Behaviorism: Styrkor eller fördelar

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism /

Behaviorism

Behaviorism har både sina fördelar och nackdelar och har hjälpt oss att förstå mänskligt beteende. Fördelarna är bland annat följande:

- Behaviorism grundas i observerbara beteenden, och det är lätt att kvantifiera och samla in data och information när man forskar.

- Några effektiva terapeutiska tekniker har sina rötter i behaviorism. En del av dessa tekniker används för att förändra oönskat beteende i människor och djur.

- Även om detta psykologiska perspektiv inte är lika inflytelserik idag, är behaviorismen fortfarande en tongivande kraft inom psykologin och man vet ganska mycket om hur miljö och uppfostran påverkar individer.

- Utanför psykologin använder sig djurtränare, föräldrar, lärare och många andra av grundläggande principer inom behaviorismen för att uppmuntra och förändra beteende.

- Behaviorismen har också lärt oss väldigt mycket om varför man ska undvika för mycket straff och om de negativa psykologiska effekterna av vissa typer av uppfostran.

- Fobiernas uppkomst har också kunnat bevisas med hjälp av behavioristiska experiement.