Horoskop 2019 för vågen

Astro / Horoskop / Horoskop 2019 / Vågen 2019

Vågen 2017 horoskop

Vågen 2019: I kontakt med dig själv

Under 2019 kommer Jupiter i skytten att ge upphov till insikten att du hittar alla svar inom dig själv. Många förändringar under året påverkar familjelivet. 2019 blir dock ett viktigt år för personlig utveckling.

Saturnus och Pluto i stenbocken hela året

Saturnus i stenbocken fram till mars 2020 kan ha en jobbig influens i ditt liv eftersom det är själva familjesituationen som Saturnus ifrågasätter och utmanar. Tillhörighet kan bli en viktig fråga men även den känslan hotas. Det 4e huset förknippas även med känslor och Saturnus kan göra det svårare för dig att uttrycka dina känslor och du kan känna att du hårdnar i känslomässig mening. Samtidigt kan det också uppstå situationer som ger upphov till känslomässig smärta, kanske för att någon familjemedlem har det svårt eller för att man tycker synd om någon. Att skapa någon form av distans är svårt men i vissa fall nödvändigt.

Pluto har befunnit sig i ditt fjärde hus för hem och familj under flera år nu och tillsammans med Saturnus kan du kanske försöka återuppbygga något slags ny familjekänsla. Det är också möjligt att det uppstår problem med själva bostaden som snabbt faller sönder under den här transiten. Du kan också bestämma dig för att köpa en egen bostad, såsom villa eller lägenhet. En del av er kan däremot bestämma sig för att bygga allting från grunden.

Uranus i väduren 1 januari – 6 mars 2019

Det sista av Uranus i väduren, i huset för relationer, äktenskap, partnerskap, andra människor fram till den 6 mars sker under bra förhållanden tack vare en trigon till Jupiter i skytten, huset för kommunikation och interaktion.

Uranus förknippas visserligen med skilsmässor och det är inte helt omöjligt att en del av er har under de senaste sju åren separerat. Men Uranus i huset för relationer kan också handla om kärlek och fred. Har du varit ihop med rätt partner har ni lyckats acceptera varandras egenheter och kunnat vara fria tillsammans.

I och med Uranus har bildat en kvadratur till Pluto kan andra människor ha blandat sig i dina relationer kanske lite för mycket och familjelivet kan ibland ha varit ganska intensiv i och med Pluto styr över skorpionen och kan visserligen vara en jobbig manipulativ kontrollerande makthungrig influens. Men familjelivet och all ansvar kan också ha varit något som du omfamnat. Och av den här anledningen kan du inte klaga att livet varit tråkig på grund av alla intensiva känslor.

Turens och expansionens planet Jupiter i huset för kommunikation och interaktion i trigon till Uranus i relationernas hus kan på ett sätt ge upphov till ökad törst för kunskap så att rättvisa kan skipas och så att man blir en bättre människa, bättre på att samarbeta, bättre på att ta hand om dina signifikanta andra. Polaritet kan däremot också ha uppstått och detta kan ha skett på grund av tillhörigheter i den ena eller andra gruppen och kaos vad gäller lojalitetsband.

Samma trigon kan fram till den 6 mars skapa otroligt många samtal med andra och folk kan nästan köa för att kunna prata med dig. Har du löst konflikten ovan kan du sprida kärlek och fred.

Jupiter i skytten

Jupiter befinner sig i skyttens tecken, i huset för kommunikation och interaktion fram till den 2 december 2019. Jupiter är turens och expansionens planet något som innebär att 2019 kommer att handla i större utsträckning än vanligt om många samtal av alla slag med många olika människor. Antalet samtal i vardagen ökar. Man har mer att berätta för andra. Fler människor vill ha tag på dig. Telefonen ringer oftare. Du pratar oftare med dina grannar och med dina syskon.

Problemet med Jupiter i skytten är dock att det också uppstår en massa inre samtal och det blir svårt att sluta tänka. Därför är det inte hel fel att börja meditera och lära dig att hantera tankar.

