Behaviorism: Social inlärning (Bandura)

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism / Social inlärning

social inlärning - bandura

Albert Bandura (1977) hävdar att beteende lärs in via iakttagelser. Barn observerar hur vuxna beter sig. Detta demonstreras i Bobo doll - experimentet (Bandura, 1961).

Individerna som observeras kallas för rollmodeller. I samhället är barn omringade av flera modeller som påverkar dem, såsom föräldrarna, TV-karaktärer, vänner och lärare. Dessa modeller kommer att fungera som exempel på manligt och kvinnligt beteende som man kan observera och imitera. Barn kommer att uppmärksamma för att sedan inkoda och imitera det iakttagna beteendet. Det är sannolikt att barnet kommer att reproducera ett beteende som samhället anser är lämpligt.

Först och främst kommer barnet att imitera beteendet hos människor av samma kön. Det imiterade beteendet kommer att mötas av förstärkning eller straff. Beteenden som belönas kommer att förstärkas, dvs. upprepas.

Både inre och yttre, positiv och negativ förstärkning formar beteendet. Om ett barn vill ha andras erkännande pratar man om extern förstärkning, men om barnet blir glad över erkännandet pratar man om intern förstärkning. Ett barn kommer att bete sig på ett sätt som leder till erkännandet eftersom barnet alltid söker erkännande.

Positiv (eller negativ) förstärkning har lite påverkan på beteendet om förstärkningen som erbjuds inte matchar barnets inre behov. Förstärkningen kan vara positiv eller negativ men det viktiga är att den kommer att leda till förändring i personens beteende.

Dessutom kommer barnet också att ta hänsyn till vad som händer andra när de bestämmer sig för att kopiera eller inte kopiera andras handlingar, enligt den så kallade ställföreträdande förstärkningen.

Allt detta leder till att barnet kommer att dras till modeller med egenskaper som blir belönande. Barn kommer att se upp till ett antal modeller som de vill identifiera sig med. Dessa modeller kan vara människor i den omgivande miljön såsom föräldrar och äldre syskon, teckenfilm karaktärer eller personer i median. Barnets motivation att identifiera sig med modellerna är att de har vissa egenskaper som de skulle vilja ha själva.

Identifikation med en annan person (modellen) äger rum och innefattar införliva observerade beteenden, värderingar, och attityder från personen som man identifierar sig med.

Identifikationen som man pratar om i social inlärningsteori liknar Freuds Oedipus komplex. Båda handlar om internalisering andras beteenden. Skillnaden är att man enligt Freud endast kan identifiera sig med modellen av samma kön, medan man enligt social inlärningsteorin kan identifiera sig med båda könen.

Identifikation och imitation är två olika saker. Imitation handlar om kopiering av ett enda beteende medan identifikation handlar om införlivandet av flera olika beteenden.

Källor:

Psykologi Guiden

Simply Pscyhology

Classical Conditioning

Psychology as the Behaviorist Views It” (Watson, 1913).