Behaviorism: Terapier

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism / Terapier

Tabula rasa

Behaviorismen ser psykologiska störningar som felaktig inlärning. Varje barn föds som tabula rasa (oskrivet blad). Behavioristerna anser inte att symptomgrupper speglar enskilda underliggande orsaker.

Behaviorism antar att all beteende lärs in från miljön och att symptom uppstår via klassisk och instrumentell betingning. Klassisk betingning innefattar inlärning via associationer.

Klassisk betingning innefattar inlärning via associationer och är orsaken till de flesta fobier. Instrumentell betingning innefattar inlärning via förstärkning (t.ex. belöning) och straff och kan förklara abnormalt beteende såsom ätstörningar.

Därmed kan inlärt bettende också glömmas bort.

Terapier

Beteendeterapier har sin grund i teorin om klassisk betingning. Premissen är att all beteende lärs in; felaktig inlärning (dvs. förstärkning) är grunden till abnormalt beteende. Därmed måste individen lära sig korrekt eller acceptabelt beteende.

Viktigt i beteendeterapi är fokus på aktuella problem och beteende och försök att ta bort beteendet hos patienten som skapar problem. I psykodynamisk terapi fokuserar man som kontrast på olösta konflikter i barndomen. ’

Exempel på beteendeterapier är:

Systematisk desensibilisering

Aversionsterapi

Översvämning (eller Flooding)

Responser lärs in och upprepas enligt klassiskt betingning genom omedelbar association.

Beteendeterapier som grundas i klassisk betingning har som syfte att bryta ner associationen mellan stimulus och oönskade responser (t.ex. fobier).

 

Referens
McLeod, S. A. (2010). Behavioral Therapy.