Beroende på situation, kan Jupiter i skytten, i huset för kommunikation och interaktion, hjälpa dig att hitta ett sätt att lyssna till din inre röst så att du lär känna dig själv och du kan börja inse att det finns mycket inre visdom och att alla svar finns inom dig själv. Du kan också bygga broar mellan dig och andra. Har du tidigare haft rigida föreställningar om andra människor, hur du är och även om hur du är och inte kan vara, är du nu mer flexibel. Du kan till exempel vara två olika saker samtidigt, t ex hoppfull och pragmatisk, eller tillåta dig själv att göra två olika saker såsom ha barn och göra karriär. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Uranus i oxen efter 6 mars 2019

Efter den 6 mars kommer Uranus att gå in i oxens tecken och kommer att påverka ditt åttonde hus under cirka sju år. Detta innebär att Uranus påverkar ett område som har med din psykologi att göra, där den inre konflikten tar plats och frågan blir vem det är som dikterar vad du känner och hur du mår. Rebelliska Uranus kan förändra din medvetenhet och därmed blir det möjligt för dig att blir fri i psykologisk mening. Allteftersom tiden går är du redo att steg för steg avslöja för dig själv och acceptera dina dåliga och goda sidor. Det åttonde huset handlar även om återhämtning i någon mening och beroende på situation, kan du göra en comeback.

Det är inte så säkert att Uranus i oxen, i det åttonde huset, är lätt. Det är möjligt att du behöver gå genom en rad utmaningar för att lyckas skapa någon sorts distans till destruktiva känslor som du inte behöver hålla fast vid såsom vrede. Att alltid ta en ärlig titt på vad man har inombords kan bli befriande för dig. Många gånger har vi också konstgjorda känslor med eftersom vi har blivit uppfostrade att reagera på ett visst sätt. Uranus i oxen kan hjälpa dig att bli mera autentisk och mera i kontroll av ditt psyke. Alla negativa känslor som byggs upp eftersom vi tror att vi inte har det ena eller det andra är inte vad som definierar oss.

Många vågar kommer inte heller att vara rädda för att visa den fula sidan för allmänheten oavsett vad det handlar om. Du kommer därför att ha något att visa upp, avslöja och förklara.

Tack vare trigonerna till Saturnus och Pluto i huset för hem och familj kommer du däremot också att inse att dina svagare sidor faktiskt är det som gör dig så stark, såsom din kärlek för dina närmaste eller för dina barn.

Den här transiten kommer att skapa med andra ord viktiga insikter i ditt eget psyke och du kommer att växa som människa men allting kommer att ta sin tid.

Det är möjligt att du under de sju år som följer kommer att ha olika slags erfarenheter såsom plötslig förlust, dödsfall i familjen, eller mirakulös återhämtning. Den materiella biten spelar mindre roll men du kan ändå genom arv, försäkringar, bonusar, försäljning av fastigheter och egendom komma åt rätt så mycket pengar. Det viktigaste är däremot att du lyckas komma åt dina egna inre rikedomar som inte går att sälja och som ingen ta ifrån dig.  

Sol- och månförmörkelserna i stenbocken

Tre av årets fem förmörkelser äger rum i stenbocken, huset hem och familj, där Saturnus och Pluto befinner sig. Förmörkelserna kan visa var någonstans mest aktivitet i livet äger rum, och i ditt fall är det så att mycket sker hemma och i familjen något som så klart också upphov till förändring.

Det är möjligt att familjen blir viktigare och tar upp mer av din tid för att du behöver ta hand om en äldre familjemedlem, eller för att du nu har barn och de behöver mycket uppmärksamhet. Du kan också hålla på med renoveringar, restaureringar eller bygga ett hus från grunden.

Läser du avsnittet om Pluto och Saturnus i stenbocken och om Uranus i oxen, är det nog så att en hel del sker under ytan, i psykologisk mening. En del av er kan också tänka på det förflutna och börja se allting från ett annat ljus.

Den här tolkningen gäller i synnerhet för dig som har ascendenten i vågen men kommer att påverka dig som är född med solen i vågen med på någon nivå och därmed är det bra om du försöker ta reda på vilken din ascendent är.

Förmörkelser i lejonet och kräftan

Månförmörkelsen i lejonet den 21 januari påverkar huset för grupper och vänner något som kan ge upphov till mycket aktivitet i det sociala livet. Eftersom förmörkelser påverkar oss över tid kan en process äga rum för din del mellan oktober 2018 – maj 2019 som skapar någon sorts förändring i det sociala livet. Det kan vara frågan om medlemskap i en ny grupp, om att skaffa nya vänner eller om att flytta till en ny kvarter eller en ny stad. Allt detta kan skapa förändringar i den sociala miljön.

