Hade Abraham Maslow rätt? Behovstrappan granskas av forskare för första gången

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Abraham Maslow

1943 föreslog den amerikanska psykologen Abraham Maslow att alla människor eftersträvar att fylla en behovshierarki, som brukar representeras som en pyramid (eller en trappa).

Behoven ansågs vara universella.

De grundläggande behoven kom först, dvs. behov av mat, sömn och sex. Säkerhet och trygghet var nästviktigast. Sedan var det tillhörighet och kärlek, och sedan självkänsla. Det allra sista behovet var självförverkligande, och det avbildades högst upp på pyramidens topp.

 

 

Maslows idéer sattes på prov nyligen av en grupp forskare vid Illionis Universitet. Data från 123 länder jämfördes, granskades och tolkades. Anledningen är att även om alla elever som läser psykologi hör talas om Maslows behovstrappa men det finns ingen forskning bakom Maslows påståenden. 

Gallup World Poll utförde undersökningarna mellan åren 2005-2010. Undersökningarna innehöll frågor om pengar, mat, skydd, socialt stöd, känsla av att vara respekterad, osjälvständighet, känsla av makt, och positiva och negativa känslor. 

Forskarna fann att Maslows behov, så som han beskriver de, verkligen har betydelse för alla människors känsla av lycka runt om i världen. Däremot verkar det inte spela så stor roll i vilken ordning högre och lägre behov uppfylls. 

 

 

Möjligheten att tillfredsställa de grundläggande behoven var viktiga för människor i det avseendet att de tyckte att livet var bättre när dehär behoven kunde uppfyllas. När man sedan kan uppfylla de högre behoven av socialt stöd, andras respekt, autonomi och självstyrning, var man dessutom lyckligare, man kunde njuta av livet och man hade fler positiva känslor rent generellt.

Det viktigaste fyndet var däremot, att människor rent generellt upplevde livet bättre och lyckligare när även andra människor i samhället hade sina behov uppfyllda. Detta bevisar i stort sett att människors lycka beror i mångt och mycket på hur andra i omgivningen har det.

 

 

Enligt en av forskarna, Dieter, visade sig Maslows behovstrappa i stort sett korrekt. Oavsett kultur och samhällen, världen runt, verkar uppfyllelse av föreslagna behov korrelera med en känsla av välbefinnande och lycka. Det som däremot är fel är själva ordningen. Individer kan, även om de inte har sina grundläggande behov och säkerhetskrav uppfyllda, rapportera självförverkligande och goda sociala relationer med andra människor.

Ett annat avsteg från Maslows teori är att olika typer av behov, skapar närde är uppfyllda ,olika typer av välbefinnande, hävdar Dieter.

Källa: Science Daily