Vetenskap: Övrigt

Vetenskap / Övrigt

Teknik och vetenskap för mänsklig förbättring? Etiska överväganden

Drömmen om att kunna förbättra människan med teknik är närmare än någonsin. Teknisk förbättring av människan leder till både fördelar och risker.

Transhumanism - Världens farligaste idé?

Transhumanism - Världens faligaste idé?

"Vilka idéer, om de skulle omhuldas, skulle utgöra det största hotet mot människans välfärd?"

Hur uppstår ideologier och vad har de för funktion?

Ideologier

Den här artikeln har som mål att prata om ideologi, dess urspung, utveckling och konsekvens. I den kreativa processen kommer paralleler att dras till företeelser i bland annat svensk historia.

De allra rikaste kommer att utvecklas till en ny art i framtiden

Super rika människor kommer tack vare olika förbättringar, att utveckla en egen art, hävdar den amerikanska framtidsforskaren, Paul Saffo.

Människor har slutat utvecklas, hävdar Michio Kaku

"Människor har slutat utvecklas" hävdar Dr. Michio Kaku, världskänd fysiker och transhumanist. Transhumanister drömmer om en tid i människans utveckling då människa och maskin har slagits samman

Flytande städer: En framtida lösning?

Kaliforniens Seasteading Institute menar att länder i framtiden kommer att byggas på havet. Dessa nationer kommer att vara självstyrande och hållbara flytande städer.

43% av amerikanerna får sina nyheter via internet

Endast 66% av amerikanerna får sina nyheter via TV. Resterande 43% får sina nyheter via Internet.

Vi tror att världen är sämre än den verkligen är

Så skriver Staffan Landin , medarbetare på UNDP (Förenta Nationernas globala nätverk för utveckling) i utbildningsmaterialet "Blir världen bättre? (2006)".

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)

Arthur Schopenhauer var en tysk filosof, känd för sin pessimism, och filosofiska klarhet.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900

Friedrich Wilhelm Nietzsche föddes den 15 oktober 1844 och dog den 25 augusti 1900.

Marknadsföring och övertalning

Vill du övertyga andra? Använd abstrakt språk!

Abstrakt språk i marknadsföring

När konsumenter pratar med varandra om produkter, svarar de i allmänhet mer positivt på abstrakta språkliga uttryck än på konkreta beskrivningar, enligt en ny studie i Journal of Consumer Research.

Konsten att övertala i försäljnings- eller marknadsföringssyfte

Övertalning

Övertalning inom försäljning & marknadsföring, brukar inom vissa kretsar & inom vissa ramar kallas, med rätta, för manipulation.

Fem steg för att påverka på ett etiskt och effektivt sätt!

Övertalning

Självklart vill du påverka på ett positivt sätt. Du vill inte endast manipulera människor. Oavsett hur du tänker göra, är jag också säker på att du tar ditt ansvar. Det är så klar, ditt val.

Hur du som försöker påverka, undviker att själv falla för kundens påverkan!

Förhandling

I den här artikeln kommer jag att tala om hur du undviker att bli påverkad. Artikelserien som handlade om hur man övertalar består av 5 delar & kan så klart alltid användas för att lära sig att identifiera de situationer i vilka man blir påverkad, övertalad eller manipulerad.

Motivationsstyrning i försäljnings- och marknadsförings sammanhang

Motivationsstyrning

Har du någonsin tittat på folk på gatan? En del går raka i ryggen, bestämda & man får känslan av att de har något stort på gång. De ser fram emot något. Andra människor är tvärtom.

Att påverka genom att avspegla. Att skapa kommunikationsmagi

Avspegla

Har du någonsin befunnit dig i en sådan situation då du kände att du verkligen befann dig i harmoni med andra i din omgivning? De flesta av oss har kanske känt detta någon gång i livet. Kanske kände du då att allt fungerade perfekt.

Att påverka genom att avspegla: Hur man skapar rapport och vad detta innebär

rapport

Rapport är grunden för all meningsfull interaktion mellan två eller flera människor - vare sig det handlar om försäljning, förhandling, att ge information eller direktiv till en kollega, chef eller anställd, ett samtal med en familjemedlem.