Solförmörkelsen i kräftan den 2 juli kommer däremot att påverka det tionde huset som har att göra med auktoritet, framgång och karriär. Under 2019 och 2020 då ytterligare två förmörkelser äger rum i kräftan och i ditt tionde hus, kommer en del av er kan ändra inriktning i karriären, men de här förmörkelserna kan också handla om att helt eller delvis ta kontrollen över ditt eget liv. Du kan starta eget eller skaffa egendom med. Ett högre syfte med livet kan du också hitta. Det tionde huset styr även över föräldrar och chefer; du kan bli förälder, något kan hända i föräldrarnas liv och du kan också byta chef. Kanske blir du din egen chef i någon mening när du slutar begränsa dig själv och ser saker från nya perspektiv så att du kan fokusera på dina möjligheter.  

Ekonomi och jobb 2019 för vågen

Förmodligen kommer ekonomin och ekonomiska angelägenheter att vara viktiga för dig i något avseende under hela året eftersom en del av er kan göra investeringar i fastigheter eller till och med starta ett eget företag. Detta är däremot inte fallet för alla. För många av er sker det inte mycket nytt på jobbfronten men under vissa tidsperioder händer det mer än vanligt.

Merkurius och solen besöker huset för jobb och hälsa under februari och mars. Visserligen kan det uppstå fler samtal på jobbet eller på grund av jobbet än vanligt och du kan också känna dig extra medveten om de saker som du vill göra och det handlar inte endast om vanlig rutin. Men eftersom Merkurius retro i fiskarna under mars månad är det bättre om nya start undviks. Du kan så klart börja jobba på ett nytt ställe om detta bestämdes under januari/februari exempelvis men helt nya impulsiva initiativ kommer inte att ge så mycket eller skapa problem. Även relationer på jobbet kan försämras om Merkurius är retro eftersom folk inte håller sina löften och missar tåg och bussar, glömmer bort bokade tider, osv.  

 Venus i fiskarna 26 mars – 20 april kommer att förbättra ditt allmänna välmående och du kan slappna av. På jobbet trivs du också bättre och jobbkvaliteten kommer också att förbättras. En god atmosfär råder också på jobbet och du kan skaffa dig bättre relationer med kunder, klienter, samarbetspartners etc.

16 maj – 1 juli befinner sig planeten Mars i kräftan, i huset för framgång och auktoritet. Den 2 juli äger en solförmörkelse rum i kräftan. Denna tidsperiod är nog ganska viktig eftersom du är så energisk. Du gillar en utmaning eller två, du är ambitiös och du ger inte upp förrän du har lyckats nå dina målsättningar. Du kan under den här tidsperioden göra framsteg i yrkeslivet och kanske ändrar du också kurs. Du kan bli befordrad eller skaffa nytt jobb, du kan också starta eget eller erövra nya marknader eller lansera nya produkter och tjänster.

Under juli är Merkurius retrograd igen och du bör helst undvika helt nya början som är oplanerade sedan tidigare och impulsiva. Venus i kräftan kan icke desto mindre hjälpa dig att hitta din balans, göra ett gott intryck och förbättra din sociala image.

Augusti och september behöver inte vara så händelserika. Du kan under de här månaderna reflektera och försöka fundera på vilka nästa målsättning kan vara, eller om du behöver en paus.

Oktober - december handlar däremot nästan uteslutande om pengar. Merkurius, Venus, solen och Mars kommer att besöka skorpionens tecken, huset för intäkter. Dels kan du satsa på din ekonomi, dels kan du göra en rad investeringar eller inköp. Du gör flest inköp dock under oktober med Venus i skorpionen. Under november är Merkurius retrograd och du bör ta det lugnare med alla beslut samt undvika nya oplanerade början eftersom sådant går dåligt eller slutar dåligt. 19 november till januari 2020 kommer du däremot med Mars i skorpionen att kunna satsa helhjärtat på din ekonomi och du kommer att känna dig motiverad att jobba mer för att tjäna mer.

Relationer och socialt liv 2019 för vågen

Mycket av det sociala livet under 2019 kommer att handla om hemmet och familjen på grund av förmörkelserna som äger rum i stenbocken. Detta gäller som sagt i första hand för er som har ascendenten i vågen.

En annan faktor som påverkar det sociala livet är så klart Jupiter i skytten som ökar antalet samtal med andra människor, och som kan hjälpa dig att hitta alla svar inom dig. Eftersom Jupiter i skytten i huset för kommunikation och interaktion kan öka dina inre samtal kan det vara bra att meditera eftersom du kan behöva vila sinnet.

