Vi kommer inte ihåg allt och vi kommer ihåg saker i förvrängd form

Livsstil / 10 saker om...

Eftersom minnet är så viktigt för vår identitet i den meningen att "Vi är våra erfarenheter" blir studiet av både minne och glömska väldigt viktiga.

Här är tio problem som rör minne och glömska:

1. Den tyska psykologen Hermann Ebbinghause hävdade redan år 1885 att gammal kunskap bleknar bort med tiden. Andra forskare hävdar dessutom att vi har en tendens att minnas saker från dagens perspektiv så vi se saker och ting i det förflutna på ett felaktigt sätt. Inte nog med detta: vi kan också minnas saker så som vi vill minnas dem.

 

 

2. Uppmärksamhet och minne hör ihop. Att vi ibland inte vet var vi har lagt våra nycklar beror på att vi ibland fungerar automatiskt. Sådana saker kan ha ödesdigra konsekvenser. I ett fall glömde en kvinna babyn i baksättet av bilen något som ledde till att han dog.

3. Även om minnet inte alltid fungerar på optimalt sätt, anses vi vara ansvariga när vi gör sådana misstag och konsekvenserna av hjärnans oförmåga att minnas saker.

4. I en del fall kan förvrängda och felaktiga minnen skapas via olyckliga associationer något som också ibland har juridiska konsekvenser. Psykologen Donald Thomson blev anklagad för våldtäkt för ett par år sedan, på grund av en felaktig association som offret gjorde mellan den anklagade och den verkligen våldtäksmannen. Offret hade nämligen sett Thomson strax före våldtäkten delta i ett program på TV.

 

 

5. Vissa människor skulle vilja glömma bort vissa saker, men de kan inte. Traumatiska minnen försvinner aldrig och plågar individen under resten av livsstiden. Det beror på känsloladdningen som minnena har.

6. Minnessjukdomar såsom Alzheimers leder till att patienten gradvis förlorar sin identitet.

7. Forskning idag som rör implantat eller mediciner som förbättrar minne eller som kan frigöra individer från traumatiska minnen väcker stora etiska frågor. Dels går man på det här viset in och förändrar individens självuppfattning på konstgjorda sätt, dels undrar man om det är moraliskt korrekt att förbättra människors minne.

8. Känslornas betydelse för minnet har inte uppmärksammats nog i forskningen. Många känslor såsom empati, skuld och skam, alstrar minnen, associationer och tankar och avgör hur individer beter sig i vissa situationer. Under de senaste 20-10 åren har man däremot inom både psykologisk och neurologisk forskning alltmer börjat uppmärksamma känslornas betydelse för både minne och förnuft.

 

 

9. Anledningen till att vi ibland kommer fram till felaktiga slutsatser beror på att vi lättare minns saker som bekräftar vår hypotes. Detta kan till exempel leda till att vi lätt kommer ihåg alla gånger någon ringer upp i samma stund eller precis efter vi tänkte på dem, men vi glömmer bort alla de andra fall, då vi tänkte på personen som inte alls hörde av sig.

10. Det har visat sig att suggestioner har kraften att skapa felaktiga minnen av händelser som aldrig har ägt rum.

 

Senaste uppdateringen: 2014-06-04