Skulle du anställa en psykopat?

Livsstil / Psykologi och Samhälle /

Psykopater på jobbet - skulle du anställa en psykopat?

Vi möter inte psykopaten endast på TV och i filmer. Inte heller kommer alla psykopater att hamna i fängelse.

De flesta psykopater lever rätt så normala liv och deras predatoriska instinkter framträder i samspelet med andra på arbetsplatsen. De kan vara våra kollegor, medarbetare eller chefer.

Enligt Hare har psykopater mycket god kommunikationsförmåga, men de presterar ganska dåligt. De pratar, medan andra gör hela jobbet.

Enligt Babiak finns det tre olika typer av psykopater som man kan möta på jobbet.

The Con (conmannen) använder sin röst för att påverka andra. Han eller hon har en god verbal förmåga, är manipulativ, en god läsare av människor och kommer upp med en bra historia. Conmannen är underhållande och blandar lögn med sanning. Vidare är den här typen av psykopat bra på att få andra att göra saker för dem.

 


The Bully (mobbaren) kan börja med manipulativa tekniker, men så fort de inte får deras vilja igenom, tenderar de att eskalera och börjar använda dominans och tvång för att få det de vill ha.

The Puppet Master (dockmästaren) är mästaren av dem alla med en bred repertoar av psykopatiska drag. Det som gör den här typen av psykopat intressant är att de får andra att göra smutsjobbet åt dem. Dockmästaren drar i trådarna på en liten grupp av individer som är honom eller henne lojala.

Psykiatrikern Hare har svårt att acceptera att vissa företag medvetet anställer de så kallade ”framgångsrika psykopaterna” som han föredrar att kalla ”underkriminella psykopater”, eftersom de lyckas förstöra många människors liv.

 

 

Dessa psykopater dras till affärsvärlden och deras egoistiska handlingar kommer ibland att påverka hela samhället. Psykopaten gör sin grej utan att känna oro eller ånger. Det finns ingen empati överhuvudtaget. De handlar oftast också utan risk för sig själva. De satsar nämligen inte sina egna liv, pengar, karriärer, utan de satsar andras framtid och resultaten kan bli katastrofala.

Det var psykopaterna, hävdar Hare, som utgjorde orsaken till den senaste ekonomiska krisen.

Det kan ta långt tid innan man verkligen inser vem man har att göra med och därmed är det enligt psykiatrikerna viktigt att veta hur man identifierar dem snabbt. Här är några sätt:

Charm som slåss på och av. Ena stunden tycker psykopaten om dig, du utgör centrum för deras uppmärksamhet. Två sekunder senare, betyder du ingenting för dem.

 


De tar åt sig äran för ditt och medarbetarens arbete. Det är inte ovanligt för dem att skapa en relation till chefen. Chefen kommer att få veta att de är han eller hon själv som är hela orsaken till att saker och ting går så bra i företaget. De hävdar att det är deras kompetens och kunnighet som varit avgörande hela tiden, även om någon annan i själva verket, en icke-psykopat, kom upp med idéer och gjorde allt arbete.

De är extremt själviska och kommer aldrig att göra något som inte gynnar de personligen.

Både Hare och Babiak är experter i psykopati, både i företagsvärlden och i fängelser. De hävdar att det också finns kvinnliga psykopater. Kvinnliga psykopater blir däremot oftast feldiagnostiserade som histrioniska eftersom de oftast lyckas spela den kvinnliga könsrollen mycket väl. De är däremot lika farliga som de manliga psykopaterna är. Vad gäller grymma handlingar, finns det ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga psykopater. Kvinnliga psykopater som sitter i fängelset har oftast begått ungefär lika kallblodiga beräknade brott som de manliga psykopaterna.

I arbetsmiljön gör både kvinnliga och manliga psykopater karriär genom att skapa intriger mellan medarbetare, genom att förstöra samarbete och vänskap, mellan de som jobbar i en avdelning. En del av psykopaterna lyckas använda företaget de arbetar på i egenintresse. När de går ut därifrån utan några som helst bekymmer, lämnar de bakom sig ett företag i problem eller ruiner. Ändå är de så pass manipulativa att de ger ett intryck av att de inte hade något att göra med det alls. De som tidigt försöker peka ut psykopaten som problemmänniska hamnar oftast i trubbel och blir stigmatiserade som bråkmakare.

 


Hade Dutton haft rätt, att psykopaterna skulle kunna använda sina bästa drag i rätt sorts situation, hade psykopaterna kanske lyckats göra rätt ifrån sig. Psykiatriker såsom Hare och Babiak med en lång erfarenheter av psykopater, hävdar däremot att psykopaterna inte klarar av att göra en sådan skillnad.

Källor:

Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work Copyright © 2006 by Paul Babiak, Ph.D., and Robert D. Hare

The Psychopath Next Door (2014) - ( Documentary )