6 olika slags narcissister att känna till

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

6 typer av narcissism

Bild: Depositphotos.com

2024-06-23 Narcissism är ett personlighetsdrag som kan manifestera sig på olika sätt och i olika grader.

Allteftersom narcissism blivit en sådan populär företeelse i våra tider kommer fler klassificeringar att ständigt bli kända och erkända.

I den här artikeln diskuteras 6 sätt på vilka narcissism kan komma till uttryck.

Att förstå de olika typerna av narcissister kan hjälpa till att identifiera och hantera dessa personligheter i vardagen. Även om alla typer delar vissa grundläggande drag av narcissism, såsom en överdriven självbild och behov av bekräftelse, varierar deras uttryck och beteenden avsevärt.

Det är viktigt att komma ihåg att narcissism är ett spektrum och att inte alla narcissister är skadliga eller farliga, eller beter sig likadant, men att vissa typer kan vara särskilt utmanande att hantera och bra att identifiera.

Även om man inte har NPD eller narcissistisk personlighetsstörning kan man ha narcissistiska drag ändå. Enligt vissa psykologer har så mycket som 1 av 6 personer narcissistiska drag, medan andra menar att 1 av 10 har det, beroende lite på hur man klassificerar narcissism. Narcissistiska drag är dock vanligt förekommande, i synnerhet om man genomskådar det man tar som givet i vilken kultur som helst, exempelvis mannens berättigade status eller saker som skapar ett klassamhälle med människor som har olika status och förmåner.

Här är dock en genomgång av sex olika typer av narcissister, som alla har sina unika drag och beteenden. Ändå kan dragen överlappa, och narcissister kan ha fler än en typ av narcissism och de olika typerna går hand i hand med varandra.

1. Den grandiosa narcissisten

Beskrivning: Den grandiosa narcissisten är kanske den mest kända typen. De har en uppblåst självbild och en överdriven känsla av egen betydelse. De söker ständigt bekräftelse och uppmärksamhet och tror att de är överlägsna andra. En undertyp är en mer barnslig variant som är ganska benign, men som lever för att få uppmärksamhet för småsaker och har storslagna fantasier och drömmar som liknar en tonårings. Den somatiska eller cerebrala narcissisten är besatt av sitt eget utseende eller intelligens.

Beteende:

- Söker konstant uppmärksamhet och beundran.

- Förväntar sig specialbehandling och privilegier.

- Är ofta arroganta och kan verka nedlåtande mot andra.

- Har svårt att hantera kritik och nederlag.

2. Den sårbara narcissisten

Beskrivning: Den sårbara (dolda) narcissisten är känsligare och mer osäker än den grandiosa. De tenderar att ha en skör självkänsla och är mycket känsliga för andras åsikter om dem. De misstänker att de har stor potential som andra människor inte ser eftersom de inte är smarta nog eller för att de är avundsjuka.

Beteende:

- Är ofta defensiva och kan bli arga eller ledsna vid minsta kritik.

- Har en tendens att känna sig missförstådda eller förföljda.

- Kan växla mellan att känna sig överlägsna och underlägsna.

- Söker ständigt bekräftelse men är ofta missnöjda med vad de får.

3. Den maligna narcissisten

Beskrivning: Den maligna narcissisten kombinerar narcissistiska drag med antisociala och sadistiska drag. De kan vara mycket farliga och manipulativa. Vissa psykologer och psykiatriker kallar denna typ av narcissism för sociopatisk narcissism. De är ofta väldigt charmiga och framgångsrika, men de har också en total brist på ånger eller empati. De kommer att göra vad som helst för att få vad de vill ha.

Beteende:

- Är ofta hänsynslösa och saknar empati.

- Har en tendens att manipulera och utnyttja andra för egen vinning.

- Kan vara aggressiva och fysiskt våldsamma.

- Uppvisar ofta ett behov av att dominera och kontrollera andra.

4. Den samvetsgranna narcissisten

Beskrivning: Den samvetsgranna narcissisten är noggrann och perfektionistisk. De har en stark känsla av moralisk överlägsenhet och ser sig själva som de mest kompetenta och rättfärdiga. Den kommunala narcissismen behöver ses som god när kameran är på men kan vara hänsynslös och försummande annars, något som bara de närmaste familjemedlemmarna och barnen vet om. Dessa narcissister kan också vara mycket dogmatiska, traditionella och konservativa. Även religiös narcissism kan vara fallet.

Beteende:

- Är extremt kritiska mot andra, men ser sig själva som felfria.

- Har en stark känsla av rätt och fel enligt sina egna normer.

- Kan vara kontrollerande och dömande mot andra.

- Söker bekräftelse genom att framhäva den egna moralen och kompetensen.

5. Den kulturella narcissisten

Beskrivning: Den kulturella narcissisten identifierar sig mycket med en specifik kultur, religion eller ideologi. De ser sin tillhörighet som ett tecken på överlägsenhet över andra. Den nationalistiska narcissisten skulle kunna ses som en undertyp i detta sammanhang, som ser ens nationalitet eller etniska bakgrund som överlägsen alla andra.

Beteende:

- Ser sin egen kultur eller ideologi som överlägsen alla andra.

- Försöker ofta påtvinga sina värderingar på andra.

- Kan vara intoleranta och fördomsfulla.

- Söker bekräftelse genom att identifiera sig med en större grupp.

6. Den spirituella narcissisten

Beskrivning: Den spirituella narcissisten ser sig själv som mer upplyst eller andligt utvecklad än andra. De använder sin andlighet som ett sätt att hävda sin överlägsenhet och se ner på andra. Bakom detta finns en brist på empati och en känslomässig kyla.

Beteende:

- Tror att de har unika andliga insikter eller förmågor.

- Söker ofta uppmärksamhet genom att framhäva sin andlighet.

- Kan vara nedlåtande mot dem som inte delar deras andliga övertygelser.

- Använder andliga begrepp för att manipulera och kontrollera andra.

Källor och vidareläsning

The 6 Types of Narcissists

The Eight Types of Narcissists

6 Different Types of Narcissists

Länktips: De tre bästa böckerna om narcissism