Twice.se

Tarotkortens betydelser

 

Lär dig kombinera kort

Kom fram till dina egna slutsatser genom att försöka lägga ihop två och två.

Råd: glöm inte bort din fråga när du försöker tolka korten. Lite hjälp med tolkningen finns här.

+

DU KAN VÄNTA DIG:

 

som är/ är

som innebär

från

i samband med

och/och sedan

med/kommer med

(som) leder till

på grund av

genom

ÖVER

 

TIPS: Du kan tolka korten på följande sätt: KUNG I PENTAGRAM + 10 stavar du uppnår ekonomisk trygghet via hårt arbete eller efter stor möda. 10 stavar + kung i pentagram= svårigheter på grund av en rik man. Du får använda din intuition och sedan när du har tränat i ungefär en vecka kommer du så småningom att intuitivt veta vilka kortkombinationer som passar bäst.

 

 

 

 

Bägarsviten

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.