Behaviorism: Milstolpar

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism / Betingning

Skinner

Många tänkare, läkare och psykologer bidrog till behaviorismen. Enligt behaviorismen är beteende inlärt i interaktion med miljön. Stimuli och respons, betingning och förstärkning är viktiga begrepp.

1863: Ivan Sechenov publicerade ”Hjärnans reflexer”. Sechenov pratade om inhibitoriska responser i nervsystemet.

1900: Ivan Pavlov började studera salivutsöndring i hundar och andra reflexer.

1913: John Watson publicerade sin bok Psykologi från Behavioristens synsätt. Artikeln tog upp många viktiga behavioristiska huvudidéer.

1920: Watson och assistenten Rosalie Rayner utförde den ökända ”Lilla Albert” experimentet.

1943: Clark Hull publicerade ”Beteendets principer”

1948: B.F. Skinner publicerade Wanden II i vilken han beskrev ett utopiskt samhälle grundad på behavioristiska principer.

1959: Noam Chomsky publicerade hans kriticism av Skinners behaviorism, ”Review of Verbal Behavior”

1971: B.F. Skinner publicerade boken ”Bortom Frihet och Dignitet” och hävdade att fri vilja är en illusion.