Horoskop 2019 för tvillingarna

Astro / Horoskop / Horoskop 2019 / Tvillingarna 2019

Tvillingarna 2017 horoskop

Tvillingarna 2019: Personlig utveckling

2019 blir året under vilken du börjar inse vikten av att lägga band på dig själv. Det mesta som äger rum har som syfte att hjälpa dig att utvecklas.

Saturnus och Pluto i stenbocken hela året

Saturnus i stenbocken påverkar det åttonde huset fram till mars 2020 och ger upphov till en rad utmaningar som har att göra med inre självkontroll liksom känslomässig mognad. Det åttonde huset handlar om inre makt liksom om makten att påverka andra. Så länge som endast Pluto befann sig i stenbocken var det lättare för dig att påverka andra människor samt förändra deras attityder, men med Saturnus i det åttonde huset är det viktigt att inse att även du ibland behöver förändras och till och med växa upp. Du behöver ta större ansvar för dina handlingar och kultivera självkontroll.

Det kan också uppstå en rad utmaningar som har med ekonomin att göra medan andra utmaningar har med närhet och intimitet att göra. Plutos energi som kan låta dig kontrollera yttre omständigheter kommer att ifrågasättas. Har du använt den här energin på rätt sätt eller har du överdrivit och låtit den helt ta över? Saturnus kommer nu kanske att lära dig läxorna som du har missat i det förflutna. Även ditt intima liv kan ha sina konsekvenser såsom någon oönskad graviditet.

Under det här året kan du även resa dig upp igen efter ett fall. Du kan återhämta dig från sjukdom eller från problem.

Uranus i väduren 1 januari – 6 mars 2019

Uranus är kvar i väduren, i huset för grupper och vänner, fram till den 6 mars, men skillnaden är att Uranus bildar en trigon till Jupiter under den här transiten. Det här är också det allra sista av Uranus i väduren. Uranus i väduren har låtit dig vara bra på att hantera, påverka och leda större grupper. Att kunna göra något sådant är endast möjligt om man själv har något nytt och autentiskt att erbjuda. Därför hanterade du bäst grupprocesser genom att själv kanske stå ut från mängden.

Uranus i väduren kommer däremot att befinna sig i en trigon till Jupiter i skytten fram till den 6 mars. Du inser vikten av rättvisa och rätt sorts relationer. Du kan möta många nya människor men frågan är hur du hanterar olika maktförhållanden. Det är endast genom andra, genom rättvisa, tolerans som man kan hitta även den inre balanser eller kanske är tolerans och rättvisa en produkt av att vara en frisk individ i kropp och själ. Uranus i kvadratur till Pluto och Saturnus kan också ge upphov till ekonomiska frustrationen som dock snart är över.

Jupiter i skytten

Jupiter befinner sig i skytten under nästan hela året, fram till den 2 december, i huset som styr över relationer, andra människor rent allmänt, äktenskap och partnerskap. Jupiter är turens och expansionens planet något som givetvis indikerar att du möter många människor av alla slag med Jupiter i skytten. Därför kommer det att råda relativ harmoni i dina relationer under 2019 och du kan kultivera relationer med folk som har oftare ditt bästa i sikte och du bryr dig också mer om andra och relaterar till folk på helt nya sätt och på en ny nivå. Genom andra kan du också utvecklas i rätt inriktning. Du kan lära dig av andra människor och du kan få rätt sorts rådgivning. Du kan också få tips på böcker, filmer och litteratur. Du kan möta människor som inspirerar dig och som du kan se upp till. Du vill också gärna och ofta hjälpa andra. Jupiter i skytten behöver dock inte indikera att du möter den stora kärleken, men du kan möta folk som du inte kommer att glömma bort. I vissa fall handlar det om romantiska relationer, medan det i andra fall handlar om platoniska relationer.  Du kan också lära dig att relatera med andra på ett helt nytt sätt eftersom du söker rätt sorts relationer och den rätta jämvikten. Allt detta äger rum samtidigt som Saturnus i stenbocken också lär dig mer tålamod, mer självkontroll.

