Psykologisk manipulation: Allt du behöver veta

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Manipulation

Psykologisk manipulation

Psykologisk manipulation är en typ av social påverkan som har som syfte att förändra någon annans uppfattningar eller beteende genom lögner, svek och andra metoder som man kan se som oetiska. Oftast har den som manipulerar ett syfte bakom manipulationen. Därmed kommer han eller hon att utnyttja andra och uppnå sina mål på andras bekostnad. Social påverkan behöver inte alltid vara negativ. Social påverkan används av t ex läkare och psykologer när de försöker övertyga patienter om att förändra deras livsstil. Men om den sociala påverkan inte respekterar andra människors okränkbarhet, anses social påverkan vara manipulation.

Metoder som manipulatören använder sig av:

Enligt George Simon kommer framgångsrik psykologisk manipulation att framför allt handla om:

- Att dölja de aggressiva intentionerna och beteendena.

- Att känna till offrens svaga sidor och därmed använda den mest effektiva tekniken.

- Att vara tillräckligt okänslig inför den skada som man åstadkommer i andra människors liv.

Oftast kommer manipulationen att vara dold och när skador uppstår kommer man att skylla på problem i relationen och tolkas som passiv aggressivt beteende, som är ett beteende som avser att straffa den andre.

Metoder som manipulatören använder sig av för att kontrollera sina offer:

Harriet Braiker identifierade följande grundläggande sätt genom vilka manipulativa personer kontrollerar sina offer.

Positiv förstärkning, som innefattar beröm, ytlig charm, ytlig sympati (krokodiltårar), överdriven bedjande om förlåtelse, pengar, gåvor, bekräftelse, forcerat leenden som man inte menar och social erkännande.

Negativ förstärkning, som innefattar bland annat belöning för olämpligt beteende. Till exempel: ”Du behöver inte göra läxorna om du låter mig göra detta mot dig.”

Intermittent eller partiell förstärkning: Partiell eller intermittent negativ förstärkning skapar en perfekt klimat för rädsla och tvekan hos offret. Partiell eller intermittent positiv förstärkning kan uppmuntra offret till att fortsätta. Ett exempel är spelberoende: man vinner ibland men i det stora hela förlorar man som vanligt.

Bestraffning, som innefattar att tjata, skrika, vägra prata, hot, svära, känslomässig utpressning, skapa skuldkänslor, gråta och spela offret.

Skapa trauma, genom verbala hot, explosivt vrede, eller annan typ av beteende som syftar till att försöka etablera dominans eller överlägsenhet. Till och med en sådan incident kan betinga offret att försöka låta bli att irritera förövaren. De slutar därmed säga emot eller konfrontera den manipulativa personen.

Enligt George Simon, använder den manipulativa personen följande tekniker:

Lögner: Det är svårt att veta när någon annan ljuger i det ögonblick de gör det. När sedan sanningen är uppenbar, är det oftast för sent. Vissa personlighetstyper, i synnerhet psykopater, är experter på att ljuga. De gör det ofta, på subtila sätt.

Ljuga genom att undvika sanningen: Den här typen av lögner är en mycket subtil form av att ljuga, och sker genom att undanhålla viktig information. Den här tekniken används även i propaganda.

Förnekelse: den som manipulerar vill inte erkänna att han/hon har gjort något som är fel.

Rationalisering: den som manipulerar ursäktar det olämpliga beteendet.

Förminskning (minimalisering): den som manipulerar använder både rationalisering och förnekelse. Han försäkrar offret att beteendet varken är olämplig eller skadar andra, eller att beteendet visar brist på ansvar. Till exempel kan man säga att man skojade när man förolämpade andra.

Selektiv ouppmärksamhet eller selektiv uppmärksamhet: den som manipulerar vägrar att se saker som kan distrahera honom från målet, och säger till exempel: ”Jag vill inte höra detta”.

Vidarekoppling: den som manipulerar ger inga raka svar till raka frågor utan styr över samtalet till andra saker.

Undvikande: ger vaga irrelevanta svar.

Underförstådda hot: den som manipulerar får offret att hamna i självförsvar genom att använda sig av indirekta eller underförstådda hot.

Skapa skuldkänslor: ett sätt att intimidera. Den som manipulerar antyder för offret att offret inte bryr sig tillräckligt för honom eller henne, är för egoistisk eller har ett okomplicerat liv. Detta slutar i att offret mår dåligt och detta skapar tvekan hos honom eller henne och intar en undergiven ställning.

Skapa skam: den som manipulerar använder sarkasm för att trampa över offrets självkänsla som utvecklar känslor av rädsla och självtvekan. Manipulatören använder den här tekniken för att få andra att må dåligt. Offret vågar till slut inte utmana manipulatören. Detta kan manipulatören åstadkomma via sitt sätt att se på offret, tonen i rösten, retoriska kommentarer, subtil sarkasm, något som får offret att känna sig otillräcklig.

