Horoskop 2018 för skytten

Astro / Horoskop / Horoskop 2018 / Skytten 2018

Skytten 2017 horoskop

Skytten 2018: Dags att prata ut!

Även om jobb och pengar blir viktiga under året, kommer kommunikation också att vara det. Året blir annars rik på nya erfarenheter.

Saturnus och Pluto i stenbocken under hela året

Årets stora tema bli pengar för skytten med Saturnus i stenbocken tillsammans med Pluto. Du kan under året och fram till mars 2020, faktiskt skaffa dig ekonomisk stabilitet. Även du som redan har denna stabilitet kan känna att hur du tjänar pengar förändras. Även om du inte får mycket glädje av dina pengar, kan du lära dig att uppskatta värdet som du alstrar tack vare egna ansträngningar. Du förstår pengarnas värde. Under denna period gäller det också att anstränga sig att betala alla räkningar, så skjut inte upp några betalningar. De kan bli en börda senare, som du inte vill ha.

Under året är du tack vare sextilen till Jupiter i skorpionen, mer benägen att lyssna till din intuition och följa ditt inre kall. Du kan också använda dina pengar för att hjälpa andra, såsom andra familjemedlemmar under året på grund av sextilen till Neptunus i fiskarna. Neptunus står också för välgörenhet.

Fram till mitten av maj samt under november-december, bildar däremot Uranus en kvadratur till Uranus i väduren, och det är också möjligt en rad oväntade räkningar dyker upp. Du kan också göra plötsliga förluster och därför är det bra om du undviker viktiga ekonomiska beslut eller inköp under årets första del. Icke desto mindre kan denna Uranus energi också ge upphov till just den kick som du behöver för att ta kontroll över din ekonomiska situation, planera framåt, spara, eller begränsa dina inköp till det som du verkligen behöver.

När det gäller pengar i allmänhet kan du under året i någon mening känna dig begränsad, men en del av er behöver helt enkelt vara noga med bokföring, skattedeklarationer och dylikt. Eventuelal begränsningar kommer inte heller att vara under en lång tid.

Uranus i oxen: 15 maj – 6 november

En bra period för yrkeslivet och din ekonomi, är perioden under vilken Uranus befinner sig i oxen, det vill säga mellan den 15 maj – 6 november. Då kommer du att plötsligt se de nya möjligheterna som förbättrar din ekonomi. Du kan testa nya saker, tjäna oväntade pengar, starta eget, eller skaffa ett nytt jobb. Under denna tidsperiod är du också benägen till innovativa idéer, initiativtagande, men oväntade härliga möjligheter kan också dyka upp.

Ekonomisk frihet och självständighet kan nås, i och med Uranus står för frihet. Även om du låt oss säga initialt blir av med jobbet under årets begynnelse, kommer Uranus att hjälpa dig ta dig ur knipan. Du känner dig smartare, du är bra på att se saker så som de är. Du kan också helt ändra inriktning, när det gäller jobb och karriär. Uranus står också för till exempel teknik, innovation och förnyelse, men planeten styr äver över astrologi och rymd. Saturnus står för det gamla och för det som slits ned.

Därför kan du till exempel börja jobba med astrologi, men du kan också restaurera gamla möbler eller jobba med antikviteter. Även om processen blir långdragen, kommer du att kunna lära dig mycket under året, skaffa dig ny skicklighet och lära dig att pengar inte är allt här i världen. Att testa helt nya saker, att investera i ny teknik, eller varför inte kryptovaluta, kan vara något som du gärna ger dig in på. Uranus kan hjälpa dig att frigöra dig från Saturnus-begränsningarna, genom att erbjuda andra något helt nytt eller något som är unikt.

Jupiter i skorpionen: fram till 8 november

Jupiter, turens och expansionens planet, i skorpionen, påverkar fram till den 8 november, huset för hemligheter och insikter. Jupiter hjälper dig att hitta inre frid, och du känner dig lugnare och mår bättre, oavsett omständighet. Denna frid kan också ge upphov till en känsla av trygghet och tillit. Tur kommer från andliga krafter, och på grund av trigonen till Neptunus i fiskarna, kan familjerelationer också förbättras eller blir lugnare. Med Jupiter i det tolfte huset, kan du också interagera mer med folk från avlägsna länder, och du blir intresserad av andlighet. Du kan därför resa eller läsa självhjälpsböcker. Du hittar tid till avkoppling och du mediterar kanske lite oftare något som banar vägen till nya insikter och andliga erfarenheter.

Mars i vattumannen: 15 maj – 15 november

Under perioden 15 maj – 15 november befinner sig Mars nästan uteslutande i vattumannen något som innebär att du dels kan motionera mera och dels att du är mera rättfram när det gäller kommunikation med folk i din omgivning något som ibland kan ge upphov till oenigheter och konflikter. Icke desto mindre blir denna tidsperiod mycket social, du är mycket utgående och vågar ta kontakt med folk och till och med prata i någons försvar.

