Vita AI-genererade ansikten verkligare än verkliga sådana

Livsstil / Psykologi och samhälle

2023-11-15 Möjlig risk för desinformation, identitetsstöld och bedrägeri.

ai ansikten

I en ny AI studie trodde fler deltagare att bilde skapade med AI var verkliga oftare än faktiskt verkliga ansikten.

Detsamma gäller inte svarta ansikten förmodligen för att AI framförallt blivit tränad på vita ansikten.Men även när det gäller vita ansikten finns det fortfarande skillnader mellan verkliga och AI-ansikten, som deltagare i studien misstolkade. AI-ansikten tenderar exempelvis att vara mera proportionella och symmetriska, något som tas för mänskligt.

Med tiden kommer dock alla skillnader att försvinna och med detta ökar risken för identitetsstöld och bedrägerier.

Man kan bli offer för desinformation och brott

Forskarna menar att det behövs transparens när det gäller AI- användning och inbyggda regler och skydd mot AI brott i själva AI:n.

Den upplevda realismen är ett stort problem. Människor behöver utbildning i att se skillnaden mellan verklighet och AI.

Mer skepticism är bra eftersom det visade sig i studien att de som blev lurade tvivlade minst över att AI- ansiktena föreställde verkliga människor.

Källa

Studien publicerades i Psychological Science