Astrologi och horoskop

Astro / Horoskop / Artikel

Fullmåne i vågen: Inre och yttre balans och harmoni

Enligt esoterisk astrologi, är du en gammal själ om du har mycket av vågens energi i ditt födelsehoroskop. Vare sig man tror Gandhi var en gammal själ eller ej, är hans budskap att vi alltid har ett val här i livet samt att vi på freedliga sätt kan skaka om världen.

Fullmåne i vågen: Strävan efter balans och harmoni i livet

Den 20 mars 2019 är det fullmåne i vågen. Fullmånar är intensiva och denna fullmåne är en opposition mellan solen i väduren (jag) och vågen (vi).

Två tecken sägs vara förknippade med buddhismen och båda styrs av Venus på personlighetsnivå eftersom Venus är planeten som symboliserar lust och tillfredsställelse. Vi pratar om oxen och vågen.

Om vågens tecken dominerar i någons födelsehoroskop kommer esoteriska astrologer att misstänka att personen förmodligen befinner sig på det bakåtvända hjulet, något som betyder att man redan har startat resan tillbaka till källan något som gör att du nu inkarnerar i motsatt riktning.

Initialt inkarnerar man medurs från väduren till fiskarna. Även om man inledningsvis inte trivs så bra i en kropp blir man efter många inkarnationer allt bättre på att hantera materia och man blir duktig på att manifestera.

Uppvaknandet som eventuellt äger rum i fiskarna, kommer att skapa en längtan efter mer. Man börjar därför inkarnera i motsatt inriktning för att ta sig tillbaks till källan. Att man börjat göra det, indikeras utav många planeter i vågens tecken och/eller i det sjunde huset. Detta förklarar enligt teorin varför man har högutvecklade individer i icke så utvecklade tecken.Från själva födelsehoroskopet är det inte möjligt att säga huruvida du är en äldre eller yngre själ. En esoterisk astrolog kommer först mer eller mindre att intervjua dig för att se hur du tänker, för att skaffa sig en uppfattning om din nuvarande evolution, som kan förändras mycket under en och samma livstid.

I en mening representerar vågens tecken manifestation eftersom man talar om ett tecken som följer efter skörden som ägt rum i jungfrun. Vissa astrologer ser vågens tecken som tecknet där vi tar en paus före kriget som kommer att äga rum i skorpionen där vi slåss om vår själ.

Å andra sidan är vågen ett kardinalt tecken och därmed handlar vågen om en ny cykel i livet. Vågens tecken initierar det rätta förhållandet, den rätta relationen.

Man kan exempelvis säga att skorpionen på lägsta nivå handla om ”ett öga för ett öga”. Vågen som handlar om rätt relation och om balans och harmoni handlar om vad Gandhi sade: ”Ett öga för ett öga gör hela världen blind.”

Gandhi var född i vågens tecken och uppfann en rörelse som hjälpte Indien få ditt oberoende tillbaka från Storbritannien. Rörelsen han skapade handlade om exempelvis ickevåld, om icke-samarbete och civil olydnad.

Vågens tecken handlar också om sociala koder. Mellan de förtryckta och förtryckarna, hade en rad sociala koder uppstått. På grund av Gandhi och frihetsrörelsen kom dessa sociala koder att förändras och de ändrades så att man snarare kunde tala om jämlikar. Saturnus är nämligen upphöjd i vågens tecken.Det är Uranus som styr över vågen på själsnivå och den utvecklade vågen kommer att ha Uranus som vägvisare. Uranus handlar om jämlikhet och demokrati, samt om att hitta själsfränden med vilken man kan kommunicera med, men någon man resonerar med. Uranus handlar om att hitta sina sanna allierade.

I vårt horoskop styrs det sjunde huset för relationer och partnerskap av vågen, men vågen kommer också att styra ett hus till i horoskopet. Det är framför allt vad gäller relationer och inom det extra området som vågen representerar som man vill skapa harmoni och balans i samband med denna fullmåne i vågen.

Ett problem som vågen oftast har är att välja. Har du en – två planeter i vågen, kan du känna igen energin. Du går till affären, kollar genom alla produkter och du förblir obestämd.

Vågen vill ha balans och jämvikt till varje pris, och för varje ny steg vågen tar, rubbas balansen och det är inget som vågen tycker om att gå genom. Därför kommer vågen gärna att blunda inför det hemska som äger rum mitt framför ögonen på dem. Vågen kan ibland verka likgiltig och vända ett offer eller någon de kunde ha hjälpt ryggen.

Men Gandhi visar oss att det finns många typer av vågar och att vi alltid måste röra oss framåt och att vi kan göra det, samt att vi alltid har ett val. Vi kan göra en skillnad utan att vi behöver använda oss av våld. Även mitt i kaoset kan man hitta någon sorts balans och harmoni.

Vågen är ett kardinalt tecken och är förknippat med höstutjämningen när det finns en perfekt balans mellan ljus och mörker, eftersom dag och natt är lika långa. Väljer vi ljuset kommer vi att sprida mer ljus; väljer vi mörker, sprider vi mörker. Vad vi gör och vad vi väljer är upp till oss själva och kommer också att påverka vår utveckling.

När det gäller att utveckla det rätta förhållandet talar vi om relationerna vi har med andra människor, men vi talar även om relationen vi har till oss själva. Och om hur vi förhåller oss till vad som äger rum och till olika begrepp.  

Det är inte ovanligt att vågen kompromissar för att bibehålla freden. Det kan vi alla göra ibland. Vi vill därför förbli där vi är för att slippa göra andra människors besvikna. Men ibland är det också dags för oss att röra oss vidare och att göra nya val.

Denna fullmåne handlar om att försöka hitta urskillning och försöka rensa upp obalanser genom att ta reda på och justera hur vi förhåller oss till vad som händer i vårt liv just nu och till alla inblandade.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.