Lär dig att identifiera destruktiva och konstruktiva tankemönster

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Vi har hört det här alltför många gånger: En vinnare är en person som ser möjligheter i allt, medan en förlorare är någon som tänker negativt och som inte tror på sig själv.

Vi har alla en egen tolkning av verkligheten, som tyvärr inte finns där oberoende av oss. Vi tolkar verkligheten oavbrutet. Hur vi tolkar den, leder till konsekvenser för oss själva och ibland även för andra - t ex våra barn, vänner eller andra människor.

 

 

Tolkningen av verkligheten ligger till grund för de beslut vi fattar i livet och i olika situationer. Inom socialvetenskaperna brukar man tala om Thomasteoremet: Om människor definierar en situation som verklig, blir den också verklig i sina konsekvenser.

Därför är det viktigt - och möjligt - för oss alla - att tänka på ett sätt som är konstruktivt. Motsatsen är att tänka självdestruktivt.

Web4Health har gjort en lista på exempel på konstruktiva och destruktiva tankar. Web4Health's innehåll skrivs av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.

Föreställningar som leder till självnederlag och neuros:

Föreställningar som leder till självförverkligande:

Det är nödvändigt för en vuxen att vara älskad och gillad av alla för allt han gör.

Jag koncentrerar mig på min egen självaktning och på att älska istället för att bli älskad.

Jag har ingen kontroll över mina känslor och jag kan inte rå för att jag har dem.

Jag har en enorm kontroll över mina känslor om jag väljer att arbeta på att kontrollera dem och öva mig i att säga den rätta sortens meningar till mig själv.

Mänsklig lycka kan uppnås genom slöhet och inaktivitet.

Människor är lyckligast när de aktivt och vitalt är engagerade i skapande verksamheter, eller när de ägnar sig åt andra människor.

Jag behöver någon annan som är större och starkare än jag själv, som tar hand om mig och hjälper mig.

Det är bättre att stå på egna ben och vinna förtroende för sig själv och sin egen förmåga att möta livets svåra omständigheter.

Jag måste vara fullständigt kompetent, adekvat, intelligent och framgångsrik på alla möjliga sätt.

Man bör göra något, även om man inte kan vara bäst, och man bör acceptera sig själv som en ofullkomlig varelse som har allmänna mänskliga begränsningar.

Jag kan inte förlåta mig själv för tokiga saker som jag gjort.

Jag lär mig av erfarenheten, det som har varit kan jag inte ändra, men det som kommer i framtiden kan jag påverka.

Min olycka beror på yttre faktorer som påtvingats mig av människor och händelser.

Praktiskt taget all mänsklig olycka orsakas eller bibehålls av det sätt på vilket man ser på tingen, snarare än av tingen själva.

Om någonting har påverkat mig starkt här i livet, så måste det komma att påverka mig resten av livet.

Man bör lära sig av sina tidigare erfarenheter, men inte vara onödigt fixerad vid eller styrd av dem.

Det är livsviktigt för mig vad andra människor gör och jag måste göra större ansträngningar för att ändra dem i den riktning jag skulle önska att de förändrades.

Andra människors brister är i stort sett deras problem, och att utöva press på dem hjälper dem vanligen minst av allt att förändras.

Det är lättare att undvika livets svårigheter och ansvar än att rakryggat möta dem.

Den så kallade lättaste vägen blir i längden alltid den svåraste vägen, och det enda sättet att lösa svåra problem är att se dem i ansiktet.

Om någonting är eller kan vara farligt eller riskfyllt måste man vara förfärligt bekymrad över det.

Om någonting är eller kan vara farligt, bör man se det rakt i ansiktet och försöka göra det ofarligt, och, om det inte är möjligt, tänka på annat och sluta upprepa för sig själv vilken hemsk situation man är i eller kan råka i.

Det är förskräckligt, fruktansvärt och katastrofalt när saker och ting inte är som jag skulle önska att de vore.

Man bör försöka ändra eller kontrollera förhållanden så att de blir mer tillfredsställande. Om det är omöjligt, är det bäst att finna sig i situationen och sluta upprepa för sig själv hur hemskt det är.

Att hur verkligheten ser ut för oss är resultat av vår egen tolkning av den, innebär att den kan ses på ett annat sätt. Detta leder så klart till nästa fråga: Vad kan man göra eller hur man kan gå till väga för att ändra sina tankemönster?

 

 

Vårt förslag här på Twice.se är att du försöker ersätta dina tankar genom att upprepa det nya sättet som du vill tänka på för dig själv. Men innan du gör det, är det viktigt att du försöker ta reda på vad de nya konstruktiva tänkesätten innebär, vad deras innebörd är. Om ett konstruktivt påstående känns alltför främmande för dig och om du samtidigt känner att du skulle vilja tänka så här, är det viktigt att du söker ytterligare information som kan inspirera dig att tänka i de nya tankebanorna. Ibland kan det vara fråga om vetenskapliga bevis eller filosofiska förklaringar och teoretiserande.

Inte sällan kan vi göra motstånd mot nya tankar, idéströmningar eller idéer, hur positiva och bra de än är. Anledningen är att hur vi har tolkat verkligheten hittills känns sann och så verklig att du lätt kan tänka eller säga för dig själv: "Men det är verkligen så!" Detta är dock endast en egen tolkning av verkligheten, som du kan dela med andra i din omgivning, något som förstärker ditt sätt att tänka ytterligare. Men gör det destruktiva sättet att tänka dig lycklig? Eller bör du försöka tänka annorlunda och samtidigt förändra ditt liv?

 

 

Det är faktiskt upp till dig själv att fatta ett beslut angående detta.

Det är du själv som har ansvaret över ditt eget liv, dina känslor och sätt att tänka och du kan, om du vill och är motiverad förändra ditt liv, i synnerhet om du har känt länge att du inte trivs med dig själv eller om du har råkat ut för "missöden" gång på gång igen.

Låt utveckling av ett konstruktivt sätt att tänka bli ditt livsprojekt! Du har allt att vinna på det och inget att förlora. Samtidigt utvecklar ett tyst självförtroende och ett lyckligare liv.