Depression bland unga när skärmtid distraherar från verkliga problem

Livsstil Psykologi och samhälle

2023-11-05 Ny studie visade att ökar skärmtid försämrade ungdomars förmåga att hantera stress något som orsakade depression.

Depression bland unga när skärmtid distraherar från verkliga problem

Enligt en ny studie från Karolinska institutet, Stockholm, påverkar ökad skärmtid ungdomarnas psykiska hälsa negativt.

Den direkta orsaken är enligt forskarna inte skärmtiden i sig. Snarare är det så att skärmtiden är en sorts eskapism som försämrar ungdomars förmåga att hantera stress. Detta leder i sin tur till ökad depression då ungdomarna inte löser sina problem utan snarare flyr från dem.

4793 högstadieelever från skolor i Stockholms län deltog i studien, hälften pojkar och hälften flickor. De fick besvara digitala hälsoenkäter vid tre tillfällen under ett år.

Studien visade att deltagarna som tillbringare flera timmar varje vecka på vid datorn och surfade på nätet, mådde sämre och hanterade stress sämre.

Under tre månader försämrade skärmtid elevernas förmåga att lösa problem. Under resterande nio månaderna förvärrades depressionen.

Huvudbudskapet från denna studie är att skärmtid verkade minska ungdomars benägenhet att använda problemlösningsfokuserade strategier för att aktivt hantera upplevd stress, vilket visade sig öka depression över tid” – säger Sebastian Hökby vid NASP som är korresponderande författare till studien.

Tidigare studier har också visat liknande resultat, att ökad skärmtid försämrar psykisk hälsa samt att ungdomar använder skärmtid som coping i stället för att aktivt försöka lösa problem.

Skärmtiden är därmed en distraktion från det verkliga livet som kan ha en betydelsefull påverkan på samhällsnivå.  

Studiens resultat går att läsa mer om i faktabladet Sämre psykisk hälsa bland unga när skärmtid försämrar stresshantering