Horoskop 2020 för kräftan

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Kräftan 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Kräftan 2020: Dags att ta kontrollen över ditt eget liv

Kort horoskop för kräftan för år 2020

Mycket personlig utveckling äger rum under 2020 men du lyckas till slut få större kontroll över ditt liv, tack vare frigörelse både från inre och yttre begränsningar.

Relationer är ett stort tema under årets gång med Jupiter i relationernas hus något som innebär att 2020 är ett år under vilken du kommer att möta många människor. Många av dessa människor är hjälpsamma människor som gärna vill hjälpa. Men om Saturnus och Pluto har transformerat relationer och fortsätter göra det kan Jupiter dels förbättra relationer som gått dåligt dels hjälpa dig att ersätta människor du förlorat genom att du möter nya människor och skaffar dig nya vänner. Har ett fast förhållande tagit slut kan Jupiter indikera att du hittar en ny bättre, rikare, smartare, trevligare partner, i och med Jupiter står för sådana saker.

Under första halvåret i synnerhet kommer två sista förmörkelser i kräftan och en förmörkelse i stenbocken under januari och juli också att indikera att året är mycket social, att du möter många människor samt att ditt äktenskap eller dina partnerskap och relationer rent allmänt omvandlas. Du kan därför separera och gifta om dig, om du inte redan har gjort detta förra året. Om du inte är intresserad kommer de flesta av er ändå att träffa folk som ni tycker är snygga och kanske bli förälskade lite i smyg.

Under våren och sommaren är det Venus i tvillingarna som är viktigast. Av olika anledningar kan Venus i det tolfte huset skapa de omständigheter som du behöver för att tycka om dig själv. Om du är beroende av bekräftelse utifrån har du nu chansen att inse att du är älskvärd hela tiden även när ingen bekräftar dig, även när du inte försöker tillfredsställa andra, även när du inte presterar och anstränger dig. Bara för att du finns till, är du värd all kärlek, all uppskattning. Självacceptans är också viktig om du nu har svårt för att dyrka dig själv. Vi har alla bra och dåligt inom oss och ingen är perfekt och det är bara att acceptera alla sidor.

Venus retrograd under sommaren kan ge upphov till skvaller och intriger. Om du har hemligheter kan de komma fram nu. Om livspartnern eller en god vän har bedragit dig, kan du ta reda på det. Även en hemlig kärleksaffär kan skapa dramatik och problem. Samtidigt befinner sig Saturnus i vattumannen i det åttonde huset för självbehärskning och inre transformering så det är mycket att hantera men det som inte dödar dig gör dig starkare.

Under andra halvåret kommer förmörkelserna i skytten att också innebära att det uppstår förändringar på jobbet medan planeten Mars i väduren från 28 juni och fram till årets slut ger dig tillfället att kämpa på och nå dina målsättningar. Under andra halvåret gör du stora framsteg i yrkeslivet. Dessutom lyckas du frigöra dig från yttre influenser i någon bemärkelse så att du kan styra ditt liv i önskad inriktning.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

2 förmörkelser i kräftan och 1 förmörkelse i stenbocken

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020. En förmörkelse äger rum den 15 juli i det motsatta tecknet stenbocken i huset för relationer och partnerskap. Därför fortsätter dina relationer att förändras. Precis som det var fallet förra året möter du många nya människor och du kan också gå genom förändringar när det gäller fasta förhållanden. Anledningen till att du möter många människor varierar. Du vill kanske skaffa kompisar, det händer mer samarbete på grund av jobbet, du är engagerad i någon rättvisefråga, eller för att fler människor känner sig attraherade av dig samtidigt som du också är mycket utgående.

Jupiter i stenbocken

Jupiter spenderar nästan hela året, fram till december 2020 i stenbocken, huset för relationer och partnerskap. 2020 är därför ett mycket socialt år. Du träffar många nya människor och du startar nya relationer, partnerskap och vänskap. Du tycker att andra människor är trevligare än vanligt. De vill så gärna hjälpa dig. Det finns optimism och lycka, och du känner att människor verkligen gillar dig och tycker om ditt sällskap. Dina relationer förbättras i allmänhet, och det gör också ditt äktenskap. Om Saturnus i Stenbocken skapar separering kan det finnas en möjlighet till ett andra äktenskap. Det finns en risk att vara för naiv dock, alltför god, alltför generös.

Det sociala stödet är störst under mars månad. Under augusti är du charmigast och snyggast. Mitten och november-mitten av december är en romantisk positiv tid med mycket kärlekslycka. Ändå kommer de största och bästa förändringarna att äga rum stegvis över tid.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. Saturnus i stenbocken fortsätter att omstrukturera relationer och det kan vara i vissa fall och i vissa avseenden svårt att ha att göra med andra. Lätt hänt är det att det uppstår besvikelse. Även fasta förhållanden kan gå genom stora problem och man kan separera. Samtidigt kan det vara svårt att släppa taget men oavsett vad som händer blir man mognare.

Pluto i stenbocken samt Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Du har med Pluto i stenbocken viss charm och förmågan att övertala andra. Du är trevlig och ser djupt i människors psyke, vad de behöver och vill ha. Därför har du stor dragningskraft och du har dina medvetna och omedvetna knep för att övertala andra och skaffa dig många vänner.

Saturnus, Pluto och Jupiter bildar konjunkturer under 2020 något som innebär att relationer fortsätter att förändras och omvandlas, men Jupiter har en god inverkan på relationer och du kan därför hitta mer förståelse och mer tolerans, mer hjälp och välvilja. Medan både Saturnus och Pluto hjälper dig att förändra din inställning och själv bli ödmjukare när det gäller andra människor, kommer Jupiter att hjälpa dig hitta och lära in läxan och således bli visare. Jupiter skapar också tur, lycka och hjälper dig att hitta folk som stödjer det du gör.

