Horoskop 2019 för vattumannen

Astro / Horoskop / Horoskop 2019 / Vattumannen 2019

Vågen 2017 horoskop

Vattumannen 2019: Romantik

2019 är ett år med mycket goda relationer och många romantiska tillfällen i synnerhet under juni, augusti, september, november och december. En hel sker dock även på insidan och du utvecklas i rätt inriktning.

Saturnus och Pluto i stenbocken hela året

Saturnus befinner sig i stenbocken under hela året och fram till mars 2020 något som innebär att det är ditt tolfte hus som påverkar av den här transiten. Det tolfte huset har att göra med insikter, enskildhet, tillbakadragenhet, eskapism, sömn, drömmar, dagdrömmar och fantasier.

Saturnus i det tolfte huset kan ge upphov till murar som byggs upp runt om dig utan att man behöver förstå anledningen till det som äger rum. Detta gäller inte för alla människor. Forskare, filosofer, vetenskapsmän, etc. kan gynnas av en sådan transit eftersom de får den tid de behöver för att göra framsteg på jobbet. Rädslor av alla slag kan också uppstå och komma upp till ytan. Man kan också få alltför lite sömn något som inte gör livet lättare.

Det är bra om man jobbar med sig själv, om man mediterar, om man försöker avslöja inre dolda psykologiska orsaker bakom inre smärta. Man kan gå till en psykolog men man kan också jobba med sina chakran, försöka stressa av så gott det går. Anledningen till att man sover för lite kan ha att göra med många orsaker bland annat att man kanske har småbarn, att man jobbar natt, osv. Det är också möjligt att du känner dig mindre utgående än vanligt.

Pluto i det tolfte huset är influensen som varit med dig under många år nu och håller på att förändra folks kollektiva omedvetna eftersom den har en förmåga att avslöja sanningen för dig och andra, något som kan ha sina för- och nackdelar.

Uranus i väduren 1 januari – 6 mars 2019

Uranus är kvar i väduren fram till den 6 mars i huset för kommunikation och interaktion. Uranus i väduren kan hjälpa dig att prata i gruppens namn många gånger. Du kan vara en av de som laddar upp Youtube videor för andra att se men du kan i andra sammanhang kanske representera gruppens eller folkets röst. På sätt och vis är du också osjälvisk och en del av er har tillgång till en bra intuition eller kanske en förmåga att kanalisera information bortom denna värld.

Uranus kommer under den här transiten att bilda en trigon till Jupiter i skytten, och kan ge upphov till många intressanta samtal, som kan vara rätt så filosofiska. Du är också bättre på att se sanningen än andra och vad det är som verkligen döljer sig bakom ytan. Din sociala kompetens förbättras och därför är du också bättre på att komma över den osäkerhet och rädsla som Pluto och Saturnus i kvadratur till Uranus ibland ger upphov till.  

Jupiter i skytten

Turens och expansionens planet Jupiter kommer att spendera nästan hela året i skytten, i huset för grupper och vänner. Därför kommer du att träffa fler människor under året. Du kan knyta fler sociala kontakter och du är utgående och vill gärna träffa folk lite oftare. På sociala medier kan du också vara ganska aktiv. Du blir även intresserad av att föra andra människors talan eftersom det är så mycket lättare för dig att hitta rätt ord. Att du dessutom försöka komma i kontakt med dina känslor är inte alls fel. Du har en tendens att tänka dig fram till varför man bör handla på det ena eller andra sättet men du får en bättre förståelse och kan fatta ännu bättre beslut när du även känner efter. Grupparbete är också något för dig under det här året och du kan åstadkomma mycket tillsammans med andra. Även dina vinster kan öka för dig som driver egen verksamhet och anledningen är att du hittar nya kundgrupper eller nya marknader.

Uranus i oxen efter 6 mars 2019

Uranus som är din styrande planet går in i oxen den 6 mars och påverkar ditt hus för hem och familj under cirka 7 år.

Uranus kommer att hjälpa dig att se på ditt förflutna på ett nytt sätt och gamla minnen kan omtolkas kanske för att du av någon anledning får reda på mer och du ser det som skedde med nya ögon. I hemmet kan det uppstå viss instabilitet. Du kan känna att du är lite annorlunda och kanske inte lika alla andra och du har kanske svårt med tillhörighet. Du behöver inte identifiera dig heller med den ena eller andra nationaliteten eller etniska gruppen. Kanske är de flesta i din omgivning ateister och du är den enda personen som har ett intresse i den andliga sidan av livet. En del av er kan till och med känna att ni er det missförstådda geniet. För vissa vattumän kan ovanliga familjestrukturer också ge upphov till en känsla av att man är lite annorlunda och att man är mindre fördomsfull jämfört med alla andra.