Uranus i oxen efter 6 mars 2019

Planeten Uranus går tillbaks in i oxen den 6 mars och kommer att påverka ditt tolfte hus för hemligheter, enskildhet, insikter, under cirka sju år. Uranus som styr över vattumannen förknippas bland annat med mycket hög intelligens, genialiska idéer, teknik, och grupper i allmänhet. Den här transiten kan vara bra eller dåligt, konstruktiv eller destruktiv, beroende på situation. Man kan nästan dras med in i hemliga slutna grupper där man tar del kanske av hemlig information. Men man kan också själv göra många upptäckter. Du kan avslöja många hemligheter tack vare forskning eller av andra orsaker. Din intuition förbättras. Geniala idéer och insikter infinner sig helt plötsligt och du vet inte hur och varför. Du kan tack vare insikter utvecklas som person och den här biten är inte så svår egentligen eftersom Uranus får hjälp av både Pluto och Saturnus i stenbocken. Alla förändringar som äger rum i samhället börjar med en förändring på insidan och du är en av de människor som börjar se annorlunda på dig själv, samhället och tillvaron. Ditt intresse för andlighet, personlig utveckling, meditation, filosofi, kommer att öka under de närmaste sju åren.

Sol- och månförmörkelserna i stenbocken

Tre av årets fem förmörkelser äger rum i stenbocken, huset för död och återfödelse, inre transformering, investeringar, samliv, närhet och graviditet. Det är de här områdena som är viktigast under årets gång något som kan betyda för de flesta av er mycket personlig utveckling och känslomässig mognad. Du kan gå genom saker som kan få dig att ställa de stora existentiella frågorna och du vill veta mer om livet efter döden, reinkarnation, varför du är här och vad meningen med livet är.

Pluto och Saturnus befinner sig också i det här huset. Pluto som är förhärskande i skorpionen har att göra med samliv, närhet och sex. Saturnus vill att du tar ansvar för den sexuella energin och skulle du bli med barn kan det vara bra om du försöker vara ansvarsfull eftersom svåra beslut följer. Kan du eller vill du behålla barnet?

Det åttonde huset styr även över skulder, skatter, gemensamma resurser, och investeringar. Många ekonomiska beslut kan därmed fattas. I stort kommer dock den stora utvecklingen att ske på insidan och du kommer att gå genom saker som verkligen får dig att mogna.

Om du däremot känner till din ascendent, kommer det horoskopet att stämma kanske lite bättre för dig. Därför kommer du som har en ascendent i tvillingarna att egentligen uppleva att horoskopet för tvillingarna stämmer bättre för dig än horoskopet för ditt stjärntecken.

Förmörkelser i lejonet och kräftan

Förmörkelsen i lejonet den 21 januari påverkar huset för kommunikation och interaktion. Denna förmörkelse kommer att påverka ditt sätt att kommunicera med andra människor men även syskon och grannar påverkas. Därmed kan någon av dina syskon eller grannar gå genom någon förändring. En hel del kan också äga rum i ditt grannskap. Dina dagliga interaktioner kan förändras och du kan börja pendla. Du kan också börja använda datorer lite oftare, skriva under kontrakt, börja skriva ner dina idéer i ett anteckningsblock, börja med bokföring och dylikt.

Förmörkelsen i kräftan äger rum den 2 juli och påverkar huset för intäkter och därmed kan du börja tjäna pengar på ett nytt sätt eller skaffa en ny inkomstkälla under året. I synnerhet påverkar förmörkelser oss tre månader före och efter själva datumet de inträffar. Förändringarna som påverkar din ekonomi kommer däremot att fortsätta nästa år med ytterligare två förmörkelser i kräftan. Både 2019 och 2020 kommer att vara viktiga för dig vad gäller ekonomisk och känslomässig stabilitet. I synnerhet du som har en ascendent i tvillingarnas tecken kommer att påverkas.  Även värdet som du ger dig själv kommer att förbättras i och med du verkligen håller på att utvecklas under alla influenser.

Ekonomi och jobb 2019 för tvillingarna

När det gäller din ekonomi och ditt jobb kommer du som är född med solen i tvillingarna och kanske ännu mer du som har en ascendent i tvillingarna att gå genom förändringar och på grund av tre förmörkelser i stenbocken och en förmörkelse i kräftan kan mycket hända på det ekonomiska området. Du kan skaffa nytt jobb eller starta eget, men du kan också göra viktigare inköp såsom köpa hus eller en dyrare bil. Där förmörkelserna äger rum visar även vad året i sin helhet mest handlar om. Även nya viktiga kontrakt kan skrivas och du kan skaffa dig många nya kontakter på grund av månförmörkelsen i lejonet.

Fram till den 6 mars när Uranus byter tecken och går in i oxens tecken, är det viktigt att du mer eller mindre är viktig med alla inköp eftersom du kan spendera för mycket och göra fel sorts investeringar. Du kan i vissa fall även göra förluster eftersom Uranus i vattumannen befinner sig i en kvadratur till både Saturnus och Pluto i stenbocken. Det som är viktigt är att du lyssnar till andra människors goda råd och söker när det är nödvändigt experthjälp med dina finanser. Försök också med bra avbetalningsplan om nödvändigt.

