Vetenskap: Övrigt

Vetenskap / Övrigt / Artikel

Människor har slutat utvecklas, hävdar Michio Kaku

"Människor har slutat utvecklas" hävdar Dr. Michio Kaku, världskänd fysiker och transhumanist. Transhumanister drömmer om en tid i människans utveckling då människa och maskin har slagits samman. Även andra metoder för att ”utveckla” människor föreslås, bland annat genmanipulering och mediciner.

Inom hjärnvetenskapen talar man idag om många olika saker. En del hjärnforskare talar om hjärnor som redan är förutbestämda, medan andra talar om hjärnplasticitet, dvs. hjärnans förmåga att reparera sig själv. Andra talar om båda två sakerna samtidigt, oberörda om att de faktiskt motsäger sig själva.

Sedan har vi en tanke om ”utveckling” som genomsyrar hela den västerländska kulturen. Vi måste utvecklas och utveckling är den enda vägen.  

Michio Kaku anser att anledningen till varför vi har slutat utvecklas är att vi saknar utmaningarna som vi hade förr i tiden. Men är det verkligen vår hjärna som är förutbestämd och inte kan utvecklas, eller är samhällets struktur som är det? Sedan vi är små blir vi delar av en samhällstruktur som fanns där redan innan vi föddes och som vi oftast inte kan påverka, eller inte ens får påverka. Vi uppfostras vidare i olika roller, olika yrken för att kunna bli samhällsmedborgare. Vi söker tryggheten och motstår förändringar, i alla fall så länge ett nytt teknisk genombrott inte marknadsförs till oss i egenskap av konsumenter. När man talar om att vara initiativrik, talar man egentligen om att ta hand om de redan, förutbestämda uppgifterna. Vi skyr det som är annorlunda, och även om man anser, att människan från födelsen söker det som är lika, bör vi när vi blir större utveckla förmågan att hantera andra miljöer och förutsättningar också, men vi följer ändå flödet och vi anpassar oss till samhällets normer. 

Större frihet för människan, antagandet av nya utmaningar, skulle kanske ge människan större utrymme för utveckling. Allt som är annorlunda riskerar att stämplas idag som "avvikande beteende". Idag finns det teknik som anses kunna förutspå om en människas hjärna kommer att avvika på icke önskvärda sätt.

En annan fråga uppstår också: ”Vad menar man med utveckling?” Hur kan man med säkerhet veta att människorna som man hittar fel på egentligen inte har utvecklats, i en annan riktning, eftersom de inte längre tycker att samhällsstrukturen som de har blivit födda i är rätt ställe att leva i? Och utvecklas inte vår hjärna till följd av erfarenhet? Hur kan man egentligen påstå att man kan förutse risker i hjärnan, om hela den mänskliga utvecklingen på sätt och vis är följden av erfarenhet?

Förr i tiden utvecklades man i enlighet med de krav och de utmaningar som miljön skapade. Det var också en naturlig utveckling. Om man nu vill utveckla människan, vad anpassar man den här utvecklingen till? Enligt vilka antaganden och till vilken sorts av erfarenhet? Vilket blir miljön som man ska anpassa människan till och vilka är det som bestämmer?

Transhumanismen som vill slå människa och maskin samman, utgör den största risken som kan förändra människor till cyborgs och genom att göra detta, kan man inte längre kanske ens tala om människor, utan om varelser, vars viktigaste byggstenar, bland annat minnescentran i hjärnan, ersätts av implantat. En människa som har implantat i hjärnan kan styras utifrån. Idén om människans fria vilja och fria val, slutar då att ha någon som helst betydelse. Människan så som vi känner till den, kan försvinna, och ersättas av en maskin.

Hjärnvetenskapen är det största och snabbast växande forskningsfältet idag, men ännu finns det inga etiska diskussioner om tekniken idag. Vi bör bli mycket mindre angelägna om vilka rättigheter robotarna bör ha i framtiden, bara för att ge skenet om att en etisk diskussion faktiskt förekommer, utan man bör undra vilken påverkan hjärnvetenskap och den aktuella forskningen idag har på människan just nu och huruvida den här typen av forskning inte borde helt stoppas.