Horoskop 2020 för lejonet

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Lejonet 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Lejonet 2020: Jobbframsteg och ett socialare liv

Kort horoskop för lejonet 2020

2020 skapar positiva utvecklingar på jobbet medan relationer kan gå genom ögonblick av kaos. Men du kommer nog att lära dig en hel del med.

Jupiter i stenbocken under 2020 kommer att skapa nya möjligheter för dig i yrkeslivet och du kan lära dig hur man gör nya saker. En positiv utveckling i yrkeslivet fortsätter att äga rum. Saturnus fortsätter att uppskatta disciplin och ansvar. Problem kommer däremot lösa sig och hälsan förbättras också. Under första halvåret finns det förändringar när det gäller hälsa och jobb också på grund av förmörkelsen i stenbocken den 15 juli. Men två förmörkelser i kräftan i början och mitten av året indikerar att nya insikter precis som det var fallet förra året kan hjälpa dig att lösa viktiga problem och få svar på viktiga frågor.

Våren och sommaren påverkas mest av Venus i tvillingarna april till augusti, Venus retrograd maj till juni, samt Saturnus i vattumannen mars till juli. Venus i tvillingarna ökar i normala fall det sociala stödet och du kan träffa många trevliga människor och skaffa dig nya vänner. Men i och med Venus bildar en trigon till Saturnus under en stor del av transiten och i och med Venus är retrograd, kan det även uppstå falskhet och svartsjuka. Goda vänner kan vända dig ryggen och kanske är de avundsjuka och sprider rykten om dig. Bättre är det att hålla en låg profil. Du kan omvärdera dina relationer och du kan se sidor hos vänner som du inte visste fanns där.

Det bästa är om man inte gör en stor grej av allting i och med allt detta kan ge upphov till dramatik och fiendskap med viktiga personer och att fiendskapen varar en lång tid. I synnerhet är det nog kvinnliga vänner man får problem med. Även kärlekslivet kan påverkas och den inre balansen kan rubbas. Därför kan man må sämre. Risken är också att man inte får stöd av andra även om man är den goda personen som råkat illa ut. Ändå kan trigonen till Saturnus i vissa fall, inte alla, ha en stabiliserande effekt på vissa relationer med människor som är extra lojala.

Det sociala livet går annars också genom förändringar, i synnerhet under andra halvåret på grund av förmörkelserna i tvillingarna och i skytten. Du kan beroende på situation skaffa dig nya vänner och du kan bli medlem i nya grupper. Du kan även byta social miljö för att man flyttar eller för att man byter jobb eller skola. Även sociala medier kan användas på nya sätt. De här förändringarna kommer att fortsätta nästa år med och de äger rum lite över tid.

Under andra halvåret, efter den 28 juni och fram till årets slut kommer planeten Mars i väduren att ge upphov till mycket rastlöshet och många tankar och idéer samt ett stort behov av att vara först som tänker på någonting och därför kan det uppstår mer konkurrens när det gäller kunskap och intelligens. Politiska debatter och försvar av idéer kan ge upphov till konflikter, stress och bitterhet. Det är bra om du är försiktig på resor. Även problem med människor från andra länder kan uppstå, t ex om man bor i andra länder eller om man exempelvis är inblandad i internationellts samarbete. På grund av kvadraturerna till Jupiter, Saturnus och Pluto i stenbocken skall du helst inte utsätta dig för några hälsorisker. Under andra halvåret kan du däremot vinna många debatter och du kan också lära dig många nya saker. Om du inte alltid får chansen att uttrycka dina tankar och idéer kan du kanske skriva ner dem. En omvärdering av idéer kan samtidigt också äga rum kanske för att man kommer i kontakt med fler idéer och synsätt. Det viktiga är däremot att man försöker ha integritet.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

2 förmörkelser i kräftan

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020 något som innebär att 2020 bli ett år med många nya insikter och lösningar som kommer till dig vid rätt tidpunkt. Ett uppvaknande fortsätter därmed att äga rum och du bör lita på din intuition och magkänsla samt acceptera sanningen för att hantera situationerna på korrekta sätt.

