Barnfetma måste behandlas tidigt för långsiktiga positiva resultat

Psykologi och samhälle

Studien visade att behandling av obesitas är möjlig, säker och effektiv för barn i förskoleåldern.

Barnfetma måste behandlas tidigt för långsiktiga positiva resultat

Forskare vid Karolinska institutet har samarbetat med Uppsala universitet, Warwick Medical School och Oxfords universitet, i en studie som handlade om tidig intervention vad gäller obesitas hos barn.

Studien visade att man inte bör vänta till tonåren för att barnen ska börja få hjälp. Sunda matvanor och bra struktur vad gäller måltider bör introduceras mycket tidigt.

I studien ingick cirka 170 barn som följdes upp under cirka 4 år. De delades i tre olika grupper. Alla tre grupper fick stöd med behandling av obesitas eller fetma. Barnen var mellan 4 och 6 år gamla och rekryterades via barnavårdscentraler i Region Stockholm.

Grupp 1 – Standardbehandling

Barnet tillsammans med föräldrar besökte läkare, dietist och barnsjuksköterska för att få råd med kost och fysisk aktivitet.

Grupp 2 – Föräldrastöd i grupp

Föräldrarna fick lära sig hur man främjar goda vanor i familjen och nya beteenden hos barnen, hur man sätter gränser, samt hur man kommunicerar med övriga människor inblandade i barnens liv såsom mormor eller förskolan.

Grupp 3 – Föräldrastöd i grupp med uppföljande stödsamtal per telefon

Här deltog hälften av de föräldrar som fick föräldrastöd i grupp.

Långsiktiga effekter

Styrkan i denna studie är att man studerade barnen långsiktigt. Det visade sig att alla tre grupper fick positiva resultat av interventionen.

Men det var de barn som fick föräldrastöd som fick bäst resultat. Extra bra gick det även för de föräldrar som dessutom fick de stödjande samtalen i grupp tre. Dessa barn gick inte enbart ner i vikt. De fick även bättre metabol hälsa, i form av lägre blodfetts- och blodsockernivåer.

Även om de flesta föräldrar vet mycket väl vad barnen bör äta, kan de ha svårt att sätta gränser för barnen som ständigt är hungriga och vill ha mat. Därför har föräldrastöd visat så bra resultat.

Viktigt är det att inte belöna barn med mat och skapa några korrelationer mellan positiva känslor hos barnet och mat.

 

Publikation

A long-term follow-up of treatment for young children with obesity: a randomized controlled trial”, Anna Ek, Markus Brissman, Karin Nordin, Karin Eli och Paulina Nowicka, International Journal of Obesity, online 18 september 2023.