Horoskop 2020 för vågen

Astro / Horoskop / Horoskop 2020

Vågen 2017 horoskop

Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna

Vågen 2020:

Nära relationer förändras

2020 är ett blandat år med förändringar som sker dels när det gäller familj och bostad, dels vad gäller dina övertygelser.

Jupiter i stenbocken i huset för hem och familj, kommer under 2020 att förbättra atmosfären i själva bostaden och familjen upplever större tur och lycka. Du kan även flytta i en större trevliga bostad under årets gång. Icke desto mindre förblir under det mesta av året familjeansvaret stort av diverse anledningar. Även förmörkelserna i kräftan och stenbocken under första halvåret verkar indikera att hem- och familjelivet eller bostadsförhållandena håller på att förändras. I psykologisk mening, tar du kontroll över dina känslor, och blir tryggare i dig själv och i ditt eget skinn. Du tar även kontrollen över ditt liv och detta började redan förra året. Vidare kan föräldrar gå genom förändringar på grund av ålder eller för att de skiljer sig eller flyttar.

Under våren och sommaren är det Venus och Venus retrograd, din styrande planet och skönhetens, harmonins, kärlekens planet, som har störst påverkan. Venus kommer från april till augusti att påverka tvillingarna och ditt nionde hus för långa resor, högre utbildning och distansrelationer. Normalt sett skapar en sådan transit vackra harmoniska tankar, positivt tänkande, och goda relationer med alla människor oavsett bakgrund. Man kan hitta vänner eller kärleken online. Venus retrograd däremot mitten av maj till slutet av juni, kan ge upphov till problem med främlingar och besvikelse i vissa relationer. Även negativitet kan uppstå och brist på optimism. Folk ser inte heller alltid hur duktig och kunnig du är på ditt område. De verkar inte alltid se att dina intentioner är goda.

Under andra halvåret kommer förmörkelser i tvillingarna och skytten dessutom att alstra nya sätt att se på världen och nya perspektiv. En del av er blir engagerade i politiska och moraliska frågor med. Studier och resor kan också alstra attitydförändringar i mötet med det nya, nya erfarenheter och kunskap. Du kan även lansera hemsidor på internet eller börja skriva om dina idéer och tankar.

Under andra halvåret kommer planeten Mars att vistas uteslutande i vädurens tecken, från och med den 28 juni tills året tar slut. Mycket händer i relationer, i synnerhet i nära relationer och det kan uppstå konflikter som leder till skilsmässor och separationer. En del av er kan däremot försöka försvara familjen istället och sina nära och kära. Drama, konflikter och intriger kan också splittra själva familjen. 2020 blir därmed allt intensivare.

Även om det för vissa vågar finns något av en karriärändring förblir nog situationen i det stora hela samma.

Låt oss nu titta närmare på varje transit.

2 förmörkelser i kräftan

Två av årets förmörkelser äger rum i kräftans tecken den 10 januari och den 21 juni 2020 något som innebär att du i synnerhet under första halvåret kommer att försöka få mer kontroll över ditt eget liv något som för en del av er innebär inre förändring och mognad. Dina målsättningar kan också förändras och du kan även gå genom en karriärsförändring. Det hela sker i de flesta fall över tid. Även dina föräldrar kan gå genom förändringar och en del av er försöker sedan förra året frigöra er från situationer som är begränsande.

1 förmörkelse i stenbocken

En annan förmörkelse i det motsatta tecknet stenbocken den 15 juli innebär att det också uppstår förändringar som har att göra med bostadsförhållandena och familjesituationen. Det gäller att komma över det förflutna för en del av er så att ni kan gå vidare med livet. Andra flyttar. Rent allmänt kan familjesituationen förändras av olika orsaker.

