Astro

Månförmörkelsen i vattumannen 27 juli 2018

Mars-retro influens & stjärnor i getens huvud & öga enligt Babylonisk astrologi.

Månförmörkelsen i vattumannen 27 juli 2018

Den längsta månförmörkelsen under vårt århundrade äger rum den 27 juli 2018 i vattumannen enligt tropisk astrologi.

I själva verket har dock konstellationerna flyttat på sig nästa ett helt stjärntecken sedan man började praktisera astrologi, och därmed äger denna månförmörkelse också rum nära "getens huvud" i stenbockens stjärnbild i närheten av ett antal så kallade fasta stjärnor.

Enligt gammal astrologilära anses förmörkelser förebåda naturkatastrofer, krig och olyckor, i de delar av världen där de är synliga.

Månförmörkelsen i vattumannen den 27 juli 2018 är framför allt synlig över Europa, delar av Afrika, Asien och Indien. Denna månförmörkelse påverkar knappt USA.

Månförmörkelsen i vattumannen 27 juli 2018

Månförmörkelser påverkar oss över tid, cirka 3 månader före/efter förmörkelsen är vi under dess influens.

Helst skall man försöka låta bli att titta på en förmörkelse, vare sig det handlar om en sol- eller månförmörkelse, för att undvika de värsta effekterna.

På tal om solförmörkelser, hade solförmörkelsen den 12 juli 2018 nästan ingen influens i och med den endast var synlig över havsområden.

Konjunkturen till planeten Mars retrograd: värmebölja i områden som påverkas av förmörkelsen

Månförmörkelsen i vattumannen 27 juli 2018

 

Enligt astrologer är det Mars retro som är ansvarig för värmeböljan över Nordeuropa, Kalifornien, Japan, Korea och Grekland, som har krävt människoliv och gett upphov till skogsbränder.

Mars i astrologin är en planet som styr över krig, aggression, passion, krig, väpnade konflikter och bränder.

Månförmörkelsen i vattumannen kommer att bilda en konjunktur till planeten Mars retrograd i vattumannen eftersom det finns endast en grad mellan månen och Mars i vattumannen.

Mars kommer i kombination med en månförmörkelse som är synlig över och därmed framför allt påverkar just de områden där temperaturerna stigit.

Förutom värmebölja har många astrologer även fruktat krig i synnerhet i balkanregionen i samband med denna förmörkelse, men man menar att om krig inte kommer på tal, då kommer Mars-energin till uttryck genom vulkanutbrott, stora bränder och andra typer av naturkatastrofer.

Risker av alla slag av Mars-relaterade katastrofer och väpnade konflikter ökar ännu mera på grund av att Mars-Uranus kvadraturen.

Att det är balkanregionen som man anser påverkas mest, beror delvis på att denna region förnippas med stenbockens stjärnbild.

Fasta stjärnor i "getens huvud" och "getens öga"

Månförmörkelsen i vattumannen 27 juli 2018

 

Även om denna månförmörkelse faller i vattumannens tecken kommer månen att befinna sig i stenbockens stjärnbild. Anledningen är att astrologin och horoskopet uppfanns för flera tusen år sedan och sedan dess har stjärnbilderna flyttar på sig. Tropisk astrologi går ut på att dela in året enligt solens rörelse i olika årstider och stjärntecken. Dessa brukade överensstämma tusentals år sedan med konstellationerna. Denna avvikelse beror på jordaxelns precession.

I stenbockens konstellation kommer månen och Mars att möta olika stjärnor som enligt forntida astrologer kunde förutspå händelser på jorden.

03 ° 58 'Vattumannen - Mars
04 ° 01 'Vattumannen - fast stjärna Giedi
04 ° 18 'Vattumannen - fast stjärna Dabih
04 ° 44 'Vattumannen - Månen
04 ° 58 'Vattumannen - fast stjärna Oculus
05 ° 25 'Vattumannen - fast stjärna Bos

(Källa: Astrology King)

Månen i konjunktur till den fasta stjärnan Geidi anses ge ovanliga, oväntade händelser, offentlig kritik, nya inflytelserika vänner, värdefulla gåvor, kärlek från respektabla kvinnor men samtidigt problem i kärlekslivet och i vissa fall platonisk kärlek. Konjunkturen ger även upphov till känslomässiga problem.

Mars i konjunktur till Geidi anses skapa abrupt aggression och mycket kritik.

Geidi brukar annars också ge tålamod och styrka i krissituationer.

Månen i konjunktur till den fasta stjärnan Dabih ger framgång i affärer, gynnsamt för rikedom, inflytelserik position men realiserar knappt ambitioner, problem med det motsatta könet, förtjänad kritik och censur. Återigen, kan denna konjunktur också ge upphov till känslomässiga problem.

Mars i konjunktur till Dahib: Stor ambition, energi, hög position men risk för fall, disharmoni i hemmet.

I forna tider trodde man att Oculus och Bos som befinner sig i "getens öga" är en och samma stjärna i och med de ligger nästan tätt intill varandra. Även om man ansåg att de kunde medföra ett starkt ledarskap, ansåg man att man var alltför konservativ och hade svårt för att se vad man måste förändra när kriser uppstod.

När det gäller de fasta stjärnorna verkar denna månförmörkelse ge upphov till verbala konflikter men kan ändå gynna människor positivt vad gäller materiellt liv.

Kriser hanteras på bra men kanske alltför invanda sätt och man ser inte läxan i det som inträffar eller vad man bör förändra.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.