Horoskop 2020 för tvillingarna

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Tvillingarna 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Tvillingarna 2020: Socialt drama

Kort horoskop tvillingarna 2020

Det mest aktiva i ditt liv är relationer och det sociala livet med förändringar och en hel del drama. Allt annat förblir mer eller mindre lika med vidareutvecklingar på det ekonomiska området.

Jupiter i stenbocken liksom alla andra energier i stenbocken alstrar mycket personlig utveckling medan Saturnus i stenbocken gynnar utvecklingen av självbehärskning och självkontroll. Din ekonomi kan påverkas och det kan uppstå förändringar i hur du tjänar pengar. Jupiter alstrar nya möjligheter för passiv inkomst och du kan även göra viktiga investeringar. Även förmörkelserna i kräftan och stenbocken indikerar förändringar som har med din ekonomi och dina inkomstkällor att göra. Å andra sidan kan nya erfarenheter hjälpa dig att omvärdera om många saker du brukade sträva efter är värda att ha. De stora frågorna, de existentiella frågorna kommer nog att ställas. Djup inre omvandling äger rum och fortsätter sedan förra året. Detta gäller mest under första halvåret.


Under våren och sommaren befinner sig Venus i ditt tecken, från april till augusti. Normalt sett kommer Venus att skapa harmoni i ditt liv, och brist på stress. Du mår också rätt så bra. Du är charmig och attraktiv och du kan även hitta en ny kärlekspartner. Problemet är däremot dels att Saturnus under ungefär samma period befinner sig i vattumannen i en trigon till Venus, som gör att kärlekens kraft verkligen bromsas och du har svårare med positivitet med. Venus är retrograd mellan den 13 maj-25 juni och du blir tilldragande för folk som eventuellt vill utnyttja dig, även om de till slut även faller för dig, men det blir svårt att förlåta. Var smart och lita på din intuition.

Kärlek och fasta förhållanden blir för dig ett viktigt tema under 2020 och 2021 på grund av förmörkelserna i skytten och tvillingarna, som framför allt påverkar dig under andra halvåret 2020 samt första halvåret 2021. Det sociala livet blomstrar helt enkelt på ett helt nytt sätt och en del av er kan separera och byta partner och det rekommenderas också att man inte väntar för länge i och med man aldrig vet när nästa chans dyker upp. Om du är singel är risken stor du hittar en partner. Även om du går genom besvikelse under sommaren kan du mot årets slut när Venus besöker skytten, som är ditt hus för relationer, träffa någon som du tycker är snygg och spännande.

Under andra halvåret från 28 juni till årets slut, kommer planeten Mars dock att befinna sig i väduren som är huset för socialt liv, grupper och vänner. Därmed kan det även uppstå konflikter under andra halvåret med ett behov av att välja sida. Man slåss för det man tror är rätt och korrekt med och fler debatter äger även rum. Konflikter och dramatik kan också uppstå.

Det som också är viktigt dock att tänka på under andra halvåret är dina pengar i och med alltför många stora risker kan ge upphov till förluster, på grund av alla kvadraturer till Pluto, Saturnus och Jupiter i stenbocken i det åttonde huset.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

Förmörkelser i kräftan och i stenbocken

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020. Detta innebär att det uppstår förändringar i ditt liv som påverkar pengar och ekonomi. Viktigare inköp och investeringar kan göras men du kan ändra ditt förhållande till pengar och till materiella tillgångar med. Dina matvanor kan också förändras en hel del.  

En annan förmörkelse i det motsatta tecknet stenbocken den 15 juli, ger nog upphov till personlig utveckling. Du kan utveckla din inre personliga kraft som gör dig bättre på att hantera livets upp- och nedgångar. Större viktigare investeringar kan också göras.

Jupiter i stenbocken

Jupiter spenderar nästan hela året i stenbocken i det åttonde huset för djup inre omvandling, personlig utveckling, investeringar och passiv inkomst. Det som du lär dig under året samt alla erfarenheter, positiva som negativa, kan gynna din personliga utveckling och tillväxt. Du kan ta den inre djupa omvandlingen som äger rum som en välsignelse. Känslorna är starka och de är meningsfulla under årets gång och det är värt att lyssna till magkänslan och till din intuition.

Du kan tjäna genom andra, inklusive genom äktenskap och partnerskap, du kan skaffa olika typer av passiva inkomster och du kan även få pengar i arv. Viktiga investeringar kan också göras. Under denna transit är det lättare att bli med barn.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken.

Saturnus i stenbocken fortsätter att skapa ett behov av självdisciplin som du förhoppnings redan har utvecklat under de senaste två åren som kan ha varit tuffa för dig. I kärlek och när det gäller det intima livet har du kanske också haft dina motgångar och kanske har du själv undvikit skandaler och relationer för att folk inte skall prata illa om dig eller av andra orsaker. Men denna transit kan ha varit bra med för dig i och med du har lärt dig mycket om din inre kraft och om självkontroll. I och med du kan ha blivit besatt av arbete har du kanske gjort viktiga framsteg. Men även viktiga stora investeringar kan ha gjorts.

Hälsan har varit och är fortfarande ett viktigt område och kanske börjar du ställa dig själv många existentiella frågor.

Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Pluto befinner sig i stenbocken sedan hösten 2008 och fortsätter under flera år till att påverka stenbocken och ditt åttonde hus där Saturnus och Jupiter befinner sig och där en förmörkelse också äger rum.

Aldrig har du blivit medveten om att det finns mer i livet än makt och pengar. Om du inte redan är intresserad av psykologi och metafysiska frågor kommer du att vara intresserad under 2020. Under de sista två åren har den charm och otroliga makt som Pluto har gett dig sedan 2008 minskat något på grund av Saturnus i stenbocken. Du har insett att du inte är allsmäktig samt att integritet också är viktig.