Att spela offret (stackars mig): manipulatören avbildar sig själv som ett offer av omständigheterna eller av någon annans beteende för att få andra att tycka synd om honom eller henne, för sympati eller för att fostra medlidande hos offret. Människor med samvete kan inte se andra lida och därmed kommer offret att samarbeta med manipulatören.

Förtala offret: Genom den här tekniken intar offret en försvarsinställning och används även för att maskera manipulatörens aggressiva intentioner.

Spela tjänarrollen: Maskering av den egna agendan genom att hävda att det finns en ädlare målsättning, t ex genom att hävda att han eller hon agerar på ett visst sätt för att han tror på Gud eller någon annan auktoritet.

Förförelse: Manipulatören använder charm, beröm, smicker eller öppet stödjer andra för att få dem att sänka sina försvarsinställningar och ge dem deras förtroende och lojalitet.

Projicera skulden på andra: Manipulatörernas använder syndabockar på subtila, svåra att upptäcka sätt.

Fejka oskuld: Manipulatören försöker antyda att all skada som gjordes inte var avsiktlig eller att de inte gjorde vad de blev anklagade för. Den här tekniken kan få offret att skuldsätta sig själva och tvivla över sina egna sätt att tänka och ibland till och med sin egen mentala hälsa.

Fejka förvirring: Manipulatören försöker spela dum genom att låtsas att han eller hon inte vet vad offret menar eller pratar om  eller att han är förvirrad angående frågorna som offret uppmärksammade honom om.

Visa ilska: Manipulatören använder ilska för att skapa tillräcklig med emotionell intensitet och vrede för att chockera offret till underkastelse. Manipulatören är inte arg på riktigt, utan spelar. Han vill helt enkelt ha det som han vill ha och blir ”arg” när allt inte blir som han önskar.

Svagheten hos offret som manipulatören utnyttjar

Enligt Braiker utnyttjar manipulatörerna följande svagheter i offren:

Behovet av att vara andra till lags.

Behovet av att få beröm, acceptans, och godkännande från andra.

Rädsla för negativa känslor.

Brist på självsäkerhet och brist på förmågan att säga nej.

Suddig känsla av identitet (med svaga personliga gränser).

Låg självtillit.

Behov av extern kontroll.

Enligt Simon, utnyttjar manipulatörerna följande sårbarheter som kan existera hos andra offer:

Naivitet: Offret tror att människor är goda och tror inte att andra kan vara listiga, oärliga eller hänsynslösa eller förnekar att han eller hon är ett offer.

För stor samvetsgrannhet: Offret vill för mycket få manipulatören att se att det finns även andra sidor hos offret som manipulatören skuldsätter offret för.

Lågt självförtroende – offret har självtvivel. Offret brister i självsäkerhet och går för snabbt i självförsvar.

Över-intellektualisering: Offret försöker förstå och tror att manipulatören har en orsak till att bete sig på det här viset och såra andra.

Känslomässigt beroende: offret har utvecklat en undergiven och beroende personlighet. Om offret är väldigt beroende känslomässigt av manipulatören kommer offret att bli ett lätt offer och låta sig bli manipulerad.

Manipulatören har oftast tålamod och tar sig tiden för att upptäcka offrets svagheter och sårbarheter.

Enligt Kanor, kommer följande drag att göra oss sårbara när vi möter psykopatiska manipulatörer:

Personer som litar för mycket på andra och antar att andra människor är ärliga är lätta offer för manipulatörer med sociopat drag. Dessutom är en del offer mycket ärliga och de har en benägenhet att tro att även andra människor är ärliga.

Personer som är alltför altruistiska är exakt det motsatta från psykopater. De litar på människor som de inte känner, utan att de kollar deras förflutna. De brukar för det mesta inte ifrågasätta så kallade experter och tror på allt som ”experterna” har att säga. Detta kan så klart användas inom propaganda också.

Personer som lätt blir charmade och förförda av andra. De kommer därmed att rösta för politiker som pussar bebisar.

Personer som är för naiva kan inte tro att det finns oärliga människor i världen. Dessutom har de en benägenhet att tro att om de fanns skulle de inte kunna fungera i samhället och att de skulle vara inlåsta någonstans.

Masochistiska personligheter saknar självrespekt och på omedvetna sätt njuter när psykopater ta över. De tror att de förtjänar allt detta på grund av djupa skuldkänslor.

Narcissistiska personer faller lätt för smicker även när de inte förtjänar det.

Mycket giriga personer faller för psykopater som lätt övertalar dem att handla på omoraliska sätt.