Mellan den 10 februari – 28 mars kan du med Merkurius i fiskarna prata din väg till framgång. Du kan också söka och hitta intelligenta sätt för att nå dina målsättningar och du har också nya målsättningar i sikte. Detta sker också för att du också blir medveten om vad det är som du verkligen kan uppnå.

Under mars månad är Merkurius retrograd och därmed kommer det att bli svårt med helt nya start och de bör undvikas. Försök jobba med det redan påbörjade.

Mellan den 26 mars och 20 april kan du med Venus i fiskarna förbättra din sociala image, hur folk ser på dig, och du kan också träffa viktigare människor som kan hjälpa dig att göra framsteg i livet. Du bryr dig också om hur andra människor uppfattar dig och du gör ett gott intryck i de flesta sammanhang.

16 maj – 1 juli kommer planeten Mars att befinna sig i kräftans tecken, andra huset för intäkter, där en solförmörkelse äger rum den 2 juli. Du kommer under den här tidsperioden att lyckas satsa lite mer på din ekonomi och du kan anstränga dig för att tjäna mer och lösa eventuella ekonomiska problem. Ekonomiska spänningar kan visserligen uppstå eftersom Mars opponerar Pluto och Saturnus i stenbocken och därför kan frågor rörande: ”Vem betalar?” eller ”Varför skall jag betala?” uppstå. Det är däremot okej om du tackar nej till erbjudanden som du ogillar. Det kan uppstå situationer då folk inte gillar dina erbjudanden heller. Man får ta vägen man kan med andra ord och acceptera situationen. Att försöka tvinga sina produkter eller tjänster på andra eller få andra att ta ekonomiska risker som de egentligen inte kan och bör ta, är inte heller bra.

27 juni – 23 juli är inte den bästa tidsperioden för att öka dina intäkter med Merkurius i kräftan retrograd. Försök avsluta eventuella projekt men försök undvika helt nya impulsiva början som inte redan har planerats. Juli en månad under vilken du kan ta semester och Venus i kräftan tillsammans med Merkurius retrograd kan skapa problem. Du kan spendera för mycket pengar och du kan köpa saker som du egentligen inte behöver. Även problem på resor kan uppstå när Merkurius är retro, såsom inställda flyg, problem med bagaget, problem med hyrda bilar och så vidare. I själva verket är augusti ännu bättre för att ta semester men väljer du juli, gäller det att planera allting i god tid.

På grund av solförmörkelsen i kräftan den 2 juli kan du visserligen hitta en ny inkomstkälla eller kanske byta jobb, men den här förändringen kan äga rum tre månader före/efter själva förmörkelsen. Under detta år behöver det inte heller hända så himla mycket. Nästa år kan du i stället se relevanta förändringar ta plats.

Augusti är en bra månad för dig som jobbar med försäljning, som skribent, radio, TV, kommunikation med planeter i transit genom lejonet, huset för kommunikation och interaktion. Venus i lejonet 28 juli – 21 augusti ökar din karisma, charm, sociala kompetens. Folk har svårt att tacka nej till dig och att motstå dig.

September är lite lugnare igen och du kan fokusera på dina familjerelationer.

Under oktober och november befinner sig Merkurius i skorpionen, huset för jobb och hälsa, och återigen är kommunikation viktigare på jobbet och du som har ett jobb som handlar om skriftlig och muntlig kommunikation har mer att göra. På jobbet dyker ny information upp och du behöver gå på fler personalmöten. Nya regler kan också införas. Men du kan också fortsätta med eventuella skrivprojekt och du har nya idéer som du kan implementera. November är inte en bra månad för nya start så gör det nya under oktober. Avsluta under november.

Efter den 19 november och fram till januari 2020 kommer Mars att befinna sig i skorpionen, något som innebär att du under årets sista månad har mycket att göra.

Du som saknar jobb kan nog få nytt arbete under året och du kan även starta eget, men du som vill ändra jobb och inriktning i yrkeslivet ser kanske de första tecknen under 2019 men den absoluta förändringen kommer nog 2020.  

Relationer och socialt liv 2019 för tvillingarna

Jupiter i huset för relationer indikerar att relationer är ganska viktiga under året men de är viktiga eftersom du får mer glädje genom andra i och med folk stödjer dig moralisk och de kan också vägleda dig. Uranus kommer däremot att lämna väduren den 6 mars och därför kommer kvalitet att bli viktigare än kvantitet vad gäller relationer och under vissa förhållanden vill du ha folk i ditt liv som du verkligen kan lita på.

