i huset för romantik, nöjen, barn och kreativitet och under samma månad går även Merkurius retrograd i oxen och väduren. Därför kan problem också uppstå på grund av kärlekslivet och om vänner sviker eller är illojala kan man lätt ta åt sig och känna sig nere.  

Atmosfären börjar däremot förbättras under maj månad och en del av er försöker under maj också jobba med sig själva för att kunna hantera de senaste händelserna. Maj blir också en månad då man gärna spenderar mer pengar och kan göra viktigare inköp och investeringar.

Juni och juli 2017

Juni och juli kan på ett sätt bli spännande tider få mycket information når dig som du inte riktigt håller med om. Oenigheter uppstå lite oftare och du säger i alla läger precis vad du tycker och tänker. Problem och utmaningar kan också uppstå hemma och i äktenskapet, men samtidigt kan du också fokusera mer på familjerelationer, ibland mer än nödvändigt. Samtidigt börjar du också se en bättre utveckling på jobbet och du känner att du är på rätt väg i livet rent allmänt och kommer allt närmare eventuella målsättningar, en trend som blir ännu tydligare under augusti.

Augusti 2017

Under augusti befinner dig planeten Mars i lejonet i huset för framgång och du känner dig mycket målmedveten och du kan göra betydliga karriärsframsteg även om Merkurius är retrograd i jungfrun och lejonet. En månförmörkelse äger rum i huset för hem och familj den 7 augusti, i vattumannen, något som kan skapa förändringar som har med hemmet och familjen att göra. Denna månförmörkelse kan hjälpa dig också att hitta en känsla av trygghet eller tillhörighet. Den 21 augusti kommer huset för framgång och erkännande att påverkas av en solförmörkelse i lejonet som ger upphov till en oväntad men mycket positiv fas i din karriär. Att det inte spelar så stor roll att Merkurius är retrograd under augusti har att göra med att förmörkelser till skillnad från fullmånar och nymånar oftast inte handlar om små utvecklingar och steg som tas runt dessa aspekter, utan snarare handlar det om större cykler som överlappar varandra och går in i varandra. Mycket har hänt som har skapat dessa utvecklingar.

Förändringarna som äger rum under augusti kan handla om mycket olika saker i och med varje liv och situation är unik. Man kan till exempel flytta för att man har fått ett nytt jobb; man kan känna att man blivit del i ett kollektiv av personer som man samarbetar med som skapar känslor av tillhörighet, man kan till och med flytta ihop med någon eller gifta sig. Ditt anseende kan också förbättras, din status kan höjas. Denna positiva trend fortsätter under september.

Hösten 2017

Efter en rätt så lugn september månad kan oktober bli rätt så utmanande med lite sämre hälsa, mindre energi, och mer osäkerhet, så rädslor kan dominera. Inre konflikter kan äga rum också liksom verbala konflikter med andra.

Men detta förändras under november då du har Venus i ditt tecken och du är charmig, trevlig och känner dig omtyckt. Under november och december satsar du också mer på dina ekonomiska målsättningar.

Oktober 2017: Jupiter i skorpionen

Den 10 oktober anländer turens och expansionens planet Jupiter i skorpionen och under cirka 13 månader har du turen med dig i det mesta och du kan nå viktigare drömmar och målsättningar. Personlig utveckling kan också äga rum.

December 2017: Saturnus i stenbocken

Saturnus lämnar skytten och ditt andra hus för intäkter den 20 december och går in i stenbocken – huset för kommunikation och interaktion. Fram till mars 2020 kommer strukturens, stabilitetens och ansvarets planet att skapa utmaningar som framför allt påverkar din omedelbara miljö och de kommunikationsmönster som äger rum där. Medan du kanske är lite osäkrare och mera tillbakadragen kan du samtidigt etablera dig som en rätt så god talare, skribent, författare, etc. Flera avtal kan också äga rum och kommunikation med andra behöver vara meningsfull. Du kan kritiseras lite oftare men så småningom lär du dig hantera det och du växer upp och lär dig se kritik som något som kan lära dig av och som hjälper dig att bli en bättre människa.

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.