Andlighet gör barn lyckligare

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Artikel

Det är inte religiös praktik, typ att gå i kyrkan och be till Gud eller meditera som gör barn lyckliga, utan ett trossystem som ger trygghet i svåra livssituationer.

Barn som känner att deras liv har mening och värde, och som utvecklar djupa kvalitativa relationer till andra människor, är lyckligare. De här aspekterna har med andlighet att göra, hävdas det. Enligt senare forskning, har man kunnat visa att barn behöver en stark känsla av personlig värde för att de ska bli gladare.

 

 

Studien genomfördes på 320 barn i åldrarna 8-12 som gick i olika typer av skolor. De fick i uppgift att fylla i en enkät, som betygsatte deras känsla av glädje och lycka. Frågor ställdes också angående deras trossystem.

Forskarna fann att de barn som var andliga, var lyckligare. Det var i synnerhet deras känsla av mening i livet och bra sociala relationer som gav mest lycka.

Barnens temperament spelade också roll. Sociala barn var lyckligare än de barn som var blyga. Men även när temperament togs med i beräkningen fanns det ett starkt samband mellan andlighet och lycka hos barn. Däremot hade bön, meditation och kyrkobesök, dvs. religiös praktik väldig liten inverkan på barnens lycka.

Livet måste kännas meningsfullt för barn för att de ska vara lyckliga, och barnen ska helst känna att de har en viktig plats i det.


Via: Science Daily