Det är bra om du är försiktig i trafiken under denna period, i och med det tredje huset styr över korta resor och transportmedel, grannskap, gator och vägar. Mars kommer att befinna sig i en kvadratur till Uranus i huset för jobb och hälsa.  Risken för plötsliga olyckor kan öka, liksom risken för plötsliga problem med bilen, mopeden eller motorcykeln. Irritation och konflikter kan däremot också uppstå på jobbet.

Mars är en aggressiv energi som kan ge upphov till inre spänningar och en kort stubin. I kvadratur till Uranus kan det uppstå överreaktioner. Extra motion kan kanalisera denna energi på ett bra sätt.

Icke desto mindre kommer du under denna period tack vare Mars-energin, att komma i kontakt med fler människor och inleda nya relationer. Även relationer med grannar kan bli viktiga, liksom relationer till eventuella syskon, och mer rörelse kan uppstå i grannskapet, mer trafik, mer huller och buller.

Förmörkelser lejonet/vattumannen och kräftan

Inlärning blir också viktig under året, med förmörkelser i lejonet och i vattumannen, men man pratar om processer som gör att du kommunicerar med nya människor och kommer i kontakt med nya idéer som vidgar dina vyer. Du kan däremot också resa mer under året och träffa nya människor, stifta nya bekantskaper.

Förmörkelserna i lejonet äger rum den 31 januari och den 11 augusti, i huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer. Därför kan du också börja se annorlunda på din situation. Relationer med utlandet kan inledas och du kan också inleda nya distansrelationer eller bli medlem i en internationell organisation.  Du kan också börja intressera dig i nya ämnen eller börja plugga.

Förmörkelserna i vattumannen äger rum den 15 februari och den 27 juli, och påverkar huset för kommunikation och interaktion. I samma hus kommer planeten Mars att spendera en mycket lång tid. Därför kommer kommunikation att bli en stor del av året och du kan möta nya människor och får kontakt med fler människor. Du kan också byta bil, börja pendla, ta körkort, skriva en bok, eller börja uttrycka dig i någon mening. Det kan handla om något som du behöver prata ut om och du gör det på ett rättframt och modigt sätt.

En solförmörkelse äger rum i kräftan den 12 juli som visserligen kan indikera graviditet, men du kan också göra en viktigare investering. Även inre transformering kan sättas igång något som ger upphov till personlig utveckling. En del av er kan däremot också se förändringar äga rum i livspartners ekonomi. Du kan också börja få någon form av bidrag eller börjar tjäna genom andra.

Venus retrograd i skorpionen/vågen: oktober och november

En känslig period för sociala relationer är oktober och november när Venus går retrograd i skorpionen och vågen. Det kan uppstå problem i det sociala livet, med fler intriger och viss besvikelse. Relationer kan också omvärderas och när Venus är retro skall man helst hålla en lägre profil och inte inleda nya relationer.

Venus kommer att spendera en lång tid i skorpionen på grund av denna retrograda rörelse, alltså i det tolfte huset för enskildhet, insikter, det omedvetna. Därför är september, november och december, tider under vilka du är generös, förstående, och tolerant. Du kan också kultivera självkärlek. Du behöver inte göra något särskilt för att vara älskvärd.

Att Venus går retro i det tolfte huset kan vara bara för dig, eftersom Venus ”gömmer” sig i detta hus och därför kan du påverkas mindre av denna transit. Icke desto mindre kan du dras in i skvaller som sedan kommer ut när Venus har backat in i vågen, huset för vänner. Vänskapsrelationer kan också omvärderas, gamla vänner kan återigen dyka upp i ditt liv.

Venus går annars retrograd i skorpionen den 5 oktober, backar in i vågen den 31 oktober för att gå direkt igen den 15 november i vågen. November blir en social tid, men risken för besvikelse finns med i bilden. December bör inte bli mycket bättre eftersom Merkurius går retrograd.

Mot årets sista två månaderna försämras alltså energierna men de påverkar mest relationer, men det är också relationer som oftast skapar mest smärta och sorg i våra liv. Venus retrograd ökar också svartsjuketendenserna, och passiv aggressiva tendenser. Ändå får du möjligheten under denna transit att se människors sanna ansikte.

Jupiter i skytten efter den 8 november

Den goda nyheten är däremot att Jupiter går in i skytten den 8 november och under resten av året under nästan hela 2019, har du mycket tur. Viktigare önskningar kommer i uppfyllelse och du mår bättre på alla sätt. Så småningom kommer även Uranus att gå in i oxen igen, denna gång för att stanna och skapa en positiv och spännande utveckling i yrkeslivet.

God fortsättning!

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.