Jupiter i stenbocken

När det gäller bostadsförhållandena och familjesituationen finns det mer tur och lycka eftersom Jupiter, möjligheternas planet, befinner sig i huset för hem och familj under hela året. I stenbocken kommer Jupiter också att hjälpa dig att trivas i din egen bostad och du kan till och med flytta till en ny större bättre bostad. Du får också större framgång i att överkomma det förflutna och gamla vänner och bekanta kan även vara av stor hjälp för dig. Fler människor besöker dig med. Du är också glad om du får gäster. Familjestorleken kan växa på grund av äktenskap, födelse av barn eller fler husdjur. Du kan även tjäna pengar när du säljer din gamla bostad eller andra fastigheter.

Saturnus i stenbocken

Under det mesta av året 2020 kommer Saturnus att vara kvar i stenbockens tecken. Undantaget är 22 mars – 2 juli när Saturnus besöker vattumannens tecken. 2020 är sista året med Saturnus i huset för hem och familj. Saturnus skapar ansvar och allvar liksom utmaningar som har med hemmet och familjen att göra men det värsta är nog över. Känslor av inre trygghet behöver kanske fortfarande byggas upp inom dig själv. En del av er har nog hittat bra lösningar för familje- och bostadsrelaterade problem.

Pluto/Saturnus/Jupiter konjunkturerna

Under 2020 kommer du att ha tur och lycka och en positiv transformering äger rum som har att göra med hem- och familjemiljön. Det uppstår kanske mer familjelycka och du kan flytta i en ny större bättre bostad. Du hittar viktiga svar som hjälper dig att växa som person så att du kan hantera dina känslor också på ett bättre sätt.

Uranus i oxen

Uranus i oxens tecken kan skapa för dig under 2020 nödvändiga psykologiska insikter som kan hjälpa dig att utvecklas. Uranus bildar trigoner till Jupiter, Saturnus och Pluto i stenbocken. Därför kan du växa som person och fortsätta bli mera autentisk. Det är sådant som fortsätter sedan förra året. Att man är ärlig med sig själv och vågar acceptera sanningen är viktigt. En del av kan dock se nya ekonomiska möjligheter, tjäna passiva inkomster, och kanske lyckas ni skaffa pengar för att köpa hus eller göra förbättringar i själva bostaden. Icke desto mindre kommer Uranus i oxen att ständigt överraska dig. Och det finns både plötsliga uppgångar och fall. Var beredd på det mesta.

Saturnus i vattumannen

Saturnus besöker vattumannens tecken 22 mars – 2 juli. Vattumannen är det femte huset för dig, huset som styr över barn, kreativitet, nöjen och romantik. Du får en försmak av denna transit som ger upphov till läxor, begränsningar och utmaningar som har att göra med framför allt barn och romantik. Kreativiteten kan hämmas. Man kan också känna sig oftare deprimerad. Icke desto mindre kommer Saturnus att ha Jupiters sällskap i vattumannen när planeten återigen går in i vattumannen den 17 december och Jupiter kommer att hjälpa dig hitta visdomen som du behöver. Saturnus i vattumannen påverkar dig mest från december 2020 under cirka två år fram till 2022. Barn kan bli större och flytta ut och man börjar sakna dem. De kan även bli krävande. Kreativiteten kan hämmas och det är svårt för dig som jobbar inom konstnärliga fält. Icke desto mindre vill Saturnus att det som du skapar har ett syfte så praktisk tillämpning blir mycket viktigare.

Venus i tvillingarna

Venus spenderar en lång tid i tvillingarna, mellan den 3 april och 7 augusti, dvs. cirka fyra månader. Normalt sett skapar Venus i det nionde huset positiva tankar och en känsla av mental balans och harmoni, som hjälper dig att hitta den gemensamma nämnaren med andra, oavsett bakgrunder och livsfilosofier. Du trivs också bra på resor och du kan även lära dig saker som du vill veta mer om och det känns så rätt att ta till sig information.