Omogna personer tror på överdrivna påståenden även om de saknar grund i verkligheten. De blir också lätt hänförda av reklam.

Mycket materialistiska personer faller lätt för personer som lovar de himlen och stjärnorna och därför kan de ta lån som de inte kan betala tillbaka eller faller för ”bli-rik-snabbt” system.

Människor har ett behov av beroende behöver känna att de blir älskade och de säger ”ja” till saker som borde säga nej till.

Personer som har lite vänner kan acceptera alla människor i deras liv för att sluta känna sig ensamma. En psykopatisk främling kan erbjuda dem mänsklig kontakt till ett högt pris.

Impulsiva personer kan fatta snabba beslut angående vad de vill köpa och vilka de vill gifta sig med utan att fråga andra.

Personer som vill ständigt spara kan inte säga nej till ett fynd även om de inte vet varför produkten de köper är så billig.

Äldre personer kan lätt bli trötta när de möter en person som försöker övertala dem. De är också dåliga på att koncentrera sig på flera saker samtidigt. När de hör säljargument är de mindre benägna att inse att det hela är lögn och manipulation. De kan tänka sig att ge bort pengar till människor som kommer med historier om otur.

Vad motiverar manipulatören?

Manipulatörerna kan ha flera motiv bakom manipulationen, bland annat:

Behovet av att nå sina mål även om detta sker på bekostnad av andra.

Ett stort behov av känna sig överlägsna och ett stort maktbehov.

Behovet av att ha kontroll och makt över andra.

Så kallade kontroll-freaks kan känna ett behov av att kontrollera andra.

Behovet av att ha makt över andra för att må bättre.

Manipulationens tre olika faser: Bedömingsfasen, Manipulationsfasen, Övergivningsfasen

Enligt Hare och Babiak söker psykopater ständigt nya offer som de kan använda bluff och bedrägeri mot.

Bedömningsfasen

Vissa psykopater är opportunistiska aggressiva predatorer som kommer att utnyttja nästan vem som helst som de möter. Andra har mera tålamod, och väntar snarare på det perfekta oskyldiga offret. I allmänhet kommer däremot psykopaten att ständigt söka potentiella svagheter hos andra människor som de kan utnyttja som en källa till pengar, makt, sex eller påverkan. En del psykopater tycker om en utmaning, medan andra utnyttjar sårbara människor. Under bedömningsfasen, avgör psykopaten det potentiella offrets svaga punkter och kommer att använda sig av dem för att förföra offret.

Manipulationsfasen

Så fort psykopaten har hittat rätt offer, börjar manipulationsfasen äga rum. Under manipulationsfasen kommer psykopaten att skapa en mask eller persona, som denne anser kommer att fungera. Psykopaten kommer att ljuga för att vinna offrets tillit. Psykopatens brist på empati och skuldkänslor kommer att hjälpa dem att ljuga utan gränser; de kan inte se något värde i att säga sanningen såvida detta inte hjälper dem att nå sina mål.

Under samspelet med psykopaten kommer psykopaten noggrant att granska offrets personlighet. Offrets personlighet ger psykopaten en bild av offrets egenskaper och karaktärsdrag. Offrets personlighet kommer också att avslöja osäkerhet och svagheter i offret, som offret själv inte ens vill erkänna. Psykopaten studerat ständigt mänskligt beteende och kommer i början att försiktigt studera och testa offrets inre styrkor, svagheter och behov. Med tiden kommer psykopaten att bygga upp en relation med offret.
Personligheten (persona) hos psykopaten existerar i själva verket inte och offret bygger därmed upp en relation med en illusion. Psykopaten bygger upp sin självbild på lögner som försiktigt vävs samman för att snärja offret. Den här masken byggs upp av psykopaten för att den ska tillfredsställa och möta offrets speciella behov och förväntningar. Sedan omvandlas psykopaten till en predator, som oftast leder till stora problem för offrets ekonomiska, fysiska och känslomässiga situation, som tar enorm skada. Friska, verkliga relationer byggs upp på ömsesidig respekt och tillit; de har sin grund i ärliga tankar och känslor. Offret misstar sig att så är fallet i relationen med psykopaten.

Övergivningsfasen

Övergivningsfasen inleds när psykopaten bestämmer sig att offret inte längre har något att ge. Psykopaten kommer då att överge offret för att gå vidare till nästa offer. Om psykopaten har inlett en kärleksrelation till offret kommer psykopaten först att ha byggt upp en relation med nästa offer, innan han ger sig vidare. Ibland kan psykopaten leka med tre offer samtidigt: en som nyss har blivit övergiven, en som för närvarande manipuleras och en tredje som börjar charmas av psykopaten, som kommer att bli nästa offer.