Finns det något samband mellan koffein och kreativitet?

Livsstil / Psykologi & Samhälle

Man förknippar kaffedrickande med kreativa yrken men i vilken utsträckning stimulerar koffeinet det kreativa tänkandet?

Äldre i Japan använder exoskelett för att fortsätta jobba när de åldras

Äldre arbetare använder ett exoskelett. Bild av Daigo Orihara.

2020-03-09

I en studie som publicerats i Consciousness and Cognition, fick 80 frivilliga studiedeltagare slumpmässigt antigen 200 mg koffein, motsvarande en stark kopp kaffe, eller en placebo.

Deltagarna testades sedan för konvergent och divergent tänkande, arbetsminne och humör.

Förmågan att lösa problem förbättrades betydligt utav 200 mg koffein, men det kreativa tänkandet uteblev.

Även om man i västvärlden förknippar kaffe med människor som har kreativa yrken och lever kreativa livsstilar, visar ny forskning att kaffe inte alls stimulerar kreativiteten.

Med konvergent tänkande avser forskarna förmågan att ge ”rätt” svar, medan man med divergent tänkande menar helt nya och kanske intressanta idéer och svar. Divergent tänkande är kreativt tänkande.

Studien visade att koffein förbättrar konvergent tänkande men inte divergent tänkande.

Från tidigare studier vet man redan att koffein förbättrar fokus, vakenhet och motoriska färdigheter.

I denna studie ville man veta om kreativiteten påverkas.

Journalreferens:

Darya L. Zabelina, Paul J. Silvia. Percolating ideas: The effects of caffeine on creative thinking and problem solvingConsciousness and Cognition, 2020; 79: 102899 DOI: 10.1016/j.concog.2020.102899

Källa:

Caffeine Boosts Problem-Solving Ability but Not Creativity, Study Indicates. University of Arkansas