Sakerna som händer medan du sover...

Livsstil / 10 saker om...

Under historiens gång har man varit fascinerad av drömmar. I Romarriket sändes vissa drömmar till senaten för analys och tolkning. Man trodde att drömmarna var budskap från gudarna.

1. Du glömmer bort 90% av dina drömmar 

Tio saker om drömmar

Inom 5 minuter efter uppvaknadet glömmer man bort 50% av sina drömmar; inom 10 minuter har man glömt bort 90%.

 

 

2. Man kan kontrollera sina egna drömmar

Lucid dreaming kallas metoden som används för att kontrollera vad som händer i drömmen. Även utfallet kan kontrolleras. Många personer anser att Lucid dreaming kan användas i terapeutiskt syfte.

 

3. Blinda drömmer också

Personer som blev blinda efter födseln drömmer i bilder. Personer som är födda bilda drömmer inte i bilder, men de har mycket intressanta drömmar ändå - som skapar starka upplevelser, såsom saker som man kan höra, vidröra, dofter, känslor.

 

4. Alla människor drömmer

Alla människor drömmer varje natt, även de som tror att de inte gör det. Endast på grund av svåra fall av psykisk sjukdom slutar man drömma.

5. Medan du drömmer är kroppen förlamad

I samband med REM-sömnen är endast små muskler som är aktiva. Större muskler rör sig inte eftersom frigörandet av vissa hormoner är avstängt.

 

 

6. Vi har redan sett ansiktena i våra drömmar

Främlingarna i våra drömmar är människor som vi redan har träffat eller sett. Våra hjärnor uppfinner inte några ansikten eller människor. Vi ser ansikten av människor som vi har träffat eller sett tidigare. Vi har alla sett hundratals eller tusentals människor - de kommer att dyka upp i våra drömmar.

7. Vi kan tillfredsställa behov i drömmar

En del av oss kan om vi bantar eller om vi blir törstiga drömma om att vi äter eller dricker mycket vatten. Om vi är mycket trötta kan vi däremot inkorporera väckarklockans signaler i våra drömmar och därför fortsätter vi sova.

8. Sömnsvårigheter kan leda till psykoser

Drömmar som förekommer i REM-stadiet är mycket viktiga för en sund livsstil. I en studie väckte man studenter i början av REM-skedet. Det kunde noteras av de blev irriterade, hallucinerade en hel del, drabbades av psykoser och kände sig ointresserade av det mesta.

 

 

9. Kvinnor och män har olika typer av drömmar

Män drömmer mer om män än om kvinnor. Cirka 70% av människorna i deras drömmar är män. Å andra sidan drömmer kvinnor om män och kvinnor i lika stor utsträckning. Dessutom har män aggressivare känslor i sina drömmar.

10. Inom en snar framtid kan du ladda upp dina drömmar på YouTube

Det brukade vara så att det som hände i dina drömmar var din egen lilla hemlighet. Men idag rapporterar forskare att de har framgångsrikt avkodad uppgifter om människors drömmar med hjälp av hjärnskanningar. Spekulationerna om hur den här tekniken kommer att utvecklas i framtiden är många och att vanliga människor så småningom kommer att få tillgång till teknik som kan spela in drömmar.

Källa: Dream decoding. Nature.