Men under 2020 kommer Jupiter att förse de flesta av er med ett sinne för humor, optimism och tur och du kommer att ha den inre styrkan och kraften för att ta dig ur eventuell knipa och hitta bra lösningar. Vad som än händer, kan du nog hantera det.

Uranus i oxen

Uranus befinner sig i oxen, i ditt tolfte hus, sedan ett år tillbaka. Många saker och sanningar avslöjas för dig som kan vara överraskande och som du vill hålla för dig själv. Men många saker kan också avslöjas om dig med och du bör alltid vara försiktig med dina skelett i garderoben. En del av er kan också ha många insikter och ni kan kanalisera information från universum och det är inte alltid lätt att prata om de här erfarenheterna. Man kan hålla annat för sig själv om man är rädd för att vara förlöjligad.

Även den här transiten kan ge upphov till existentiella frågor som får dig att undra över vad meningen med livet är. Det blir lättare för dig att känna av atmosfären i ett rum och man vet vad man kan förvänta sig av andra människor. Men ställer du dig själv rätt frågor finns det lösningar och insikter som kan hjälpa dig vidare.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli, under cirka tre månader. Saturnus i det nionde huset skapar ett sätt att tänka som är vetenskapligt. Det råder klarhet i tankarna. Å andra sidan finns det nog risk för alltför stor konservatism och du kan känna dig många gånger mycket kritisk och upprorisk.

Även om du sakta men säkert lär dig många nya saker och din intelligens ökar, kan det också vara ibland svårt att ta till sig information.  Dessutom uppstår det fler problem i internationella relationer och med människor från andra länder.

Även resor kan skapa problem, antigen för att du inte kan resa och det känns tråkigt eller för att du måste resa för mycket. Andra problem kan ha att göra med moraliska och etiska åtaganden och eventuell karma eller konsekvenser som kan komma från brist på sådant.

Under 2021 och 2020 när Saturnus kommer att befinna sig oavbrutet i vattumannen i ditt nionde hus kommer Saturnus att förändra ditt sätt att tänka på avgörande sätt.  Dessutom kan samvetet stärkas och blir viktigare för dig.

Venus i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Detta är suveränt eftersom Venus kan skapa balans och harmoni i ditt liv. Du ser bra ut, stressar mindre och känner dig mycket avslappnad. Du är dessutom mycket charmig och du ser bättre ut än vanligt eller är tilldragande. Du känner dig nöjdare själv med ditt utseende och med din vikt. Beundrare kan så klart också dyka upp.

Venus retrograd i tvillingarna

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna. Det negativa med Venus retrograd är att din charm kan göra dig tilldragande för människor som kan försöka utnyttja dig. Det är inte en bra tid för att inleda helt nya relationer och lita på alla människor som du möter eftersom de kan ha en agenda och dölja någonting. Det är möjligt de verkligen tycker om dig men det blir svårt att förlåta deras handlingar. Venus retrograd i det första huset kan också ge upphov till depressiva tendenser. Det blir också svårare att skapa distans till dina känslor och erfarenheter så det uppstår obalans. Det gäller att vara smart och lita på din intuition. Därför kommer nog Venus-transiten att ge upphov till dramatik. Problem kan även uppstå i relation till livspartnern.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 november indikerar att det händer saker i dina relationer under 2020 och 2021 med fler förmörkelser även under nästa år i samma hus. Du möter många nya människor och du umgås mer med vänner. Du pratar mer med folk och kan byta partner, hitta en ny livspartner om du varit singel under en lång tid eller hitta en ny livspartner efter en separation. Har du haft få vänner på sistone, dyker det också upp fler sociala tillfällen upp och du skaffar dig nya kompisar. Det sociala livet blir bättre och större och även om du bör vara försiktig under 2020 kommer 2021 att kanske vara ännu bättre.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i väduren, i huset för socialt liv, grupper och vänner, från 28 juni fram till årets slut. Det sociala livet kan bli spännande men utmanande. Dina ledarskapsförmågor förbättras och du kan möta nya människor som du kan motivera. Samtidigt kommer du att försvara dig också mot folk och du kan behöva välja sida något som kan innebära att det blir klarare för dig vilka dina allierade är och vilken grupp du tillhör.

Mars är retrograd mellan den 9 september – 14 november. Under denna tidsperiod känner du dig däremot mindre energisk i sociala sammanhang och du kan känna dig vilsen även om relationer, socialt liv och sociala frågor fortsätter att vara viktiga. Det som händer är att du istället går inåt och kan mycket väl känna osäkerhet. Kanske känner du att du är på fel spår, att du anstränger dig mycket för folk som inte skulle göra samma sak för dig. Men du kan också ifrågasätta din egen motivation, avsikter och agenda. Det blir nog lättare att se sanningen i vitögat. Och det är möjligt att du ändrar inställning eller kurs. Mycket Mars energi däremot kan skapa en ständig kamp under andra halvåret.

Merkurius Retrograd

Eftersom Merkurius är retrograd i vattentecken bör du fortsätta mest i samma bana när det gäller arbete eftersom det blir rätt så svårt med nya början på just det här området i livet. Även om förmörkelserna i kräftan/stenbocken förändrar ekonomin kommer de här förändringarna att äga rum över tid, långsamt. Skulle du byta jobb och inkomstkälla, finns det en tid under vilken allt pekar i den inriktningen och sedan gäller det att ge vika för det oundvikliga. Det är inte så att du spontant vaknar en morgon och vill byta arbete, även om det kan så klart finnas undantag.

Merkurius är retrograd under följande tidsperioder:

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

God fortsättning!