Neurologi

Vetenskap / Neurologi / Artiklar

Oetisk hjärnforskning på människor gällande hjärnteknik?

”En forskarregim håller på att växa fram inom bio-, nano- och IT-forskning, uppenbarligen med vissa myndigheters goda minne, för att gynna svensk forskning, alltmedan Europas nya datorparadigm tillsammans hjärnimplantaten och ett allt snabbare Internet lär sig att läsa och styra människors tankar. Vem i detta land har mod, kraft och förmåga att avslöja, vilka forskningsövergrepp som på detta sätt tillåts i Sverige?”
- Mikael Eleman, Kreaprenör, 2012, Bakom lögnen döljer sig sanningen

Förr i tiden var det spågummor och senare de mediala, som ansågs kunna tränga in i människors tankar för att se vad de verkligen tänkte och vad de hade för sig. Samma personer kunde också använda sig av olika magiska formler och besvärjelser under påståendet att de kunde skapa olycka i en annan människas liv. Den tiden är långt borta, men få tror idag, att häxor verkligen har någon makt, även om häxor fortfarande finns. Till och med häxorna själva medger att de inte har det. Men förr i tiden upplevdes de som ett stort hot mot människan och samhället, och det var just för att man trodde att deras krafter var verkliga, som gjorde att man försökte bli av med dem, genom att bränna de levande. Å andra sidan fanns det många furstar, kungar och drottningar, som med hjälp av deras kunskap, försökte skaffa sig en fördel för att bättre kunna styra över människorna.

Önskan av att leka Gud och bestämma över människans tankevärld och öde har inte tagit slut där. Den nya ”magin”, som använder sig av teknik för att tränga in i människans tankevärld och styra den i önskad inriktning, är närmare än man tror. Inom tekniken är den här typen av ”magi” science fiction, som börjar allt mer bli vad många kallar ”science fact”. Det går med dagens teknik att både läsa någon annans tankar och påverka någon annans världsbild och beteende. Däremot finns det få som tror på att den här tekniken är möjlig, och man diskuterar de etiska frågorna som kommer att uppstå. Inte de som redan finns idag och som faktiskt tyder på att minst en del av forskningen inom artificiell intelligens, och utvecklingen av så kallade kognitiva datorer, utförs på helt friska människor, utan samtycke.

 En cyborg är en människa som har delar i kroppen som har ersatts av teknik. Det kan röra sig om bendelar, om pacemakers eller öron inplantat för de döva. Men allt fler personer med Alzheimers får elektroder inopererade i hjärnan, som kan läsa deras tankar och med hjälp av matematiska formler översätta de till dataspråk. Men utvecklingen av tekniken går längre än så. Man vill också utveckla substitut i form av datachips som kan sättas in i hjärnan för att ersätta skadade delar av hjärnan. Men för att kunna göra detta, måste man kopiera den skadade delen av hjärnan hos friska människor, som inte lider av samma åkomma. 

I filmer upphöjer man cyborgarnas förbättringar, men man bortser från ett faktum: att en cyborg har skapats för ett instrumentellt syfte och att cyborgen oftast kan styras utifrån. En cyborg är inte längre vad man förknippar med en människa: en biologisk organism med en fri vilja och förmågan att fatta egna beslut. I stället är cyborgen en maskin som snarare liknar en robot. Inom honom finns det mänskliga kvar som en kvarleva från en svunnen tid. Men i en av Terminator-filmerna är det roboten som har blivit människa, eftersom den har byggts genom att kopiera människan. I dag är stora delar av forskningen inriktat på att skapa kognitiva datorer och datorer som känner, tänker, och fattar moraliska beslut; precis som människor gör. Metoden: Bakåtkompilering av den mänskliga hjärnan. 