Venus retrograd i tvillingarna

Venus är retrograd mellan den 13 maj – 25 juni i tvillingarna, i samma nionde hus. Denna period är ganska kritisk för dig när det gäller yrkessammanhang i synnerhet eftersom det kan finnas människor som inte ser eller som inte vill se din verkliga kompetens något som kan skapa besvikelse. Denna tidsperiod är inte så bra för internationella affärer av alla slag. Folk kan prata bakom ryggen på dig. Om du har att göra med människor från andra bakgrunder kan de missförstå dina kulturella ramar och tycka att du inte är så intelligent och liknande. När det gäller kunskap är det lätt hänt den snedvrids för att den skall passa en agenda något som kan ge upphov till negativitet och tristess. Vidare är det bra om du är försiktig med kärlek online eftersom du kan möta folk som vill utnyttja dig eller som kommer att ljuga och manipulera. Hela den här perioden är nog inte den bästa för kärlek såvida den inte forceras av omständigheterna eller yttre krafter, så att det känns rätt vad gäller lämplighet.

Förmörkelser i tvillingarna och skytten

Två förmörkelser i skytten den 5 juni och 14 december samt en i tvillingarna den 30 nov. Ditt sätt att tänka förändras under årets gång på grund av förmörkelserna i hus som har att göra med ditt sätt att tänka att göra. Mycket lärs in under årets gång. Ditt inre liv kan också förändras och vad du säger till dig själv och hur du tänker rent allmänt om livet, dvs. dina livsfilosofier. Detta sker stegvis under årets gång och i synnerhet under årets andra halva och fortsätter in i nästa år. Du kan också plugga eller läsa böcker. Du kan dessutom börja fungera som lärare eller börja jobba som coach, beroende på situation. Det finns hur som helst ett större behov av att uttrycka dina åsikter, tankar och idéer. Debatter blir viktigare och du kan också resa mer och knyta internationella kontakter av alla slag om möjligt.

Mars i väduren

På grund av en retrograd rörelse kommer planeten Mars att spendera en lång tid i vädurens tecken, i huset för relationer och partnerskap, från 28 juni fram till årets slut. Detta innebär att det händer mycket i dina relationer under andra halvåret och det är också mycket möjligt det också uppstår fler konflikter. Men om du verkligen resonerar med någon och om du känner att någon som du älskar och bryr dig om är under attack, kommer du att försvara personen ifråga.

Mars i huset för relationer och partnerskap kan dock också indikera att livspartnern har massor med energi under den här tidsperioden och har många bollar i luften och mycket att göra. Arbete uppslukar partnerns liv. Även samarbetspartners är folk du kan räkna med i och med de anstränger sig extra mycket och får mycket gjort.

I och med Mars i väduren kommer att bilda kvadraturer till Saturnus, Pluto och Jupiter, kan andra halvåret också vara en besvärlig tidsperiod för dig med många utmaningar och konflikter som framför allt påverkar familjerelationer och nära relationer. Beroende på situation, man familjemedlemmar också komma i konflikter på grund av bostäder och egendom som ni får i arv eller om exempelvis familjehemmet. Rent allmänt vill man ha saker på sitt eget sätt och detta är inte alltid möjligt.

Vad gäller kärleksrelationer liksom sociala relationer under årets gång kommer du under hösten att ha de bästa stunderna i synnerhet under september och november. 2020 är nog inte det bästa året för kärlek annars.

Merkurius Retrograd

Att Merkurius är retrograd i vattentecken innebär att det inte är så lätt med nya början vad gäller arbete och karriär under årets gång. En del av er kan återgå till gamla jobb eller en gammal sysselsättning. När Merkurius är retrograd skall man helst inte starta med helt nya saker spontant i och med det bara leder till otur och olycka. Merkurius är retrograd under följande tidsperioder:

17 februari – 10 mars 2020: Merkurius retro i fiskarna – vattumannen
18 juni – 12 juli 2020 Merkurius retro i kräftan
14 oktober – 3 november: Merkurius retro i skorpionen-vågen

God fortsättning!