Det fjärde huset styr även över vår känslomässiga sida och därför behöver du faktiskt försöka ta kontrollen över den här delen i ditt liv. När folk triggar dig, gör en egen analys av dig själv och acceptera det svar du hittar. Jobba med dig själv. När du känner att du vill ropa på din mamma för att få hjälp, försök hitta ett sätt att fokusera utåt på andra människor så att du kan bli deras mamma i stället. Regressionen får inte gå alltför långt. Eftersom Uranus bildar trigoner till Saturnus och Pluto i stenbocken i det tolfte huset kommer mycket personlig utveckling att äga rum i ditt liv. Du kan transformeras på djupet och mur efter mur kommer att rivas ner eller i vissa fall beroende på situation också byggas upp. Du kommer alltmer att försöka låta bli att endast fokusera på vad du behöver. Istället fokuserar du på det andra behöver, t ex familjen, barnen, kollektivet, etc. När du sedan hjälper andra, handlar det inte alls om dig, utan om de som du hjälper.

Mamma-barn relationen kan bli rätt så viktig och du börjar inse saker som du tidigare inte har sett. Du kan så klart själv hålla på att bli mamma eller har precis blivit det. Mammarollen blir därmed något som du gärna växer in i alltmer under de närmaste sju åren. Även du som inte har barn kan försöka hjälpa andra eller har en hund eller en katt som står dig jättenära som är som ett barn för dig.

Sol- och månförmörkelserna i stenbocken

Tre förmörkelser äger rum i stenbocken och påverkar det tolfte huset för insikter, det omedvetna, eskapism, enskildhet under januari, juli och december 2019.

Detta innebär att en hel del sker på det omedvetna planet men det är också sådant som du så småningom avslöjar och tar fram i ljuset. Du kan inse saker, du kan ta reda på saker och du kan forska och hitta svar på frågor och på mysterier. En del av er kan göra viktiga vetenskapliga upptäckter på grund av jobbet som ni har.

Men förmörkelserna kan också ändra din förståelse av dig själv och du växer som person. Du lär känna dig själv och kommer i kontakt med dig själv på ett helt nytt sätt.

Eftersom de här tre förmörkelserna äger rum i huset för eskapism kan en del av er försöka fly undan en situation eller en person.

Förmörkelser påverkar oss över tid, något som innebär att det här sker som en process över hela året. Det är de här omedvetna krafterna som du kommer i kontakt med under året och som i synnerhet inledningsvis kanske till och med styr ditt beteende.

Detta gäller dock framför allt för dig som har ascendenten i vattumannen.

Förmörkelser i lejonet och kräftan

Den 21 januari är det månförmörkelse i lejonet och denna förmörkelse äger rum i lejonet i huset för relationer, partnerskap och äktenskap. En förändring kan äga rum i ditt förhållande till andra människor. I och med förmörkelsen i lejonet kanske har samband till förmörkelserna under 2017 och 2018 som ägt rum i lejonet, känner du fortfarande effekterna av förändrade relationer. Kanske har du stadgad dig eller separerad. Och kanske behöver du nu helt nya vänner i ditt liv. Den här förmörkelsen kan också uppmana dig att våga vara dig själv, och att vara autentisk. Detta går också lite hand i hand med de andra förmörkelserna som hjälper dig att utvecklas och på sätt och vis hitta dig själv.

Solförmörkelsen i kräftan den 2 juli påverkar huset för jobb och hälsa. Ett nytt område för dig som är viktigt är därför jobb och hälsa. Nästa år kommer tre andra förmörkelser att äga rum i kräftan. Därmed kommer en del av er så småningom kanske att hitta nytt jobb, byta jobb, starta eget, eller lansera nya produktlinjer och dylikt. Din hälsa kan också behöva mer hänsyn och du kan därför börja tänka alltmer på vad det är som du stoppar i dig och hur mycket du rör på dig.

Även här är det bra att poängtera att det är du som har ascendenten i vattumannen som påverkas mest.

Ekonomi och jobb 2019 för vattumannen

Eftersom en solförmörkelse äger rum i kräftan den 2 juli är det möjligt att du under 2019 har mer att göra och att mycket händer på jobbet eller i yrkeslivet. Det sjätte huset styr även över plikter och du kan ta hand om någon annan, t ex en familjemedlem. Har man småbarn kan man också ha mer att göra och kanske är detta den stora förändringen. Utmattningen som kan uppstå kan rådas bot på kanske genom att försöka få vila så mycket som möjligt i och med det tolfte huset också påverkas som sagt av tre olika förmörkelser jämt fördelade över året.

