Vetenskap

43% av amerikanerna får sina nyheter via internet

(CNN News) - Endast 66% av amerikanerna får sina nyheter via TV. Resterande 43% får sina nyheter via Internet. Detta fick man fram när Pew Research Center for the People and the Press ville via en survey ta reda på var någonstans amerikanerna fick de flesta av sina nationella och internationella nyheter.

Pew började göra de här undersökningarna periodiskt år 1991. I undersökningen ställs frågan "Var får du de flesta nyheter?" och man får endast välja ut två svar, exempelvis internet och TV, radio och tidningar, TV och tidningar, TV och radio, osv.

Sedan 1991 har TV varit den viktigaste nyhetskällan i samband med terroristattackerna den 9 september 2011, i samband med invasionen av Irak i mars 2003 och orkanen Katrina år 2005, då cirka 90% fick de flesta nyheter från TV.  Under normala tider, minskade TV i betydelse i egenskap av nyhetskälla.

Internet började tas upp år 1999, då 6% började läsa nyheterna på Internet. I dag får 43% med en felmarginal på 3,5 sina nyheter på Internet. 66% får sina nyheter från TV. 31% får sina nyheter från tidningar. 19% hör nyheterna på radio. 3% får sina nyheter i veckotidningar. 4% angav andra källor.