Uranus i oxen

Uranus i oxen fortsätter att ge dig chansen och möjligheten att hantera grupper av människor och leda dem om nödvändigt. Du kan leda en organisation eller skapa en. Intresset finns där att arbeta tillsammans med andra människor. Uranus i trigon till Jupiter kan hjälpa dig att räcka ut till fler människor och möjliga samarbetspartners. Om du driver egen verksamhet finns det nog många människor som vill jobba för dig. Du kan också jobba med grupper av människor genom att fungera som mentor och lärare, eller hålla tal och föreläsningar, beroende på situation. Hur som helst förblir grupper av människor viktigare och de kommer under 2020 att expandera på grund av förmörkelser och Jupiters transit i stenbocken med.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli, under en kort period som dock kan vara rätt så relevant för dig. Det kan uppstå ett behov av personlig utveckling och känslomässig mognad. Du behöver utveckla självdisciplin. Har du fått nog av någon annans beteende kan du antigen lära dig att hantera det eller känna att du måste hålla din distans till personen ifråga. När det gäller kärlekslivet är det kanske bra om ni är försiktiga med vilka ni dejtar i och med det kan lätt uppstå skvaller. Du kan även bli besatt av ditt jobb, eller av pengar och affärer, och risken är att de kommer före andra människor och det sociala livet. Ändå är det bra om du försöker vara försiktig med hur du spenderar pengar. Saturnus-Uranus kvadraturen under denna korta transit kan skapa besvikelse i det sociala livet och förändringar i relationer, men det finns även risk för plötsliga ekonomiska förluster.

Saturnus går tillbaks in i stenbocken så småningom men från december 2020 under två år kommer Saturnus att påverkar vattumannen och ditt åttonde hus på riktigt för att omvandla dig som person på djupet med bättre näsa för affärer, samt större betoning på ansvar och existentiella frågor.

Venus i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Tvillingarnas tecken motsvarar ditt tolfte hus för enskildhet och insikter. Under denna transit gäller det att försöka tycka om dig själv och utvecklas som person i den meningen att du behöver inse att du inte behöver vara andra till lags eller för att vara någonting för att ha något värde eller vara älskvärd. Bara för att du finns till har du ett värde. Du behöver inte prestera. Framgång som grundar sig i samhällsstandarder och status blir mindre viktigt. Medlidande, att kunna hjälpa andra, är viktigare.  Å andra sidan är det också möjligt att en del av er vill hålla relationer hemliga för andra. Problem kan uppstå på grund av skvaller. Om du försöker bota problem med hjälp av ett dolt beroende kommer du att inse att beteendet är självdestruktivt. Försök jobba med dig själv istället. Det finns verktyg överallt.

Venus retrograd i tvillingarna

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna, i samma 12e hus för enskildhet och hemligheter. Problem under denna tid är att du kan tro att du döljer något på bra sätt men du misstar dig. Alla vet! Dessutom kan du bli inblandad i andras kärlekshistorier och i skvaller som leder till seriösa problem i relationer och förhållanden. En del av er kan känna sig osociala och tillbakadragna. Även Saturnus i vattumannen under samma tidsperiod betonar självbehärskning, självacceptans och försök att mogna och växa upp. Allt här i livet handlar inte om dig. Du kan också inse att din partner har vänstrat eller att en kompis har ljugit eller manipulerad dig.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 november kan ge upphov till förändringar som påverkar hälsa och arbete. Förmörkelserna i skytten påverkar mest hälsa och arbete och alstrar förändringar som sker över tid på de här två områdena, medan förmörkelsen i tvillingarna ger dig nya insikter och svar på viktiga funderingar och frågor. Detta gör det lätt för dig att hitta bra lösningar på problem så att du kan övervinna hinder och blockeringar. Att du tar hand om dig själv bättre, motionerar mer och sover tillräckligt kan bli jätteviktigt. Sedan är det också möjligt att du också tar ditt jobb i helt nya inriktningar och en del av er kan jobba som volontärer eller vara andra till hjälp, beroende på situation.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i väduren, det tionde huset för framgång, från 28 juni fram till årets slut. Under andra halvåret är du ambitiös och målmedveten och du vill lyckas nå dina målsättningar och du är beredd att jobba dag och natt om nödvändigt. Du är tävlingsinriktad och ambitiös. Hur du hanterar Mars i väduren och Mars retro i väduren mellan den 9 september – 14 november har nog också att göra med förmörkelsen i huset för jobb och hälsa i slutet av året som visar att det uppstår förändringar på jobbet men Venus retrograd och eventuella relationsproblem kan också skapa ett behov av att visa vad man går för som ökar motivationen och ambitionen. Dessutom har du hittat ett nytt självvärde och kanske en mening med varför du gör det du gör. Några av er kan utveckla den egna verksamheten eller jobba med egna projekt. Ni kan dock även starta eget under sommarmånaderna. Det finns nog en massa entusiasm med men ibland kan det bli för mycket stress och jäkt varför sömn och vila också är essentiella. Framsteg kan göras i karriären annars även om du är anställd någonstans och kanske erbjuds du en bättre position som bättre passar dig.

Merkurius Retrograd

Merkurius är retrograd i vattentecken under årets gång och därför kommer du under detta år att fokusera mindre på nöjen och romantik, inlärning och resor. Du fokuserar mer på jobb och framgång istället och på det som skapar prestige, samt känslomässiga eller materiella belöningar. Du kommer nog också att jobba nationellt snarare än internationellt.
Det är bra att veta när Merkurius är retrograd eftersom det inte är bra att starta spontant helt nya saker när Merkurius är retrograd och inte heller är det bra att inleda relationer eller resa.

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

God fortsättning!