Din tid på året inleds den 20 januari med solens ingång i vattumannen. Det är nu ditt personliga nyår börjar och med nymånen i vattumannen den 4 februari börjar du ha lite nya målsättningar i sikte och kanske handlar vissa målsättningar om jobb, pengar och projekt. Det är därmed bra att veta att tiden runt din födelsedag är alltid en bra tid för nya intentioner, nya aspirationer.

Under årets inledning har du Uranus och Mars i väduren, som är ditt hus för kommunikation och interaktion. Därför kan du under januari och februari brainstorma lite och komma på nya geniala idéer. Du kan också marknadsföra dina produkter eller tjänster med framgång i och med Mars och Uranus faktiskt befinner sig i en trigon till Jupiter i skytten. Jupiter är tur och lycka, liksom materiell överflöd, medan skyttens tecken, det elfte huset förknippas också med vinster. Februari är också en bra tid för att prata din väg till ekonomisk framgång på grund av att Merkurius, kommunikationens planet, påverkar huset för intäkter. Extra klok och intelligent är du också när det gäller hantering av pengar.

Mars månad är däremot inte den bästa månaden för nya start av alla slag eftersom Merkurius går retrograd. Du kan börja med nya saker endast om de redan har planerats sedan januari eller februari. Nymånen som äger rum i fiskarna den 6 mars behöver inte handla om en helt ny början heller vad gäller ekonomin; den kan också handla om en återbetalning.

16 maj - 1 juli har du mycket att göra med energiska Mars i kräftan, huset för jobb och hälsa. Men nymånen i kräftan den 2 juli är en solförmörkelse. Mars i kräftan tiden före förmörkelsen kan indikera att visst, du kan få igång något projekt och att du kanske delvis byter jobb. Framför allt kommer det hela att indikera att du har mer än att göra än vanligt. Visst kan stressnivåerna öka. Inte alltid får du din vilja genom heller och inte heller kan du tvinga den på någon annan. Mars kommer nämligen att befinna sig i opposition till Saturnus och Pluto.

Juni kan dock bli tiden då du kan göra en rad framsteg om du jobbar med kommunikation men folk kan bli extra kritiska. Solen i kräftan mellan den 21 juni – 23 juli kan däremot hjälpa dig att medvetandegöra det som du faktiskt gör fel och kanske ser du också helt nya möjligheter. Även förmörkelsen i stenbocken den 16 juli kommer att ta fram sanningen och hjälpa dig att se den.

Under juli är däremot Merkurius retrograd än en gång så nya början bör undvikas mest för att allt går dåligt om man kommer på helt nya idéer och handlar impulsivt under Merkurius retrogradfaser. Du kan avsluta jobb under juli och du kan också göra sådant som planerades under tidigare månader. Under juli kan du däremot också slappna av med i synnerhet eftersom Venus befinner sig i kräftan. Om du jobbar gör du ett bättre jobb men du gör mycket mindre. Bekvämlighet är viktigare och du känner dig mera zen.

En bra tid för relevanta investeringar i synnerhet för dig som har ascendenten i vattumannen blir slutet av augusti och november med Mars, Venus, solen, Merkurius i jungfrun, ditt åttonde hus för investeringar.

Oktober – december är däremot en bra tid för att förbättra din sociala image, för att göra ett gott intryck och för att sälja dig själv. Du kan skaffa nya kontakter, din status kan förbättras, och du kan också nå dina målsättningar eller ha helt nya målsättningar i sikte. Oktober till december är också en bra tid för att ta kontroll över någon situation i livet eller någon del av livet. Du kommer att se till att allt går enligt plan och du kommer att kämpa.

Eftersom Mars befinner sig i skorpionen efter den 19 november fram till januari 2020 kommer du under årets slut att göra viktigare framsteg och en god planering kan hjälpa dig att nå samtliga målsättningar som du har. November kommer inte att vara en månad under vilken du får för mycket gjort eftersom Merkurius är retrograd, och därför kan du vänta dig mer aktivitet men också mer ambition och chans för framgång under december.

Relationer och socialt liv 2019 för vattumannen

Under hela året befinner sig Jupiter i skytten i huset för socialt liv, grupper och vänner, något som innebär att du under året också kommer att utveckla bra relationer till andra människor. Du kan skaffa dig fler vänner men du kan också samarbeta med fler personer på grund av ditt jobb. Du kan bli medlem i nya grupper med. Jupiter i skytten kan i vissa fall även hjälpa dig med nya kunder, klienter, marknader, fans, och högre vinster. Att du försöker blanda hjärta och förstånd i dina relationsbeslut är något som Jupiter kan lära dig under den här transiten som endast händer en gång vart 12e år.

