Spädbarn imiterar eftersom de blir imiterade

Livsstil Psykologi och samhälle

2023-10-03 Imitationinlärning överförs kulturellt och är inte en medfödd förmåga enligt nya studier.

Spädbarn imiterar eftersom de blir imiterade

En ny tysk studie som leddes av forskaren Markus Pulus vid Ludwig-Maximilians-Universität München visar att förmågan att imitera har sina rötter i tidigaste barndomen.

Forskarna observerade interaktionen mellan mor och barn under flera månader. Spädbarnen kom till labbet för första gången vid en ålder av 6 månader, medan deras sista besök var när de var 18 månader gamla. Under olika leksituationer analyserades interaktionerna och imitationerna mellan mor och barn.

Den longitudinella studien visar att ju mer känslig en mor var i sina interaktioner med sitt 6 månader gamla barn och ju oftare hon imiterade barnet, desto större var barnets förmåga vid 18 månaders ålder att imitera andra. I interaktionen mellan föräldrar och barn är ömsesidig imitation ett tecken på kommunikation.

Resultaten visade att (1) mors imitation vid 14 månader positivt förutsåg spädbarnens imitationsförmågor vid 18 månader och (2) att mors imitation vid 14 månader medierade den positiva effekten av mors känslighet vid 6 månader på spädbarnens imitationsförmågor vid 18 månader.

Dessa upplevelser skapar kopplingar mellan vad barnet känner och gör å ena sidan och vad det ser å andra sidan. Barnets visuella upplevelse kopplas till dess egen motoriska aktivitet. Barn lär sig en mängd olika färdigheter genom imitation, såsom hur man använder objekt, kulturella gester som att vinka, och förvärvet av språk.

Studien ger ytterligare bevis på att förmågan att imitera faktiskt förvärvas, snarare än är medfödd.

"Genom socialt lärande behöver vissa handlingar eller tekniker inte ständigt uppfinnas på nytt, men det finns en kulturell överföring av kunskap. Våra resultat visar att förmågan att imitera, och därmed kulturellt lärande, i sig är en produkt av kulturellt lärande, särskilt interaktionen mellan förälder och barn." - MARKUS PAULUS

Publikation:

Samuel Essler, Tamara Becher, Carolina Pletti, Burkhard Gniewosz, & Markus Paulus: The cultural basis of cultural evolution: Longitudinal evidence that infant imitation develops by being imitated, Current Biology 2023