Sociopat eller psykopat? En fråga om biologi och genetik

Livsstil / Psykologi och Samhälle

Att så många människor inte verkar kunna skilja mellan sociopati och psykopati på rätt sätt beror delvis på att man oftast har varit oense angående källan till psykopatens beteendestörning och personlighetsstörning.

En sociopat har nämligen endast en beteendestörning, som kommer till följd av uppfostran. En psykopat har både en beteendestörning och en personlighetsstörning.

En annan viktig skillnad är att psykopatens störning egentligen är biologisk och genetisk, medan sociopatens störning är social.

 

Ett barn som växer upp i kriminella miljöer anpassar sig till de rådande normerna eller utvecklar sociopati för att överleva i en fientlig miljö. Vissa sociopater kan också känna en viss fientlighet gentemot samhället, kanske för att samhället bidrar med diskriminering och marginalisering av redan utsatta människor.

Man kan nästan påstå att sociopaten, som inte har de biologiska och genetiska problem som psykopaten är född med, har en stor chans att "växa upp" och lära om, medan psykopatens biologi sätter stopp för alla slags förändringar.

 

 

Sociopati ligger närmare den "antisociala personlighetsstörningen" som finns med i psykiatrins bibel, DSM. Psykopati finns däremot inte med. Anledningen är att empatistörningen som framför allt kännetecknar psykopaten, tidigare inte kunde verifieras.

Psykopatens hjärna i jämförelse med normalhjärnan

Bild: Psykopatens hjärna i jämförelse med en normal hjärna.

Idag är det däremot möjligt att använda fMRI-röntgen för att titta i psykopatens hjärna. Psykopater har en speciell hjärnstruktur på grund av en atrofi i de delar av hjärnan som styr moral och känslor, dvs. brist på grå substans i bland annat amygdala, hippocampus, paralimbiska systemet, samt frontal cortex (se bilden ovan). Psykopatens gener avslöjar också vissa egendomligheter, såsom många så kallade "krigsgener".

 

 

James Fallon, neurovetenskapsman, upptäckte till sin förvåning att han ägde en psykopatisk hjärna som inte skiljer sig ett dugg från den hjärnstruktur som psykopatiska mördare har. Han skriver om detta i sin bok "The psychopath inside." Genetiskt material kunde sedan bekräfta psykopatin, liksom en familjehistoria med många mördare. Även om Fallon inte blev en mördare själv, har han många egenskaper som andra psykopater har, bland annat brist på empati, egoism, hämndlystnad, behov av stimulans, charm och manipulativa tendenser.

Tekniska framsteg, som nu gör det möjligt för vetenskapsmän och läkare att titta in i våra hjärnor har redan använts i rättssystemet för att försvara psykopatiska mördare.

Senaste uppdateringen: 2014-11-18

 

Källor:

Fallon, James: The Psychopath Inside. A Neuroscientist's Personal Journey Into The Dark Side of The Brain (2013)

Hare, Robert: Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us (1993)

Kiehl, Kent: The Psychopath Whisperer: The Science of those without Conscience (2014)