Horoskop 2020 för oxen

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Oxen 2020 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Oxen 2020: Nya perspektiv

Kort horoskop oxen 2020

2020 är ett år med förändringar i ditt sätt att tycka och tänka. Förutom detta kan din ekonomi förändras och du kan göra viktigare investeringar.

Jupiter i stenbocken vidgar dina vyer och hjälper dig att omvandla kunskap och erfarenheter till visdom. Du kan lära dig så mycket mer och resa så mycket mer, precis som det var fallet förra året mer eller mindre. Men nu kan du kanske också tillräcklig mycket för att bli en inspirationskälla och lärare för andra. Jupiter kommer med guru-energi medan Pluto och Saturnus fortsätter att omvandla ditt sätt att tycka och tänka. Det finns dock mycket klarhet och bra organisation av tankar och idéer, samtidigt som du kan hålla andras intresse levande. Din övertalningsförmåga är också mycket god.


April till augusti befinner sig Venus i tvillingarna och går retrograd 13 maj – 25 juni. När det gäller pengar och ekonomi, är denna tidsperiod en bra tid för att både spendera och tjäna mer. Under ungefär samma tidsperiod besöker Saturnus vattumannen något som innebär att det är dags att lägga band på ha-begäret. Det kan uppstå ekonomiska förluster och skulder med och myndigheter kan vilja ha pengar av dig. Även intäkterna kan minska medan utgifterna ökar. Även relationer kan gå genom tuffare tider och du kan känna mindre frihet. Du måste stå till svars inför andra och anpassa målsättningar till omständigheterna. Din inställning till pengar kan förändras. Vad är värt att ha?

Under andra halvåret i synnerhet kommer alla förmörkelser i tvillingarna och skytten att skapa förändringar när det gäller din ekonomi. Du kan söka nya inkomstkällor exempelvis och du kan dessutom byta jobb. Även viktiga inköp och investeringar kan göras. Samtidigt kan du också jobba med dig själv och växa som person.

Efter den 28 juni har du dessutom planeten Mars i väduren, i det tolfte huset, och energin vänds inåt och du kan växa som människa. Privata angelägenheter får prioritet, annars kan energinivåerna vara ganska låga.

I kärlekslivet kommer nog inte mycket som är nytt att hända men undantaget är nog mitten av november – mitten av december som är romantiska månader med bättre varmare relationer rent allmänt.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

Förmörkelser i kräftan och i stenbocken

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020 för att ge upphov till de sista förändringarna i ditt liv som har att göra med kommunikation och interaktion. Förändringar som har att göra med ditt sätt att tycka och tänka kan också äga rum, eftersom den 15 juli en förmörkelse äger rum i stenbocken, som är ditt nionde hus som har med högre tänkande att göra. Ditt sätt att prata kan förändras men kunskapen som du har påverkar också ditt sätt att prata. Därmed kan du också lära dig många nya saker. Många resor kan också göras, och du kan engagera dig i internationella frågor och rättvisefrågor. Du kan också komma i kontakt med människor från främmande länder och du kan lära dig ett nytt språk. Di kan dock se livet från många helt nya perspektiv.

Jupiter i stenbocken

Jupiter spenderar nästa hela 2020 i stenbocken för att kunna vidga dina vyer så att du kan se saker från många olika perspektiv. Du kan befria dig själv och andra från begränsade sätt att tänka. Jupiter i det nionde huset alstrar guru-energin. Din visdom ökar och du vill att så många människor som möjligt kommer i kontakt med dina uppfattningar. Jupiter i stenbocken kan också stimulera dig i spirituell mening och du kan resa mer och träffa många olika människor världen runt. Chansen att du kommer in på rätt utbildning är större med Jupiter i stenbocken. Denna energi är spännande och härlig.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. Saturnus i stenbocken har redan börjat förändra ditt sätt att tycka och tänka och är en bra energi för dig som behöver fokusera och minnas i och med Saturnus förbättrar koncentrationsförmågan. Du tar dina teorier på allvar och gör bra ifrån dig om du håller på med vetenskapligt arbete. Du tar också ansvar för det som du tycker och tänker. Om du reser, gör du det av en god anledning. Problem med denna transit är att man kan vara kritisk och läxa upp andra.

Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Pluto, den stora omvandlaren, är kvar i stenbocken och du har makten att påverka andras sätt att tänka och är rätt så duktig på att övertala andra människor. Pluto är djup och du kan känna dig rätt så filosofisk. Psykologi är ett annat viktigt område. Man bör se upp med fanatiska idéer däremot.

2020 blir dock året då Pluto, Saturnus och Jupiter i stenbocken i det nionde huset möts i konjunkturer och därför kommer ditt sätt att tänka verkligen att förändras under årets gång. Ditt sätt att tycka och tänka kan expandera på ett dramatiskt sätt. 2020 blir också ett år då studier av alla slag är mycket viktiga men många av er får ett större intresse för psykologi, filosofi, religion och spiritualitet. Nu är ni så pass kloka och visa med att ni verkligen kan tillämpa det ni lär er. Ni lever såsom ni predikar. Ni kan ta det ni kan på större allvar och vill kanske påverka världen genom media, kurser, skrivna böcker, tal och föreläsningar.