Året börjar icke desto mindre med planeten Mars i väduren där även Uranus befinner sig fram till den 6 mars. Mars kommer att påverka huset för grupper och vänner fram till den 14 februari och därmed aktiveras under årets början i huvudsak grupprocesser. Att bli medlem i en grupp och tillhörighet innebär däremot samtidigt att man ge upp en del av sin personliga identitet så att man kan identifiera sig med gruppen. Allianser blir också viktigare och man kan försvara sina egna samtidigt som man försöker exkludera andra något som kan ha sina för- och nackdelar.

Under januari kommer däremot både Venus och Jupiter att befinna sig i skytten, som är huset för relationer, äktenskap och partnerskap. Därför kommer dina relationer att förbättras. Stödet från andra människor ökar också och för en del av er ökar passionen rent allmänt i kärlekslivet och är du singel kan du bli förälskad i en kompis eller kan möta någon när du är ute och festar eller på ett gruppmöte i något sammanhang. Månförmörkelsen i lejonet den 21 januari kan signalera en ny början för dig som har att göra med korta resor, kommunikation och interaktion med andra, liksom grannar, syskon men förändringen kan äga rum över tid. Även viktiga avtal kan göras. Om det har till exempel uppstått låt oss säga problem med grannarna kan ni enas om en lösning.

Om du skall resa gör det helst under januari och februari eftersom Merkurius är retrograd under mars månad. Mars månad är inte heller en bra månad för helt nya relationsstart. Januari och februari kan också bli en tid då du lär dig mer genom interaktioner med andra eller i skolan. Kunskap fastnar på ett annat sätt.

Akta vad du säger och vad du lovar mellan den 31 mars – 16 maj eftersom planeten Mars befinner sig i tvillingarna i opposition till Jupiter och kvadratur till Neptunus i fiskarna. För en del av er kan det uppstå konflikter på grund av religion, livsåskådning, livsfilosofier, etc. Det som du säger kan också missuppfattas och du kan känna i dina interaktioner med andra att ni talar två olika språk. Du kan överskatta dina förmåga och din tur och lycka. Du kan lova något som du inte kan leverera.

Under juni är du däremot mycket charmig och folk gillar dig eftersom du ser bra ut och för att du är så charmig. Därmed förlåter alla människor dig snabbt. I samband med fullmånen i skytten den 17 juni vet du också hur det går med en relation eller ett partnerskap som kan tas till en ny nivå men som också kan avslutas.

Merkurius är retrograd under juni något som kan göra kommunikation svårare. Icke desto mindre har du rätt så mycket att säga ändå eftersom planeten Mars befinner sig i lejonet mellan den 1 juli – 18 augusti. Det blir svårt att få dig att hålla tyst och du kan också vara ganska rättfram. Du kan delta i diskussioner och debatter, och du kan också tack vare trigonen till Jupiter i skytten skaffa dig nya allierade. Juli är dock inte en bra månad för helt nya start av alla slag. Du kan dock göra sådant som redan är bokade och planerade sedan till exempel maj eller juni. Alla diskussioner kommer att gå så mycket bättre däremot under augusti då solen och Venus också besöker lejonets tecken, som är ditt tredje hus för kommunikation och interaktion.

En bra period för kärlek och relationer är mitten av september fram till början av oktober med Merkurius och Venus i vågen. En ny romans kan börja för en del av er runt den 28 september på grund av nymånen i vågen. Under septembers andra del och oktober känner du dig också mycket socialare, men det kan icke desto mindre uppstå frustrationer, konflikter, avundsjuka, maktspel, och dylikt eftersom alla planeter som besöker vågen bildar kvadraturer till Pluto och Saturnus i det åttonde huset. Försök också vara försiktig om du skall ut och ha roligt, eller dejtar nya människor som du inte känner så väl. Det finns den risk för att man råkar illa ut. Har däremot Pluto och Saturnus lyckats lära dig självkontroll kan du klara av de här energierna mycket bättre än andra.

Eventuell maktkamp och konflikter kan intensifieras mellan den 4 oktober – 19 november när Mars befinner sig i vågens tecken. Om det uppstår tvister och rättegångar är Merkurius retrograd under november inte någon hjälpsam influens så du behöver tänka genom allting med noggrannhet. Mars i vågen kan däremot också hjälpa dig att försvara dina allierade och du ger dig inte så lätt. November är också en romantisk månad för många av er med Venus i skytten, huset för relationer, äktenskap, partnerskap och andra människor. Även om manipulativa tendenser också ökar spelar det också viss roll vilka avsikterna är, om de är goda eller onda. Många av er kan njuta av en underbar romans och harmoniska relationer rent allmänt under november och december.

Året kommer att avslutas med Venus i vattumannen och dina tankar är därför mycket positiva och detta är alltid ett gott tecken.

God fortsättning!

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.