1 förmörkelse i stenbocken

En annan förmörkelse i det motsatta tecknet stenbocken den 15 juli ger nog upphov till förändringar som har med jobb och hälsa att göra. Detta innebär att du under 2020 kan se förändringar äga rum på jobbet och i karriären precis som det var fallet förra året men hälsan blir också lika viktig och du kan ändra mat- och motionsvanor eller fokuserar rent allmänt på allmänna eller specifika hälsobekymmer.

Jupiter i stenbocken

Ett tecken på att hälsan verkligen förbättras är att Jupiter spenderar nästan hela 2020 i stenbocken och därmed kommer du att må bättre i och med Jupiter ger hjälp, tur, optimism och glädje. Du blir visare och gör klokare val med. Du kan också försöka dig på fler sätt att motionera under längre tidsperioder.

Men Jupiter ger också tur och lycka i yrkeslivet och du trivs bättre på jobbet. Du har även mer energi och fler möjligheter dyker också upp. Om du har ett eget företag, kommer du att expandera. Det är möjligt du expanderar internationellt eller lär dig något nytt som är bra för din verksamhet. Du kan också hjälpa andra med i och med Jupiter är en generös energi. Inom ditt fält kan du också utvecklas till någon som andra ser upp till. Du kan också motivera andra att samarbeta oavsett bakgrund genom att hitta den gemensamma nämnaren. Risken är att man tar på sig för mycket.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. Saturnus i stenbocken fortsätter öka din disciplin och ansvarskänsla. Du gör ett bra jobb. Du har en bra koncentrationsförmåga men Saturnus kan skapa hälsoproblem å ena sidan som Jupiter förhoppningsvis kan hjälpa. Icke desto mindre har du nu sista chansen för att använda Saturnus-energin om nödvändigt för att hålla dig till hälsosamma rutiner.

Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Pluto i stenbocken tar den materiella biten på stort allvar och du jobbar vidare för att fortsätta tjäna bra inkomster. Men du gillar nog också ditt jobb.

Pluto, Saturnus och Jupiter bildar nu konjunkturer något som skapar viktigare utvecklingar i yrkeslivet som för de flesta av er är positiva. Du blir din egen mästare och du lyckas ännu bättre i ditt fält eller i flera olika fält, beroende på situation. All visdom som du samlat in börjar nu också ge verkliga fördelar. En del av er kan däremot känna att det kan vara dags att betala tillbaka med, om ni tagit från andra eller fått andras hjälp. Att ge tillbaka till samhället, genom att hjälpa och stödja andra människor, barn, etc. kan vara rätt sätt att dela med sig, något som är bra och viktigt med.

Uranus i oxen

Uranus i oxens tecken i det tionde huset har kanske redan öppnat dina ögon angående på vilket sätt att jobba tillsammans med andra eller i grupper är bra. Du kan nå viktiga målsättningar tillsammans med andra och du kan också vägleda andra angående vad de skall göra för att kämpa mot orättvisor eller för att ta en väg som kan leda till framgång. Uranus kommer att vara kvar i oxen under flera år till men kanske börjar förstå varför gruppmakt är viktig redan nu. Ändå är du rätt så originell i ditt sätt att arbeta. Ibland måste du göra snabba beslut för att hålla takten och det behöver inte vara lätt. Du är inte heller rädd för att ta till dig det nya och det senaste och att välja innovation. Uranus-Jupiter trigonen kan hjälpa dig att nå ut till fler grupper och människor, liksom marknader för att göra framsteg i karriären och få större självständighet och kontroll över ditt eget liv. Prova gärna också alltid någonting nytt och se hur det går, exempelvis nya marknadsföringsformer. En del av er vill också förändra samhället och fortsätter att göra så genom att engagera sig i olika frågor och försöka påverka grupper i liten eller stor skala.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli och under cirka tre månader påverkar ansvarets och begränsningarnas planet huset för relationer och partnerskap, något som kan ge upphov till svårigheter i relationer. Man kan känna sig ensam eller tillbakadragen. Andra människor är mycket kritiska samtidigt som man känner dig känslig. Även fasta förhållanden kan gå genom problem.   När det gäller vänskapsrelationer är det ibland lättare att ha att göra med folk som man möter på grund av arbete. Det finns en risk att du väljer att stanna i en relation som inte är så bra bara för att slippa vara ensam. Risk för ensamhet uppstår också när man i en relation kanske behöver leva i olika städer, lägenheter etc. och man kan behöva fylla tomrummet något som kan ha sina konsekvenser. Det behöver hända inte så mycket under de här tre månaderna däremot. Men situationen kan bli kompliceras i och med Venus kommer att vara retrograd i huset för grupper och vänner något som kan ge upphov till problem i det sociala livet rent allmänt. Saturnus kommer den 2 juli att gå in i stenbocken igen fram till december och därefter kommer Saturnus att påverka vattumannen igen under cirka 2 år under 2021-2022 för att omstrukturera relationer.