Året inleds däremot med både Mars och Uranus i väduren i huset för relationer, äktenskap och partnerskap något som för en del av er innebär spännande relationer och ett mycket passionerat kärleksliv, medan det för andra uppstår en kamp för frigörelse. Trigonerna som Mars och Uranus bildar till Jupiter i skytten är däremot ett tecken på hög social kompetens. En den av er har egna rådgivare och om det uppstår problem i det fasta förhållandet är det möjligt att ni går i terapi. Du kan så klart själv hjälpa andra hitta harmoni i sina relationer.

Att en hel del sker i det sociala livet under året indikeras av månförmörkelsen i lejonet den 21 januari men förändringarna som äger rum kan ske över tid. Därmed är det inte så säkert att du känner någon plötslig förändring runt den 21 januari. Men över tid sker mer än vanligt i det sociala livet och kanske kommer du i kontakt med nya miljöer och lär känna nya människor.

Februari är en rolig tid med planeter i vattumannen och du kan visserligen gå ut mer och ha roligt oftare. Är du singel kan du börja dejta en ny person runt den 4 februari med nymånen i vattumannen. Mars kan bli en romantisk månad med Venus i vattumannen i huset för romantik men mars månad är inte en bra månad för nya oplanerade start eftersom Merkurius går retrograd.

Du kan inleda nya relationer och partnerskap istället runt nymånen i väduren den 5 april. Ganska mycket äger rum i dina relationer i själva verket under april och maj med planeter i väduren.

En massa debatter äger nog rum mellan den 31 mars – 16 maj med Mars i tvillingarna, som är ditt nionde hus för långa resor, högre utbildning och distansrelationer. Tvillingarna styr även över dina uppfattningar och sätt att tänka. Mars i opposition till Jupiter och kvadratur till Neptunus kan ge upphov till missuppfattningar. Religiösa föreställningar kan också skapa missförstånd och man har svårt att förstå hur andra tänker om de inte tänker så som man gör själv. Det blir nog också svårare att fokusera; det är lätt hänt också att man självmedicinerar. Den här transiten ger dig chansen att även inse vad du egentligen tycker och tänker om många olika saker. Mellan den 9 juni – 3 juli är dina tankar mycket positiva men tendensen till idealism kan så småningom ge upphov till besvikelse så var försiktig med kärleksaffärer online eller med folk från främmande länder eftersom de inte behöver vara vad de utger sig för att vara. Även internationella affärer kan gå väldigt dåligt. Du kan göra stora uppoffringar för ingenting.

Juli är en mycket social tid och du kommer bra överens med de flesta människor men Merkurius är retrograd i kräftan och lejonet. Därför är det bra om du planerar eventuella resor tidigt till exempel redan under april eller juni. Helt nya relationer och helt nya utvecklingar bör helst undvikas. De tenderar att gå dåligt.

Mars i lejonet 1 juli – 18 augusti gör förmodligen inte situationen bättre eftersom Mars i det elfte huset handlar om gruppidentifikation något som kan ge upphov till konflikter med människor på grund av dina allianser. Den egna grupper kommer att försvaras till varje pris. Om du allierar dig politiskt med en grupp som står dock utanför dina normala vänskapsrelationer kan dessa relationer också försvagas. Därför är det bra om man försöker vara lite försiktigare med vad man säger och hur man uttrycker det man vill ha sagt. Om detta inte går så gäller det istället att helt enkelt försöka prata med bästa intentionerna i tankarna i och med alla planeter i lejonet, såsom Merkurius, solen, Mars, kommer att bilda trigoner till Jupiter, turens planet, i skytten något som kan förbättra din sociala kompetens och du kan finna den gemensamma nämnaren. Mot slutet av juli och under augusti kommer Venus i lejonet att öka det sociala stödet och ge upphov till massor av harmoni i relationer och rätt så mycket glädje. Kanske är augusti bättre för dig som vill ta lite semester eller som vill börja dejta.

Mitten av september till 8 oktober är du charmigast med Venus i vågen. Du har en jättegod verbal förmåga och en högre social kompetens med Merkurius i vågen. Du är också mycket charmig och trevlig och därför är även september en bra månad för kärlek, relationer och socialt liv rent allmänt.

Mars i vågen mellan 4 oktober – 19 november kan skapa mer passion i ditt liv och du är modigare. Du kan ta tag i det mesta som skall göras och du kan också slåss för att hjälpa dina närmaste. Oktober till december kommer du däremot primärt att fokusera på din ekonomi.

November är lite socialare med fler diskussioner men Merkurius är retrograd och därmed händer det inte så mycket nytt. December är en månad däremot som du gärna tillbringar tillsammans med nära och kära.

God fortsättning!

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2017

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.