Prokrastinering förknippas med dålig hälsa

Livsstil / Psykologi och samhälle

Ny studie från Karolinska Institutet visar ett samband mellan prokrastinering och dålig psykisk och fysisk hälsa.

Prokrastinering förknippas med dålig hälsa

2023-01-19 En ny longitudinell studie, dvs. studie över tid, har visat att studenter som prokrastinerar också mår sämre.

Att undersöka orsakerna till prokrastinering är viktigt, i och med tidigare studier visade att minst hälften av universitetsstudenterna gör det till en nivå att det blir skadligt för deras utbildning.

Man vet sedan tidigare de människor som prokrastinerar också lider av högre stressnivåer, lever ohälsosammare livsstilar samt väntar längre med att boka tid med läkare.

Eftersom det är svårt att veta om hälsoproblemen fanns innan man började prokrastinera eller om de beror på själva prokrastineringen, rekryterade forskare från Karolinska Institutet 3526 studenter från åtta olika universitet i och runt Stockholm.De fick fylla i en blankett som handlade om prokrastinering och fysisk och psykisk hälsa, var tredje månad under ett år.

Man vet nu däremot tack vare studien att prokrastinering förekom innan forskarna mätte studenternas hälsa.

Resultaten visade att prokrastinering var förknippad med mer depression, ångest och stress, nio månader senare.

Prokrastinering var dock även förknippad med högre nivåer av fysisk smärta (invalidiserande smärta i axlar eller armar), sämre sömnkvalitet, ensamhet och ekonomiska problem.

Kognitiv beteendeterapi är enligt forskarna effektiv för att behandla prokrastinering. Det går ut på att bryta upp större långsiktigare mål i kortsiktigare mindre mål samt att hålla distraktioner borta. Utöver detta anstränger man sig för att fokusera på studier även när man upplever negativa känslor.

Forskare: Eva Skillgate , docent, epidemiologi, Karolinska Institutet ; Alexander Rozental , adjungerad forskare, Karolinska Institutet , och Fred Johansson , doktorand, Mental Health, Sophiahemmet University

Källa: The Conversation

Läs mer om prokrastinering på Umeå Universitets hemsida som skrivit en stor artikel om detta under studenthälsa.