Den 21 januari är det månförmörkelse i lejonet, huset för relationer, något som kan skapa förändringar i dina relationer som kan vara rätt så viktiga. Du kan inleda en ny relation eller avsluta en, och du kan också gifta dig eller flytta ihop med någon. Detta har kanske redan skett i och med flera förmörkelser har redan ägt rum i lejonet under 2017 och 2018. Kanske börjar du en relation med ett nyfött barn istället. I samspelet kommer ett nytt jag att utvecklas kanske även för dig. Du är nu en mamma, en kompis, en partner, etc. Något helt nytt håller på att äga rum. Förändringen i relationer kan också äga rum under de närmaste tre månaderna eller så.

Årets två månader är mycket sociala eftersom Mars och Uranus befinner sig i huset för kommunikation och interaktion i trigoner till Jupiter i skytten och därför umgås du mer med folk rent allmänt hemma och på jobbet och dessutom kan du föra andras talan. Du har också ganska lätt för att prata inför grupp och du är ärligare och mera rättfram än vanligt. Du vågar även prata om sådana saker som verkligen stör dig eller sådant som stör dig och din grupp.

Under mars månad är Merkurius retrograd och därmed skall man inte inleda helt nya relationer. Venus befinner sig däremot i vattumannen under mars månad. Du är charmig, lugn och cool. Du trivs med tillvaron och med dig själv helt enkelt.

Slutet av mars fram till mitten av maj månad handlar återigen om kommunikation med folk av alla slag, möten, epost och telefonsamtal. Även nya avtal kan man skriva på i synnerhet runt den 5 april på grund av nymånen i väduren. Under samma tidsperiod är du också kreativ med dina ord eftersom Mars befinner sig i tvillingarna, ditt femte hus för nöjen och kreativitet. Du är rättfram och du är rolig och du kan underhålla andra. Du har också lätt för att fokusera. Lek och spel tilltalar dig också liksom alla typer av friluftsaktiviteter. Har du barn gör du mycket tillsammans med dem.

Är du singel däremot kan du kanske starta en ny romans runt den 3 juni med nymånen i tvillingarna, som är ditt hus för romantik. Juni kan bli en av de mest romantiska månaderna i och med Venus befinner sig i huset för romantik. Du bör dock under den här rätt så poetiska tiden hålla båda fötterna på jorden eftersom Venus opponerar Jupiter och bildar en kvadratur till Neptunus, något som kan innebära att det som du erfarar är lite för bra för att vara sant. Använd dock den här energin i dina kreativa projekt.

Juli är också en social tid men Merkurius går retrograd i kräftan och lejonet och det är bra om du undviker helt nya start. Kommunikation med andra är lite jobbigare och fler missförstånd kan uppstå.

Mars i lejonet kommer förmodligen under juli månad inte att vara den allra bästa influensen för dig eftersom du kan säga fel saker till folk utan att du tänker dig för. Men har du goda intentioner kan Mars-Jupiter trigonen skapa en stark vilja för att göra rätt sak och du kan hjälpa kompisar och söka rättvisa för folk som behandlas på fel sätt. Relationer kommer dock att förbättras under augusti när Merkurius har gått direkt igen och Venus befinner sig i lejonet. Augusti är mycket bättre än juni vad gäller kärleksliv och relationer rent allmänt. Passionen i relationer ökar och känslorna av kärlek förstärks. Även någon ny relation kan inledas runt den här tiden.

Mitten av september till mitten av oktober är en bra tid för en romantisk resa med både Merkurius och Venus i vågen, huset för resor och människor från andra länder. Under samma tidsperiod är du rätt så positiv och dina tankar är optimistiska. Att alltid ha rätt balans i relationer är däremot inte lätt. Rädslor och osäkerhet kan dyka upp då och då, och inte alltid vågar man berätta hur man känner.

Resten av året handlar mest om att se bra ut och göra ett gott intryck liksom om man kanske möta folk att samarbeta med eller folk som kan rekommendera dig vidare. Venus i skytten ökar det sociala stödet under november men Merkurius är retrograd under samma tidsperiod och därmed gäller det framför allt att ha tålamod samt undvika helt nya start under november, bland annat helt nya relationer.

Även december är däremot en rolig, social och festlig tid på året och efter den 20 december går Venus in i vattumannen och därmed får du avsluta året med att vara zodiakens snyggaste och charmigaste tecken.

God fortsättning!

Årshoroskop 2019

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Årshoroskop 2018

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Veckans horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens orakelkort

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Dagens Horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Månadshoroskop

Månadens horoskop uppdateras i början av varje månad.