Venus i tvillingarna

När det gäller kärlekslivet är nog årets allra början samt februari den mest romantiska tiden. September och december är också romantiska tider för en del av er. Man bör i övrigt helst inte ha alltför stora förhoppningar, även om varje person påverkas så olika. Venus, kärlekens planet, beter sig dessutom på konstiga sätt.

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Venus i huset för grupper och vänner, skapar harmoni i det sociala livet och man får andras uppskattning och stöd. Relationer förbättras och man är populär. Man kan också hitta nya vänner och man mår bra i andras sällskap. Folk är mycket trevliga mot dig och du vill gärna leva upp till deras förväntningar för att denna uppskattning fortsätter. Venus kommer däremot att gå retrograd.

Venus retrograd i tvillingarna

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna och kan ge upphov till falska vänner. I synnerhet kan man få problem med kvinnor. Du kan också möta personer som försöker utnyttja dig ekonomisk. Det är bra om du håller dina tankar för dig själv eftersom det är svårare att lita på att andra respekterar din integritet. Folk är inte vilka de utger sig att vara heller kanske och de kan vilja tillfredsställa sina behov på din egen bekostnad. Saturnus i vattumannen under ungefär samma tidsperiod gör inte saken bättre. Man får försöka acceptera att folk inte är perfekta helt enkelt.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 november indikerar att året är ganska social. Även om Venus går retrograd och Saturnus besöker vattumannen, kommer du att träffa nya människor, gå ut mer och vilja vistas bland folk. Du kan också bli medlem i grupper av olika anledningar och försöka hitta tid och ork för att umgås med både nya och gamla vänner. Som sagt är det ibland bra att vara så diplomatisk som möjligt och undvika människor som du känner på dig kan skapa problem, intriger eller förluster. De här två förmörkelserna kan även öka din optimism.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i väduren i det nionde huset för långa resor, högre utbildning och distansrelationer, från 28 juni fram till årets slut. Under andra halvåret kommer du därför att känna dig mycket rastlös med mycket mental energi. Du tänker självständigt och du kan också försvara dina åsikter och du är ärlig och rättfram. Du kan också resa mer eller har svårt med att stå still. Debatter av alla slag tilltalar dig. Du kan slåss dock för att du är envis eller för att du tror på dina idéer. Det bästa är så klart om du slåss för rätt sak, för det som är rätt och moraliskt. Mars i väduren kommer också att skapa behovet av att i olika sammanhang ständigt ge uttryck för dina egna idéer och åsikter som du tycker världen bör känna till och därför kan du skriva eller på andra sätt göra dig hörd, beroende på situation och möjligheter.

Mars retro i väduren mellan den 9 september – 14 november behöver inte göra någon stor skillnad för dig och du kan fortsätta med det du gör, men du har en benägenhet icke desto mindre att vara mindre självsäker. Därför tittat du inåt för att kolla om du verkligen är på rätt spår av rätt anledning.

Internationella dilemman kan uppstå liksom problem på grund av religiösa, politiska, filosofiska ställningstaganden.

Merkurius Retrograd

Merkurius är retrograd i vattentecken tre gånger under året. Detta innebär att Merkurius retro framför allt påverkar dig i psykologisk mening. Det finns mycket att titta tillbaka på. Samtidigt är det kanske inte så bra att flytta under 2020 i synnerhet under de här retro-perioderna. Inte heller är det bra att köpa bostad och sälja fastigheter. Vanligtvis brukar man också undvika resor samt allt som är nytt när Merkurius är retro. Här har du alla Merkurius-retro faser.

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

Gott nytt år!