Uranus i oxen

Uranus befinner sig i ditt tecken sedan ett år tillbaka och ger upphov till originalitet å ena sidan och till arbeten som kan skapa repetition och upprepning. En del av er kan hitta ovanliga sätt för att uttrycka gamla idéer.

Uranus förbättrar däremot intuitionen. Gruppinitiativ blir viktigare, inklusive vad gäller arbete. Det blir lättare att få andra människor med sig och att hantera större grupper.

Tack vare trigonen till Jupiter i det nionde huset kan din cirkel av vänner expandera och de flesta av er blir tolerantare och förstående. Ni når ut också till fler människor med era budskap och med all guru-energi.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli. För att sedan återigen backa in i stenbocken fram till december 2020 då Saturnus börjar en oavbruten transit i vattumannen som varar i cirka två år, fram till 2022.

Saturnus i det tionde huset ökar både ansvarsbördan och ansvarskänslan.

Du blir också självständigare som person och du är också bättre på affärer. Men man måste ha rent mjöl i påsen samt ha tålamod och vara uthållig. Problem och hinder kan också uppstå, men du blir starkare och mognare.

Du som tenderar att endast tänka på dig själv och har brist på medkänsla och integritet kan ha bakslag. Man skall helst tänka på alla andra med samt hur man påverkar samhället. Det är sådant du också får lära dig under denna transit, tillsammans med ödmjukhet. Du får kanske mycket gjort men du kan inte alltid ta åt dig äran. Även problem med den mest dominanta föräldern i de flesta fall fadern kan uppstå i och med de kan få hälsobekymmer.


Venus i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Venus är skönhetens, bekvämlighetens, harmonins och kärlekens planet och trivs bra i ditt andra hus för intäkter.

Dina önskningar kan komma i uppfyllelse under denna tidsperiod och du tenderar att spendera pengar på vackra och dyrbara saker. Du visar också prov på smak och etikett. Du är också extra bra på att attrahera materiella tillgångar inklusive pengar och en lång transit i det andra huset brukar i sig indikera att du har pengar att spendera och att du har mer än du behöver.

Kvalitet blir också viktigare och du köper och använder endast det bästa och vackraste.

Venus retrograd i tvillingarna

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna, något som kan skapa problem på grund av andras svartsjuka som kan leda till att folk beter sig på elaka sätt och/eller skvallrar. En del av er kan ha en hög status men folk ser inte detta hos er av någon anledning. Det kan också uppstå falska rykten om konkurs och ekonomiska problem. Det är viktigt man omger sig med moraliska människor annars kommer de att försöka på alla sätt förstöra självvärdet och förminska er. Venus retrograd skapar alltid någon risk för förstörda relationer, intriger, skvaller, och dylikt. Kanske är det till och med bättre att hålla en låg profil under denna tidsperiod. Detta kommer att bli svårt däremot på grund av solens och Merkurius transit i tvillingarna under samma tidsperiod. Eventuella stora inköp bör kanske för stunden hållas hemliga.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 november indikerar att det kan uppstå förändringar i ditt liv som har att göra med din ekonomi, hur du tjänar dina pengar, var du har dina pengar, och vad du tycker pengar är värda. Du kan byta jobb eller starta eget. Viktigare och större investeringar kan också göras.

Men en del av er kan omvandlas i psykisk mening och inser under 2020 att pengar inte är allt i livet. Ni vill utveckla ett självvärde oavhängig av materiell rikedom. Ni vill kanske till och med bli av med vissa beroenden: av mat, sprit, spel, shopping, etc. Ni börjar fokusera mer kanske på vad som verkligen är värt att ha och att hålla fast vid. Detta sker dock som en process över tid.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i väduren. I ditt tolfte hus för omedvetna krafter, insikter, och enskildhet, befinner sig Mars från 28 juni fram till årets slut, under cirka 6 månader.

En del av er kan känna att ni inte har någon energi kvar men energin kan dirigeras å andra sidan inåt. Ni jobbar med er själva, och hittar nya insikter och svar på viktigare frågor. Det är mycket ni inte har velat se under en mycket lång tid.

Problem med denna transit kan vara hemliga motståndare och fiender, något som kan skapa en känsla av ensamhet.

Mars energin kan användas i konstruktiv mening för att utvecklas i någon mening mot större tolerans och enhet med mänskligheten.

Mars är retrograd mellan den 9 september – 14 november och energin blir ungefär samma. Vad ni än bearbetar och håller på med kan ta längre än man tror och man kan känna att man inte riktigt kommer vidare.

Merkurius Retrograd

Kommunikationens planet Merkurius är retrograd i vattentecken tre gånger. Därför påverkas relationer och det kan uppstå problem med att inleda helt nya relationer under året. 2020 blir därmed ett år under vilken mycket ändras, i synnerhet sätter att tycka och tänka, men många tillbakablickar görs. När Merkurius är retro skall man som regel försöka låta bli viktiga beslut och resor. Man kan planera i förväg vad man vill göra och det brukar inte uppstå så många problem. Därför är det bra att känna till de exakta tidsperioderna.

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

God fortsättning!