Den här tekniken började utvecklas av läkare runt om i världen på 40–60-talen och förstörde tusentals människors liv. Den sponsrades av underrättelsetjänsten som försökte hitta olika tekniker för att utveckla metoder för hjärntvätt. När sedan förespråkarna för den här tekniken öppet talade om att de redan hade en teknik som kunde styra människornas tankar och beteende, var motståndet så pass stort att de fick ge sig. En del påstår att deras verksamhet i stället fortsatte i hemlighet och att den bytte skepnad. Forskning bedrevs också på soldater.

I olika forskarlabb världen över håller man på att utveckla teknik som kan tränga djupt i människans medvetande och det finns de som påstår att den här forskningen görs på dem. Webben är fylld med berättelser om offren, och några har verkligen hittat implantat i kroppen. Ett offer hittade inplantat i båda öronen och fyra stycken i ryggmärgen. Ett kvinnligt offer hittade implantat i ögonen. Många olika offer har kunnat visa att de kan emittera radiovågor, som kommer från implantat.

De brukar kalla sig ”Targeted individuals” och deras berättelser skiljer sig inte så mycket från människor som lider av en psykisk sjukdom, då de berättar om förföljelse och stalking, och om apparater som kan påverka deras hjärnvågor. Samtidigt trodde man inte heller på 50-talets MK-Ultra offer när de påstod sig uppleva liknande saker. Och det visade sig att de verkligen hade rätt. Den amerikanska staten hade forskat på deras hjärnor utan samtycke och sett till att offren hamnade på psykiatriska sjukhus eller blev hemlösa, eftersom de varken kunde jobba eller fungera som normala människor längre. De styrdes utifrån av en teknisk makt som var starkare än deras egen vilja. De fick leva med svåra smärtor, under ständigt förvirring och i misär. Samma forskning pågick även i Sverige och Kanada och bland offren fanns förutom intagna även helt normala människor. Robert Naeslund är ett av de tidigare offren, vars berättelse verkligen väcker frågor om hur stor förtroende man egentligen bör ha för statens institutioner och de läkare i vars händer man lägger sitt liv. I Sverige i dag, finns förutom Robert, även Mikael Eleman och Magnus Olsson, som båda påstår att de har blivit offer för forskningen och deras sajter kan hittas på bionicgate.com och mindcontrol.se. 

Dr. Colin Ross är en amerikansk psykiatriker som studerade CIA-dokumentationen från 40- till 80-talet. Det som var mest skrämmande för honom var den forskning som gjordes med inopererade elektroder i apor och katter, och sedan barn som var så unga som 11 år gamla. Med fjärkontroll kunde sedan Harvard- och Yale-doktorerna styra deras beteende. Han påstår också att de som har makten kan använda den här tekniken för att göra sig av med de människor som anses icke-önskvärda i samhället: de hamnar då på psykiatriska sjukhus och på samhällets botten. 

Att sådana saker äger rum, beror delvis på dåliga lagar. Forskning styrs i dag av etiska riktlinjer, men någon lag som strikt förbjuder forskning på människor utan samtycke finns inte i Sverige, eller i USA för den delen. Riktlinjerna förblir därmed endast riktlinjer, och forskaren har därmed stor frihet att fritt välja metoder. Naturligtvis kan man tänka sig att forskare intalar sig att vad de gör är rätt och till samhällets bästa. Den tortyr som offret går däremot genom, är lika skrämmande och ofattbar som den plåga som nazismens offer upplevde. Och tortyren pågår under hela livstiden.

Som tur är, är inte alla människor lika blinda inför det som sker och tidningar som New York Times har fortsatt sedan 40-talet att rapportera om sådana fall. I Sverige har Tidningen Kreaprenör också ett samarbete för offren för forskningen. EU-advokaten Henning Witte står också på offrens sida.

Stat, regering, medborgare i allmänhet, psykvårdens personal, läkare, och alla som har insikt och kunskap om den här forskningen är däremot tysta och medverkar i nutidens största brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta säger ganska mycket om tiden som vi lever i och att fascistiska diktaturer alltid finns närvarande i våra liv; vare sig vi är medvetna om det eller inte.