Livsstil

Livsstil / Psykologi och samhälle

Det känns inte alltid bättre imorgon…

Till följd av ny forskning pågår det en stor debatt huruvida det är bra eller dåligt att sova i direkt anslutning till en negativ upplevelse.

Det känns inte alltid bättre imorgon…

2017-02-15: När man mår dåligt brukar man bli uppmanad att sova på saken för att man kommer att må bättre imorgon. Ny forskning visar däremot att detta inte alltid stämmer, bland annat en ny avhandling från Lunds universitet.

Enligt forskaren i psykologi Per Davidson uttrycker påståendet att man kommer att må bättre efter att ha sovit en allmän tro på att man i sömnen bearbetar känslosamma upplevelser. När man dock har forskat på sömnens effekter på emotionella minnen har man kommit fram till att det inte alls behöver vara så.

Per Davidson och sina forskarkollegor ville undersöka sömnens betydelse för en traumatisk händelse. Därför ”riggade” de ett experiment i laboratoriemiljö.

Experimentet gick ut på att försöksdeltagarna fick se en bild på en cirkel samtidigt som de fisk en mild elchock.

- Vi använde oss av klassisk inlärning, så kallad betingning, berättar Per Davidson.

Till slut gav bilden på cirkeln upphov till en rädslorespons i sig själv, även när den inte följdes av en elchock.

Vissa deltagare fick därefter ta en två timmars lång tupplur medan övriga deltagare fick vila i stället.

Cirkeln visades sedan en gång till tillsammans med andra cirklar som varierade i storlek jämfört med cirkeln som blev associerad med elchocken.

Forskarna kunde nu studera ifall sömnen hade förändrat försöksdeltagarnas rädslorespons.

Resultaten visade att de som bara hade vilat fortfarande var rädda för den farliga cirkeln och orädda för den ofarliga (som inte hade associerats med elchocken).

Något hade hänt dock med deltagarna som sov. De uppvisade lika stor rädsla för samtliga cirklar, oavsett storlek och form. I sömngruppen var rädsloresponserna ”medelhöga” för samtliga stimuli, oavsett deras rädslorelevans.

- Detta visar att sömn inte bevarar minnet av rädsloinlärningen i sin sanna form utan istället förändrar minnet, hävdar Per Davidson.

Även om en generalisering hade ägt rum, bör det nämnas att tidigare studier av andra forskare hittat resultat i den exakt motsatta riktningen.

Den enda slutsatsen man kan dra är att en negativ händelse inte nödvändigtvis kommer att upplevas som mindre negativt bara för att vi går och lägger oss.


Källa:

Lunds Universitet