Behaviorism: Förfäder

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism /

Skinner

Några teoretiker och psykologer skulle påverka behaviorism mer än andra.

Dessa är bland annat:

Ivan Pavlov - Pavlovs hundar

B. F. Skinner - Duvor och råttor

Edward Thorndike - Katten i boxen

John B. Watson - Lilla Albert experimentet

Clark Hull

Banduras - Social inlärning och Bobo Doll experimentet