Horoskop 2017 för stenbocken

Astro / Horoskop / Horoskop 2017 / Stenbocken 2017

Stenbocken 2017 horoskop

Stenbocken 2017: Året du når dina målsättningar

Jupiter i vågen hjälper dig fram till den 10 oktober att nå dina målsättningar och göra framsteg i yrkeslivet. Det är därför viktigt eller bra att veta vad man vill ha av livet. Jupiter, som är turens och expansionens planet, kan hjälpa alla, men man får ut mest av denna transit i huset för framgång, om man verkligen vet vad man vill ha, i och med Jupiter skapar möjligheter och de blir meningslösa för dig om du inte vet vad du vill ha eller om du nöjer dig med lite. Under hela året kommer du att känna att du kommer ett steg närmare allt du drömt om, i synnerhet vad gäller ekonomi, jobb och karriär. Det sociala livet blir för de flesta av er rätt så komplicerat däremot, men börjar förbättras under hösten. Fyra förmörkelser äger rum under året, och alla fyra kommer med positiva förändringar.

Februari 2017: Investeringar och kontrakt

Februari är en viktig månad för alla i och med två olika förmörkelser äger rum. Den första är en månförmörkelse i lejonet den 10 februari och påverkar huset för närhet, investeringar, inre transformering, gemensamma resurser. Den andra är en solförmörkelse i fiskarna den 26 februari, i huset för kommunikation och interaktion. Februari kan bli en månad under vilken du kan göra en viktigare investering eller viktigare inköp. Du kan köpa vad som helst men det är förmodligen något som du verkligen har sett fram emot såsom inköp av hus, bil, etc. Pappersarbete kan också bli lite viktigare, kanske gäller det att gå över sina räkenskaper eller så gör du en viktig ansökan som beviljas. Du kan också ta lån, få pengar från försäkring, eller bidrag. Solförmörkelsen i fiskarna kan handla om just kontrakt, pappersarbete, avtal, förhandlingar, skriftlig och muntlig kommunikation av alla slag, men också om transport, mobiltelefoner, bilar, korta resor. Du kan till exempel också börja pendla till jobbet. Aktiviteterna som äger rum har däremot med hem och familj framför allt att göra i och med både Venus och Mars befinner sig i väduren i huset för hem och familj under hela februari månad.

Venus i väduren 2017

Venus kommer att spendera flera månader i väduren under våren 2017 på grund av en retrograd rörelse. Venus kommer att vistas i väduren under februari, mars, maj och en del av juni. Venus är retrograd mellan den 4 mars – 15 april, först i väduren, huset för hem och familj, för att sedan backa in i fiskarna, huset för interaktion och kommunikation. För dig innebär denna vår om anpassning till en ny hem- eller familjemiljö. Om att utveckla en ny känsla av tillhörighet. Denna process är inte enkel, eftersom Venus retrograd kan ge upphov till besvikelse och omvärdering av relationer. Drama kan också uppstå i nära relationer och familjerelationer. Under april kan det också uppstå missförstånd på grund av att även Merkurius är retrograd. Det bästa är att du är försiktig med vad du säger till vem, eftersom det är bättre att ha mindre förtroende för andra när Venus är retrograd i och med allt som du säger kan vändas mot dig. Gamla vänner kan höra av sig, familjeåterföreningar kan också äga rum. Livet kommer däremot att återgå till det normala under maj.

Venus retrograd 2017

Under Venus-retrograd perioden kommer planeten Mars att befinna sig i oxens tecken i trigon till planeten Pluto i ditt eget tecken och du ser det roliga i varje situation, du är målmedveten, energisk, modig och stark. Du vet vad du tror på och din passion och styrka är beundransvärda. Du har därmed stjärnorna på sin sida och klarar Venus-retro fasen på ett bra sätt.

Maj och juni i synnerhet är en bra tid för karriären och du kan nå viktigare målsättningar samt gör framsteg. Även junis aspekter gynnar jobb, karriär och yrkesliv.

Juni och juli 2017: Stort kors i kardinala tecken påverkar relationer

Om Venus retrograd perioden ändå är en lugn tid för dig som du klarar av på ett bra sätt, är det inte så säkert att detta blir också fallet under juni och juli när Mars i kräftan bildar spänningsfyllda aspekter till Pluto i ditt tecken, Uranus i väduren samt Jupiter i vågen.

Ett så kallat stort kors bildas nu med fyra olika planeter, något som kan göra sommartiden en tid med äktenskapsproblem och familjeproblem. Konflikterna kan bli rätt så stora och allvarliga och man kan endast hoppas att Jupiter, som är turens planet, ändå skapar tur och lycka. Jupiter kan också ha en tendens att få andra människor att överdriva och tro det mest osannolika, och därför kan man göra en stor grej av ingenting. En del av er kan dock separera, men när juli är över kan exet återvända i ditt liv någon gång under augusti, i och med Merkurius är retrograd i jungfrun.

Augusti 2017: Betoning på ekonomi, intäkter och utgifter

Augusti och september blir lugnare månader och man kan slappna av och andas ut.

Två förmörkelser äger rum under augusti som i ditt fall framför allt påverkar ekonomin. Månförmörkelsen den 7 augusti äger rum i vattumannen, i huset för intäkter, medan solförmörkelsen den 21 augusti äger rum i lejonet, i huset för investeringar. Därför kan det mycket väl hända att även augusti handlar om pengar, egendom, investeringar, banklån och pengar som man tjänar eller som man får från olika källor. Eftersom Merkurius är retrograd kan de steg som tas under denna månad ha samband med det förflutna. En del av er kan också få pengar i arv.

Vad gäller karriär och yrkesliv, kan det uppstå mer stress under sista veckan i september och under oktober med flera jobbiga aspekter med planeter nu i vågen i opposition till Uranus och kvadratur till Pluto. Det kan vara lite av samma gamla problem eller liknande problem som också uppstod under ungefär samma period förra året, 2016.

Oktober 2017: Jupiter i skorpionen

Jupiter kommer däremot att lämna vågen den 10 oktober och inleda en transit i skorpionen, huset för grupper och vänner. Under cirka 13 månader kommer Jupiter att expandera din sociala krets och du kommer att delta i fler sociala sammanhang, möta många nya människor och om du driver eget kommer du att nå ut till nya marknader och kunder. Det sociala livet börjar därmed få ett uppsving, som kan komma till uttryck på olika sätt för olika stenbockar, lite beroende på situation, ålder, jobb, omständigheter.

December 2017: Saturnus i stenbocken

Om du under november fortsätter att göra karriärsframsteg kommer december att vara mera inriktad på att umgås med andra. Det viktiga som äger rum däremot i december är att Saturnus, din styrande planet och den stora läraren, planeten som skapar utmaningar i våra liv och som vill att vi tar ansvar och växer upp, går in i ditt tecken. Fram till mars 2020, har du därmed inte bara intensiva omvandlande Pluto i ditt eget tecken utan även ansvarets, disciplinens, strukturens planet Saturnus. Med Saturnus i ditt tecken behöver du ta mer ansvar än vanligt och du behöver också klara mer på egen hand än vanligt. Du kommer också att förändras och utvecklas som person på ett helt nytt sätt. Nästa år, 2018 kommer att bli ett mycket intressant år för dig med helt nya utmaningar men också möjligheter. Saturnus belönar den som inte flyr undan ansvar och pliktkänsla.

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.