Undvikande personlighetsstörning är ett psykologiskt tillstånd som kan övervinnas

Livsstil / Kärlek och relationer / Artikel

Undvikande personlighetstyp

Det är vad Nicole Abdale hävdar i alla fall. Personer som på grund av överdriven blyghet undviker samspel med andra människor utgör cirka 1% befolkningen.

Det värsta är att man längtar efter ett socialt liv, men man är för blyg för att prata med andra människor. Nicole Abdale är en coach som hjälper bland annat blyga personer med att börja kommunicera med andra. Alltför blyga personer söker oftast hjälp eftersom de vill gärna bli mera utåtriktade.

 

 

Inte ett psykiatriskt tillstånd

Enligt Nicole Abdale, brukar så kallad ”Undvikande personlighetsstörning” ibland blandas ihop med psykiatriska störningar.  Därför betonar hon att blyga personer inte har några kemiska obalanser i hjärnan, utan det handlar snarare om ”inlärda beteendemönster” som kan läras om och korrigeras.

DSM-IV klassar undvikande personlighetsstörning som ett psykologiskt tillstånd som ”kännetecknas av ett genomgående mönster av social hämning, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativ bedöming.”

Därmed är tillståndet inte klassad som en personlighetsstörning i sig eller som en psykisk eller mental störning. Inte heller är det något som är fel i hjärnan på personer som har en fobi för social interaktion och kommunikation. Orsakerna till att man har blivit undvikande kan inte heller medicineras bort. Att använda alltför starka ord som t ex ”störning” är också fel, eftersom man förstärker känslan att något är fel på individen och att denne inte kan ta sig ur sitt tillstånd.

 

 

Symptomen på det här psykologiska tillståndet är:

Man undviker sociala aktiviteter och spenderar mycket tid ensam.

Man pratar lite med några få människor.

En stark känsla av att man inte vill träffa andra och en stark känsla av otillräcklighet i samspel med andra människor.

En stor rädsla för att man kommer att säga något som är fel i sociala situationer. Därför pratar man mycket lite och mår dåligt över det som man har sagt.

En ständig upptagenhet över hur man blir uppfattad av andra, på grund av rädsla för ogillande eller marginalisering.

Många fantasier om hur man vill att den sociala interaktionen ska vara.

Flyr från möjligheter och når väldigt lite i yrkeslivet, eftersom man vill undvika situationer där man behöver ha social interaktion.

Man ser sig själv som underlägsen andra, som social okvalificerad.

 

 

Hur man behandlar ett sådant psykiskt tillstånd

Det handlar om att utveckla ”ett nytt sätt att tänka, känna och bete sig”. Allt detta sker stegvis och inte över en natt. Därför behöver man uthållighet, ambition och vilja.
Att bli av med blygheten och känslorna av otillräcklighet är en process:

För det första måste man förändra det dysfunktionella sättet att tänka. Personer med undvikande personlighetsstörning tenderar att ha begränsande övertygelse om sig själva och andra. De brukar också ha orealistisk syn på sociala normer och på sig själva. Ett medvetet försök att förändra dessa tankemönster och övertygelse är en bra början.

Gradvis exponering. Personer med undvikande personlighetsstörning möta de situationer som de är rädda för och som de brukar undvika. Samtidigt ska man jobba med sitt sätt att tänka.¨

Förbättring av social kompetens. Eftersom undvikande personligheter undviker andra människor och sociala situationer i allmänhet, kan deras sociala färdigheter vara underutvecklade. Därför är det viktigt att de lär sig grundregler för hur man startar ett samtal med andra, hur man håller den igång och hur man tar kontakt med andra.

Coaching och kognitivt beteende terapi, anses idag vara de allra effektivaste metoderna för att bli av med den undvikande personlighetsstörningen.

 

 

Var börjar man?

Om du har en undvikande personlighetsstörning är det första viktiga steget att erkänna för dig själv utan att du behöver göra en stor grej av det, att du lider av känslor av blyghet och social fobi.

Det andra sättet är att inse att det finns hopp för dig och att det finns stöd. Men allt handlar om verklig vilja. Om du verkligen engagerar dig själv kan du övervinna tillståndet. Det är inte ovanligt att personer med en undvikande personlighetsstörning tenderar att undvika att höra om det som kan hjälpa dem, och då i synnerhet alla sociala situationer.

I dag finns det massor av tekniker och verktyg som kan hjälpa dig att övervinna ditt tillstånd, hävdar Nicole Abalde och därför behöver ett rikt meningsfullt socialt liv inte endast existera i dina fantasier.